Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
1941. Аналіз рекламної діяльності на ВАТ "ВНДІАЕН" (1448,66 кБ) 21.02.2017

Характеристика загального стану рекламної діяльності ВАТ "ВНДІАЕН". Особливості організації рекламної діяльності на підприємстві. Виявлення основних негативних та позитивних аспектів рекламної діяльності. Реалії ринку Інтернет-реклами в Україні.

1942. Аналіз ринків збуту продукції (16,49 кБ) Реферат 20.10.2028

Методика та принципи забезпечення обґрунтованого вибору організаційних форм та методів збутової діяльності, зорієнтованої на досягнення кінцевих результатів. Розробка збутової політики сучасного підприємства та фактори, що впливають на даний процес.

1943. Аналіз ринку безалкогольних напоїв (54,33 кБ) Курсовая 20.03.2005

Економічний аналіз та ознаки монополістичної та досконалої конкуренції. Диференціація продукції при монополістичній конкуренції. Аналіз виробників мінеральної води в Україні. Економічна ефективність конкуренції, вплив реклами на попит продукції.

1944. Аналіз ринку великої побутової техніки (61,63 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості посередницької діяльності на товарному ринку. Маркетингові рішення посередників на ринку. Асортиментна, якісна, кількісна та вартісна характеристики об’єктів комерційної діяльності. Аналіз показників прибутковості роздрібного посередника.

1945. Аналіз ринку виробників кабельно-провідникової продукції (47,93 кБ) Курсовая 20.06.2018

Маркетингові дослідження як джерело інформації для ефективного управління підприємством в умовах розвитку ринку і основа для розробки загальної стратегії виходу товару, яка обумовлена особливостями продукції, характером діяльності та масштабом експорту.

1946. Аналіз ринку гумових контрацептивів в Україні (750,04 кБ) Курсовая 21.02.2017

Гумові контрацептиви, як безпечний і надійний засіб контрацепції. Асортимент презервативів. Марка, як найважливіший критерій вибору виробу. Цінова ситуація на ринку. Якість та імпорт продукції. Конкурентоздатність вітчизняної продукції даного сектору.

1947. Аналіз ринку кави (на прикладі діяльності компанії Kraft Foods Inc. з виробництва кави "Якобс") (32,96 кБ) Контрольная 20.06.2006

Основні показники для оцінки стану конкуренції на товарному ринку кави. Маркетингове дослідження ринку кави в Україні. Характеристика асортименту кави, яка реалізується на ринку України. Найсильніші конкуренти на ринку кави у торгової марки "Якобс".

1948. Аналіз ринку парфумерно-косметичних товарів (25,9 кБ) Контрольная 20.10.2012

Ринок парфумерно-косметичних товарів - один з найбільших після традиційних лідерів за обсягами продажу. Якість запаху - головна властивість парфумерної продукції. Історія використання косметичних засобів. Промислове виробництво парфумерії в Україні.

1949. Аналіз ринку плодово-ягідних соків в Україні (82,69 кБ) Курсовая 20.10.2020

Характеристика світового та українського ринку плодово-ягідних соків. Характеристика споживчої цінності, хімічних складників соків, сировини для них та її вплив на споживчу властивість. Аналіз торговельно-технологічного процесу РФДПТД ВАТ "Вінні фрут".

1950. Аналіз ринку та асортименту комп’ютерної та офісної техніки (3888,68 кБ) Курсовая 21.02.2017

Стан ринку комп’ютерної техніки. Фактори, які впливають на споживні властивості комп’ютерної та офісної техніки, її споживні властивості. Асортимент комп’ютерної та офісної техніки ПАТ "Фокстрот". Вимоги до її якості, маркування, пакування, зберігання.

1951. Аналіз ринку целюлозно-паперової промисловості України (1110,26 кБ) Реферат 20.11.2010

Аналіз напрямків формування сучасної целюлозно-паперової промисловості з орієнтацією на задоволення попиту ринку країни. Основна сировина та технологія виробництва картону. Характеристика асортименту, фізико-механічні властивості та дефекти картону.

1952. Аналіз рівня конкурентоспроможності регіонального ринку туристичних послуг (244,02 кБ) 20.09.2014

Рівень конкурентоспроможності туристичних фірм Одеського регіону, його головні конкуренти та основні проблеми, що потребують першочергового розв’язання в перспективі. Багатокутник конкурентоспроможності за розрахунковими показниками діяльності турфірм.

1953. Аналіз системи маркетингу туристичної фірми "Вир Мандрів" (56,09 кБ) Курсовая 21.02.2017

Система маркетингу, її роль на підприємстві. Формування клієнтської бази. Загальна характеристика ПП "Вир Мандрів". Маркетингова цінова політика підприємства. Основні напрямки удосконалювання управління маркетинговою діяльністю ПП "Вир Мандрів".

1954. Аналіз складових системи маркетингового управління (227,76 кБ) Курсовая 20.02.2007

Особливості формування системи маркетингового управління на підприємстві суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз зовнішньоекономічного та внутрішнього середовища. Обґрунтування заходів з удосконалення управління маркетинговою діяльністю.

1955. Аналіз складської діяльності підприємства МВК ПП "Енема" (3672,8 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблеми організації складських операцій на МВК ПП "ЕНЕМА". Удосконалення облікових технологій в складському господарстві. Напрями удосконалення організації його роботи і технічного оснащення. Розрахунок економічного ефекту від автоматизації робіт.

1956. Аналіз споживчих характеристик майонезу ТМ "Торчин" (582,54 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика АТ "Волиньхолдинг". Опис якостей майонезу "Торчин продукт". Аналіз факторів маркетингового середовища ринку м. Києва. Фактори мікросередовища, конкуренти. SWOT-аналіз діяльності АО "Волиньхолдинг". Товарна політика і просування товару.

1957. Аналіз стану компанії (20,41 кБ) Реферат 21.02.2017

Дослідження ефективності діючої стратегії підприємства: аналіз ланцюжка цінностей, витрат, конкурентоздатності. Сила і слабкість організації, її можливості і загрози. Міцність конкурентної позиції компанії. Стратегічні проблеми, з якими стикаються фірми.

1958. Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив підприємства (1355 кБ) Курсовая 20.11.2027

Проблема дослідження поведінки споживачів. Функція ринкового попиту. Криві попиту і пропозиції. Надлишки споживача та виробника. Метод Вальраса у короткому часовому інтервалі. Реакція ринку на введення потоварного податку. Визначення ринкових перспектив.

1959. Аналіз стану розвитку мережевого маркетингу в світі та в Україні (4013,24 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія виникнення, економічна сутність, функції, різновиди мережевого маркетингу. Порівняльний аналіз MLM та фінансових пірамід. Особливості механізму діяльності MLM компаній, їх переваги та недоліки. Перспективи та прогнози щодо роботи їх в майбутньому.

1960. Аналіз стану товарних запасів в аптеці (172,92 кБ) Курсовая 21.02.2017

Види товарних запасів, специфіка їх формування на аптечному підприємстві. Чинники, що впливають на величину товарних запасів. Логістичне регулювання складської діяльності. Аналіз організаційної структури та комплексу маркетингу аптеки "Доктор Гаше".

Последние запросы


последствия землетрясение Правовое регулирование в информационной сфере Распорядительные документы указ приказ инструкция понятие и требования к оформлению математика в науке технике экономике и практической деятельности Биоэнергетика мышечных сокращений и механизмы раз-я утомл-я Как люди достигают счастья в мире полном ограничений точки зрениеэкономический Обратимые и необратимые процессы Эффект бизнес-планирования в долгосрочной перспективе современная стрктура кредитно-денежной системы государства биологическая роль фтора ритмопластика в танце детей дошкольного возрастаритмика Программа управления рисками на предприятии дефекты в полупроводниках проект обувного магазина Политические конфликты в современной России организация и проведение туристских слетов и соревнований конкуренция и ее правовое регулирование Математика в нашей жизни ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙедите название реферата использование игр головоломок для развития логического и математического мышления детей

Облако тегов