Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
1981. Аналіз українського ринку безалкогольних напоїв (148,37 кБ) 20.08.2004

Структура українського ринку безалкогольних напоїв. Ринок соків та мінеральної води. Загальна характеристика підприємства "Ерлан": маркетингові дослідження, аналіз фінансово-економічного стану. Рекомендації щодо покращення ефективності діяльності.

1982. Аналіз управління комплексу маркетингу ВАТ “Волинська обласна друкарня” при виході на зовнішні ринки (61,77 кБ) Курсовая 21.02.2017

Комплекс маркетингу: економічна сутність, складові, методика розробки та впровадження. Аналіз управління комплексу маркетингу ВАТ "Волинська обласна друкарня" при виході на зовнішні ринки. Розподіл реалізованої продукції за географічним принципом.

1983. Аналіз факторів конкурентного середовища ВАТ "Шосткінський молочний комбінат" (53,5 кБ) Контрольная 20.02.2010

Оцінка конкурентоспроможності ВАТ "Шосткінський молочний комбінат". Дослідження ринку продукції. Прогнозування обсягів збуту молочної продукції. Розробка рекламного повідомлення та бюджету рекламної компанії. Оцінка ефективності рекламної кампанії.

1984. Аналіз факторів конкурентного середовища підприємства (248,3 кБ) Курсовая 21.02.2017

Маркетингове дослідження ринку методом опитування споживачів. Стратегія позиціювання товару на ринку. Кількісна оцінка рівня цінового ризику. Ефективність рекламної кампанії. Сегментація товарного ринку та прогнозування обсягів збуту продукції.

1985. Аналіз формування асортиментної політики та її вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АТБ-маркет" (713,83 кБ) Курсовая 21.02.2017

Процес формування асортиментної політики підприємства на зовнішньому ринку та її вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз формування асортименту та асортиментної політики роздрібної торгової мережі ТОВ "АТБ-Маркет".

1986. Аналіз франчайзингу як виду підприємницької діяльності (511,71 кБ) Диплом 21.02.2017

Теоретичні засади розвитку франчайзингу. Науково-методичні основи застосування франчайзингових умов. Практичні аспекти використання франчайзингу підприємствами харчової галузі. Розробка заходів з охорони праці. Проблеми використання франчайзингу.

1987. Аналіз цінової політики банківської організації (11,49 кБ) Контрольная 20.01.2030

Теоретичні засади методики формування цін та тарифів на банківські продукти. Визначення методики та стратегії ціноутворення, що застосовується в поточному періоді, конкретної банківської організації. Аналіз еластичності попиту за ціною на кредит.

1988. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак" (73,49 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз господарської діяльності внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища ВАТ "Фармак", його товарної і цінової політики. Характеристика системи руху товарів і їх збуту на підприємстві. Формування попиту і стимулювання збуту продукції.

1989. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор" (352,24 кБ) Диплом 21.02.2017

Розробка тактики фірми й здійснення товарної, цінової та збутової стратегії просування товару на ринку як основний напрямок діяльності маркетингових служб. Аналіз діючої цінової політики підприємства ТОВ "Медикор" та пропозиції щодо шляхів її покращення.

1990. Аналіз читацького ринку на прикладі форуму видавців 2010 у Львові (54,04 кБ) 21.02.2017

Соціологічний огляд читацького ринку України на прикладі підсумків міжнародного книжкового форуму видавців 2010 у Львові. Перелік книг, номінованих на премії, спеціальні призи та дипломи. Порівняння масового та елітарного попиту на друковані видання.

1991. Аналітична маркетингова оцінка ринку цукру (73,11 кБ) Курсовая 20.08.2013

Аналіз зовнішнього та внутрішнього ринку цукру, визначення можливостей та перспектив розвитку експорту цукру в Україні. Проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Складання та визначення ефективності зовнішньоекономічного контракту з експорту цукру.

1992. Аналітичний опис діяльності туристичної фірми (658,53 кБ) Курсовая 21.02.2017

Функції та властивості індустрії туризму. Тенденції ринку туристичних послуг, перспективи розвитку. Алгоритм визначення ціни на туристичні послуги. Сегментація їх ринку. Особливості збутової діяльності. Аналіз конкурентів. Розробка комплексу маркетингу.

1993. Анатомия бренда (2557,23 кБ) Книга 20.02.2013

Сущность и этапы брендинга как процесса, его особенности и значение на современном рынке. Оценка выгод, приносимых брендом покупателю. Обзор программы создания бренда. Персоналия бренда, ее цели и методы, порядок разработки специальной программы.

1994. Анкета и анкетирование (2057,31 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сущность анкетирования, задачи, требования, значение как инструмента маркетинговых исследований. Виды анкетирования, классификация, технологии создания анкет. Маркетинговый анализ письменного опроса посетителей торгового центра "Метро Кэш энд Керри".

1995. Анкетирование (23 кБ) Реферат 08.02.2012

Федеральное агентство по образованию Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессиональого Образования Факультет экономики и управления Кафедра «Экономики и технологии бизнеса» Анкетирование (по дисциплине «Основы научных исследований») Выполнили Ст.

1996. Анкетирование в маркетинговых исследованиях (21,19 кБ) Реферат 20.06.2002

Изучение понятия маркетинговых исследований, как систематического сбора, регистрации и анализа данных по проблемам, относящимся к маркетингу. Ознакомление с процессом подготовки к проведению опросов и анкетирования для выявления мнения о товарах.

1997. Анкетирование в системе маркетинговых исследований (10,63 кБ) Реферат 29.12.1999

Анкетирование в системе маркетинговых исследований Маркетинговые исследования Маркетинговые исследования это систематический сбор, регистрация и анализ данных по проблемам, относящимся к маркетингу. Задачи исследования маркетинга входят в состав информационной

1998. Анкетирование в системе маркетинговых исследований (10,33 кБ) Реферат 25.09.2007

Анкетирование в системе маркетинговых исследований Маркетинговые исследования Маркетинговые исследования – это систематический сбор, регистрация и анализ данных по проблемам, относящимся к маркетингу. Задачи исследования маркетинга входят в состав информационной

1999. Анкетирование как метод маркетинговых исследований (29,39 кБ) Контрольная 20.09.2012

Сущность и процесс маркетинговых исследований, основные направления и этапы. Методы кабинетных и полевых исследований. Основные методы получения первичной информации: наблюдение, эксперимент и опрос. Правила разработки анкеты и ошибки при ее составлении.

2000. Анкетные опросы покупателей и использование их результатов в изучении рынка (45,11 кБ) Курсовая 20.06.2014

Анкетирование как метод сбора социологической информации: виды анкетирования и правила проведения. Проведение опроса респондентов, последовательность вопросов. Конструирование анкеты с учетом стиля респондента. Расположение коммуникативных блоков анкеты.

Облако тегов