Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
1961. Аналіз стратегій виходу товару на ринок (77,33 кБ) Контрольная 20.10.2024

Розкриття теоретичних основ поняття "стратегія фірми" та "стратегічне планування". Аналіз стратегій виходу товару на ринок та його вдосконалення. Практичне виявлення проблем та перспектив розвитку підприємства, напрямки збільшення його прибутковості.

1962. Аналіз стратегій розвитку легкої промисловості на підприємствах (325,29 кБ) Диплом 20.11.2025

Сутність, концепція та еволюція теорії стратегічного управління компанії. Визначення місії та цілей фірми, розроблення і декомпонування стратегії її діяльності. Впровадження повноцінного маркетингового управління на підприємствах легкої промисловості.

1963. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку (181,82 кБ) 21.02.2017

Загальні відомості про Житомирське ЗАТ "Ліктрави". Товарна номенклатура підприємства та аналіз її ефективності, ступеня відповідності потребам ринку. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури підприємства, економічне обґрунтування.

1964. Аналіз сучасного стану ринку консервованих печериць (3808,37 кБ) Курсовая 21.02.2017

Асортимент, хімічний склад, харчова цінність та технологія вирощування печериці. Приготування субстрату та дозрівання. Оцінка якості маркування та пакування грибів. Товарознавча оцінка фізико-хімічних показників якості досліджуваних зразків печериці.

1965. Аналіз та дослідження впливу конкурентної політики держави на ефективність роботи підприємства в умовах ринку (на прикладі ТОВ "Тарвакс") (1173,32 кБ) Диплом 21.02.2017

Конкурентна політика держави як складова державного регулювання економіки. Техніко-економічні показники діяльності підприємства. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. Аналіз умов праці в економічному відділі на ТОВ "Тарвакс".

1966. Аналіз та контроль маркетингової діяльності (38,86 кБ) Курсовая 20.11.2028

Суть, зміст і завдання маркетингової діяльності. Функції, принципи і концепції маркетингу. Планування та організація маркетингу на підприємстві. Методи контролю маркетингової діяльності. Шляхи та напрями удосконалення маркетингу на підприємстві.

1967. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності ДП АТ "КиївХліб" "Булочно-Кондитерський Комбінат" (56,86 кБ) Диплом 20.07.2001

Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства. Виробнича програма, виконання плану з асортименту та основні показники роботи ДП АТ "КиївХліб" "Булочно-кондитерського комбінату".

1968. Аналіз та оцінка маркетингових рішень АЗТЗ "Херсонська кондитерська фабрика" (385,08 кБ) Диплом 20.10.2027

Маркетингові організаційні структури як форми управління збутом. Особливості функціонування маркетингових служб. Формування каналів розподілу продукції АЗТЗ "Херсонська кондитерська фабрика". Формування бюджету маркетингу управлінськими методами.

1969. Аналіз та розробка стратегії розвитку підприємства в маркетинговому аспекті (272,02 кБ) 21.02.2017

Маркетинг: сутність, його роль в діяльності підприємства. Особливості маркетингового просування промислових товарів. Аналіз платоспроможності й фінансової стійкості підприємства. Розробка маркетингових методів збільшення прибутку для ПП "Прогрес – М".

1970. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя) (518,22 кБ) 21.02.2017

Конкурентоспроможність, її сутність, проблеми та механізм реалізації. Дослідження внутрішнього та зовнішнього ринку на прикладі ресторану "Тернопіль". Стратегія підвищення та прогнозування конкурентоспроможності підприємства громадського харчування.

1971. Аналіз та удосконалення закупівельної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "ЮМАС" (285,38 кБ) Курсовая 20.12.2003

Визначення пріоритетних напрямків товарної політики ТОВ "ЮМАС". Класифікація товарів підприємства за показниками матеріальності. Вивчення структури асортименту. Оцінка іміджу підприємства-виробника товарів. Характеристика модуля "Управління закупками".

1972. Аналіз та удосконалення методів збуту на підприємстві (450,82 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика відкритого акціонерного товариства "ТерА", яке має повну юридичну і господарчу самостійність. Формування маркетингових стратегій підприємства. Удосконалення методів збуту на підприємстві "ТерА". Розширення дистриб’юторської мережі.

1973. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF") (3912,86 кБ) Диплом 21.02.2017

Маркетингові стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства на світовому ринку алкогольної продукції. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ДП "Українська горілчана компанія Nemiroff" та її положення на світовому ринку алкогольної продукції.

1974. Аналіз телевізійного рекламного слогана (60,81 кБ) Курсовая 21.02.2017

Слоган як основний компонент рекламого повідомлення. Дефініція, завдання, розвиток та вплив слоганів на масову свідомість. Визначення ключових слів та вибір потрібної форми. Основні етапи механізму роботи слогана, правила просування та загальні помилки.

1975. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ" (228,58 кБ) Контрольная 21.02.2017

Основні економічні показники підприємства за останні роки. Аналіз ефективності товарної інноваційної політики, оцінка потенціалу та ризику. Розроблення заходів стимулювання попиту на інновацію. Економічне обґрунтування розробленого інноваційного проекту.

1976. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський" (665,57 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основні економічні показники підприємства за останні роки. Аналіз ефективності товарної інноваційної політики. Обґрунтування ідеї нового товару. Оцінка потенціалу підприємства-інноватора. Розроблення заходів і економічне обґрунтування попиту на інновацію.

1977. Аналіз товарної номенклатури компанії ТМ "Мілітарист" (767,03 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика товарної номенклатури. Аналіз її ефективності, ступеня відповідності потребам ринку. Побудова ринкового профілю товарної лінії. Розробка та економічне обґрунтування заходів щодо модифікації номенклатури та посилення товарної марки і бренда.

1978. Аналіз товарної номенклатурної політики підприємства "Nestle Ukraine" (902,99 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика діяльності підприємства. Побудова ринкового профілю товарної лінії кави Nescafe в Україні. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики.

1979. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш" (168,41 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш". Товарна номенклатура, побудова ринкового профілю товарних ліній. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури, товарних ліній і бренда. Економічне обґрунтування запропонованих заходів.

1980. Аналіз товарної політики ТОВ "Морозко" (2305,28 кБ) Диплом 21.02.2017

Поняття товарів в маркетингу, їх життєвий цикл. Показники товарної номенклатури. Аналіз конкурентів ТОВ "Морозко", оцінка структури та асортименту продукції. Формування товарного портфеля підприємства ТОВ "Морозко" на основі асортиментних матриць.

Облако тегов