Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
1921. Аналіз маркетингової концепції управління якістю продукції (152,31 кБ) Курсовая 20.03.2025

Аналіз управління якістю продукції як елемент отримання конкурентних переваг ринку. Стандартизація та сертифікація якості продукції витрат виробництва та її реалізація. Розробка заходів покращення системи управління якістю маркетингової діяльності.

1922. Аналіз маркетингової політики (216,19 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичні основи маркетингу як засобу досягнення цілей підприємства. Види маркетингових стратегій. Методи здійснення маркетингових досліджень. Аналіз маркетингової діяльності ПП "Експогаз". Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства.

1923. Аналіз маркетингової стратегії підприємства ВАТ "ПівнГЗК" (216,31 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика зовнішнього і внутрішнього середовища ВАТ "ПівнГЗК". Динаміка показників, що характеризують персонал. Аналіз виробництва продукції, рівня її якості, організації збуту, цінової політики. Сертифікація і стандартизація діяльності підприємства.

1924. Аналіз маркетингової стратегії радіостанції (710,51 кБ) Курсовая 20.10.2012

Характеристика діяльності радіостанції "Європа Плюс", розгляд основних напрямків маркетингової політики. Особливості функцій та завдань служби маркетингу. Аналіз схеми процесу стратегічного планування. Етапи вибору стратегії розвитку радіостанції.

1925. Аналіз маркетингової стратегії фірми (615,7 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика фірми. Оцінка стану оточуючого мікро-, макросередовища. Система нужд і потреб, на задоволення яких працює фірма. Товари і товарний асортимент. Характеристика ринку. Система маркетингової інформації. Система виводу новинки на ринок.

1926. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник" (87,78 кБ) Реферат 20.09.2010

ЗМІСТ Вступ 1. Загальна Характеристика ПІДПРИЄМства МПП «Монтажник» 2.ОрганІЗАЦІЯ ТА УправлІННЯ Маркетинговою Службою ПІДПРИЄМства 3. АНАЛІЗ ФІНансового Стану ПІДПРИЄМства 4. АНАЛІЗ МаркетинговоЇ ДІЯльностІ ПІДПРИЄМства 5. ПропозицІЇ ЩО ДО Вдосконалення

1927. Аналіз методів прогнозування збуту в умовах діяльності промислового підприємства (129,88 кБ) 20.09.2014

Розгляд переліку актуальних методів прогнозування збуту для промислового підприємства, які є більш адаптованими до сучасної ринкової ситуації. Прогноз збуту продукції на ВАТ "Південний ГЗК" на 2010 р. методом стандартного розподілу ймовірностей.

1928. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності кольорової металургії України на основі ромбу детермінантів національних переваг М. Портера (69,51 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика галузі кольорової металургії. Динаміка експорту та імпорту основних продуктів галузі за країнами свiту. Аналіз показників конкурентоспроможності галузі кольорової металургії України на основі ромбу детермінантних переваг Портера.

1929. Аналіз мінеральних вод України (1977,76 кБ) Контрольная 20.10.2029

Розгляд родовищ мінеральних вод України: Тульчинське, Велико-Анадольське, Новополянське. Ознайомлення із особливостями виготовлення мінеральних вод на Миргородському та Трускавецькому заводах; характеристика систем управління якістю на підприємствах.

1930. Аналіз напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства (132,03 кБ) Диплом 20.10.2020

Конкуренція як важливий компонент функціонування ринкового механізму. Аналіз методів несумлінної конкуренції: підробка продукції конкурентів, економічне шпигунство. Аналіз видів діяльності ВАТ "Івано-Франківськцемент", оцінка конкурентоспроможності.

1931. Аналіз оптових закупівель товарів на ярмарках та виставках (1373,14 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія розвитку оптових ярмарок в Україні, їх класифікація, види, структура та призначення. Аналіз складу, структури, виконання плану і динаміки оптового товарообігу на прикладі ТзОВ "Бакамія". Шляхи оптимізації реалізації продукції підприємства.

1932. Аналіз організації закладів ресторанного господарства при різних типах готелів (0 кБ) Курсовая 21.02.2017

Обґрунтування необхідності функціонування закладів ресторанного господарства при підприємстві готельного господарства "Radisson Blu Hotel Kyiv". Пропозиції по вдосконаленню організації роботи закладів ресторанного господарства при різних типах готелів.

1933. Аналіз організації маркетингової діяльності (183,59 кБ) Диплом 20.05.2001

Обґрунтування функцій маркетингової служби та визначення її ролі у виробничо-комерційній діяльності аграрного підприємства. Розробка стратегії впровадження елементів маркетингу в господарстві. Екологічна експертиза сільськогосподарського виробництва.

1934. Аналіз організаційно-управлінських аспектів діяльності ТОВ "Югтара" Каховського району Херсонської області. Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства (6128,43 кБ) Диплом 20.04.2013

Сутність маркетингу та його середовище. Маркетингове стратегічне планування. Аналіз ефективності роботи. Маркетинговий аналіз товарної, цінової, збутової політика на підприємстві. Впровадження сучасних технологій у виробництво плодоовочевих консервів.

1935. Аналіз переваг і недоліків зовнішньої реклами на прикладі вітчизняних або зарубіжних рекламних кампаній (2582,61 кБ) Реферат 20.12.2015

Зовнішня реклама як медіаканал, який доносить рекламні звернення до адресантів за допомогою надрукованих типографічним способом плакатів. Основні функції зовнішньої реклами, нагадування, імідж, супроводження основної кампанії у пресі і телебаченні.

1936. Аналіз поточного стану вітчизняного ринку парфумерії (68,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Співвідношення імпортної та вітчизняної продукції. Сильні та слабкі сторони роботи підприємства. Ринкові можливості і загрози. Товарна, цінова та збутова політика. Концепція маркетингу для просування власної продукції. Контроль за реалізацією програми.

1937. Аналіз поточної ситуації на ринку України у галузі виробництва взуття (70,76 кБ) Курсовая 20.01.2016

Маркетингові дослідження і їх основні принципи. Види методів збору інформації. Аналіз структури ринку взуття на Україні. Опис виробничого підприємства "Комфорт". Організація та проведення маркетингового дослідження сучасного ринку взуття України.

1938. Аналіз практичної діяльності підприємства у сфері логістики (43,69 кБ) Контрольная 20.04.2014

Визначення і принципи системного підходу. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи, критерії вибору, рішення управління при транспортуванні. Підвищення ефективності використання транспорту оправо-роздрібного підприємства "Альт".

1939. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії (15,51 кБ) Реферат 25.09.2007

Реферат на тему Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії Прийняття рішень у галузі рекламування передбачає вибір одно­го з кількох варіантів планів. Дослідження процесу прийняття рі­шень має на меті аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, які впли­вають на цей процес.

1940. Аналіз реклами на підприємстві ЗАТ ВО "Конті" (236,2 кБ) Курсовая 21.02.2017

Удосконалення використання реклами в практичній діяльності ЗАТ ВО "Конті". Функції управління маркетингом, аспекти прояву ключового комунікатора в якості однієї з них. Оцінка та пропозиції з оптимізації розповсюдження реклами, формування її бюджету.

Облако тегов