Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
2701. Вдосконалення комплексів маркетингу на ТзОВ "ЛОКО" (261,39 кБ) 22.02.2017

Організаційне забезпечення маркетингової діяльності на підприємстві. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства, маркетингової товарної політики, організації збуту продукції, політики ціноутворення, системи просування продукції.

2702. Вдосконалення маркетингової діяльності (252,98 кБ) Диплом 22.02.2017

Cутність маркетингової діяльності та її особливості в ринкових відносинах. Формування стратегії збуту товарів у системі товаропросування. Вплив факторів маркетингової діяльності на зростання економічної ефективності на вітчизняних підприємствах.

2703. Вдосконалення механізму транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень (2070,54 кБ) Диплом 20.10.2021

Фінансово-господарська діяльність, оргструктура та міжнародна діяльність ПП "Сумитрансекспедиція". Здійснення транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень. Оцінка небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві.

2704. Вдосконалення організації рекламних кампаній ТОВ "Терра" на зовнішіх ринках (2068,7 кБ) Диплом 22.02.2017

Сутність та напрямки рекламної діяльності. Аналіз зовнішньоекономічних взаємовідносин підприємства ТОВ "Терра". Управління рекламним процесом на зовнішніх ринках. Процес формування і розподілу рекламного бюджету; прогнозна оцінка ефективності кампанії.

2705. Вдосконалення просування товару на зовнішні ринки (на прикладі СУБП "Укртехносинтез", м. Суми) (94,19 кБ) Диплом 22.02.2017

Канали збуту та їх роль в системі міжнародного маркетингу. Створення нових товарів та маркетингові засоби їх просування на зарубіжний ринок на прикладі продукції СУБП "Укртехносинтез". Стратегії та тактичні дії підприємства щодо виходу на зовнішні ринки.

2706. Вдосконалення системи збуту будівельного гіпермаркета "РІМ" (1314,08 кБ) Диплом 22.02.2017

Сутність збутової діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі будівельного гіпермаркету "РІМ". Організація маркетингової діяльності: товарна, комунікаційна та кадрова політика, методи ціноутворення. Ринкові можливості і цільовий ринок.

2707. Вдосконалення системи розподілу ПП "АвтоКомфорт" (44,57 кБ) 22.02.2017

Аналіз існуючої системи розподілу для ПП "АвтоКомфорт", оцінка альтернативних каналів розподілу. Визначення недоцільності залучення однорівневого каналу збуту для підприємства. Перспективи використання інтернет-магазину для просування і збуту товарів.

2708. Вдосконалення системи управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі ПрАТ "Пересувна механізована колона-23" (503,06 кБ) Диплом 22.02.2017

Організаційно-економічна характеристика і дослідження ринку підприємства ПрАТ "Пересувна механізована колону-23". Вивчення системи управління збутовою діяльністю підприємства. Пропозиції по підвищенню збуту на підприємстві, їх економічна ефективність.

2709. Вдосконалення стратегії маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності (367,75 кБ) Диплом 22.02.2017

Характерні риси міжнародної маркетингової стратегії, показники та фактори її ефективності. Опис маркетингових стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок. Динаміка показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності підприємства.

2710. Вдосконалення товарно-збутової діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Пригма-Прес") (903,66 кБ) Диплом 22.02.2017

Збутова політика та її значення для успіху підприємства. Оцінка структури товарного асортименту ПАТ "Пригма-Прес", аналіз планування та організації проведення товарної політики на підприємстві. Рекомендації щодо управління асортиментом і якістю товарів.

2711. Вдосконалення товарної політики "Сотовик" (42,8 кБ) Курсовая 20.06.2011

Ринковий успіх як головний критерій оцінки діяльності підприємства. Товарна політика маркетингових рішень. Господарсько-економічні показники компанії. Оптимальна структура продукції. Стратегія виробничо-збутових робіт. Спостереження аналізу кон’юнктури.

2712. Веб-ресурс як ефективний інструмент маркетингових комунікацій (65,84 кБ) 20.09.2018

Визначення основних переваг мережі Інтернет як носія маркетингових комунікацій. Дослідження особливостей реалізації маркетингової комунікаційної взаємодії в Інтернеті. Порівняльний аналіз і класифікація веб-ресурсів як носіїв комунікації в Інтернеті.

2713. Веб-сайт гостиничного предприятия как инструмент эффективных продаж (46,26 кБ) Курсовая 20.06.2010

Теоретические основы использования web-инструментов для повышения эффективности продаж гостиничного предприятия. Функции сайта гостиницы. Совершенствование практики использования web-инструментов для повышения эффективности гостиницы "Корстон-Казань".

2714. Веб-сайт как средство рекламы (72,69 кБ) Диплом 20.12.2028

Особенности Интернет-среды с точки зрения рекламы. Сегментирование аудитории по базе психографических признаков. Релевантность и поисковая оптимизация. Блоги как потенциальный ресурс анализа и размещения рекламы. Способы коммерциализации социальных сетей.

2715. Ведение переговоров с клиентами и заключение договоров (1313,75 кБ) 22.02.2017

Автомобильные перевозки грузов по России. Деятельность отдела логистики, подготовка и проведение переговоров с транспортно-экспедиционными компаниями. Правовое обеспечение сделок в отделе логистики. Экономическое обоснование заключаемых договоров.

2716. Великие американские рекламисты XX века (57,8 кБ) Реферат 22.02.2017

Понятие рекламы, ее основные функции и виды. Американская реклама в начале ХХ века. Открытие первого рекламного агентства в США. Создание профессиональных рекламных объединений. Вклад выдающихся американских рекламистов в развитие индустрии рекламы.

2717. Великие шаги Дэвида Огилви (58,09 кБ) Контрольная 20.11.2020

Творческие вершины Д. Огилви - классика рекламного дела, одного из самых успешных бизнесменов мира. Два "европейских" периода жизни начинающего рекламиста в Америке. Креативность и успешность проектов "Guinness", "Мужчина в рубашке Hathway", "Роллс-Ройс".

2718. Великий маркетинг маленького ресторану (20,19 кБ) Реферат 20.04.2008

Маркетинг як діяльність, орієнтована на задоволення попиту конкретних груп споживачів, її складові. Аналіз відвідувачів кафе з метою виявлення характерних для них ознак, розробка маркетингової стратегії, аналіз ефективності запропонованих заходів.

2719. Вендинговая торговля (458,68 кБ) Курсовая 22.02.2017

Сущность и предмет вендинговой торговли, ее преимущества и недостатки. Торговые автоматы непродовольственной группы товаров. Особенности организации продажи. Разработка вариантов эффективности экономических решений для вендинговой компании "Горячий Кофе".

2720. Вербальные и визуальные средства в текстах рекламы туризма (102,47 кБ) Диплом 22.02.2017

Стилевая принадлежность рекламы. Языковые особенности рекламного текста. Сущность семиотического подхода. Типы знаков. Невербальные (паралингвистические) элементы креолизованного текста. Функции изображения. Взаимодействие вербальных и визуальных средств.

Последние запросы


пвх трубы Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине золотоордынское иго и его влияние на русское общество бунин холодная осень фондовые рынки встреча выпускников 1991 Бактериологическое исследование в медицине формы и методы теоретического уровня познания аддитивные технологии в строительстве излучение физика командно административная система в ссср Судьба вечной мерзлоты взгляд из прошлого в будущее формирование имиджа салона красоты Система структурного анализа и проектирования SADT совершенствование баннерной рекламы Расскажите с помощью какой процедуры можно определить функциональное состояние своего организма Выполните эту процедуру и произведении Батальоны просят огня Влияние образовательной среды на здоровье учащихся Особенности ведения беременности и родов у женщин из группы риска по родовому травматизму Бюджетный дефицит и методы его покрытия

Облако тегов