Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
1901. Аналіз комплексу маркетингу продукції підприємства "Ніжність" (116,73 кБ) Курсовая 21.02.2017

Маркетингове дослідження ринку косметики в м. Суми методом опиту споживачів. Позиціонування торгової марки чи товару на ринку. Кількісна оцінка рівня цінового ризику. Сегментація товарного ринку, прогнозування обсягів збуту продукції, збутова політика.

1902. Аналіз комунікативної ефективності комплексу маркетингових комунікацій підприємства (91,58 кБ) Курсовая 20.04.2022

Комунікації як елемент маркетингової політики, характеристика її цілей та засобів. Аналіз діяльності та комунікаційної політики ВАТ АПФ "Коктебель", його основні техніко–економічні показники. Заходи вдосконалення маркетингових комунікацій на підприємстві.

1903. Аналіз комунікаційної політики підприємства (74,54 кБ) Курсовая 20.03.2010

Комунікаційна політика як складовий елемент маркетингу. Організація служби маркетингової політики комунікацій. Аналіз маркетингового середовища та комунікаційної політики ПП "В.Л. Корсун". Заходи вдосконалення комунікаційної політики підприємства.

1904. Аналіз конкурентів підприємства (433,12 кБ) Курсовая 21.02.2017

Сутність і роль конкуренції в сучасних економічних умовах. Інструменти визначення конкурентоздатності підприємства. Дослідження конкурентних позицій Bosch Power Tools на ринку. Методичні рекомендації щодо вдосконалення конкурентних переваг компанії.

1905. Аналіз конкурентного середовища ринку шоколаду за моделлю "5 сил конкуренції" М. Портера (146,43 кБ) 20.03.2026

Конкурентна боротьба на українському ринку шоколаду та обсяг виробництва, зайняття вільних сегментів в регіонах, залежність від імпортної сировини. Імідж підприємства та попит серед клієнтів і споживачів, якість продукту і високий рівень стабільності.

1906. Аналіз конкурентної ситуації на цільовому ринку (22,64 кБ) 21.02.2017

Цільовий ринок — сегменти, на які спрямовується діяльність підприємства. Маркетингове дослідження можливості освоєння сегментів ІТ-ринку на прикладі діяльності ТФ "Техніка для бізнесу": аналіз ризиків, конкурентоспроможність товару, витрати і доходи.

1907. Аналіз конкурентоздатності ВАТ "Турбоатом" (292,52 кБ) Диплом 21.02.2017

Сучасні моделі та методи оцінки конкурентоздатності. Аналіз формування попиту і стимулювання збуту продукції, ціноутворення, каналів товароруху, визначення долі ринку, SWOT-аналіз підприємства. Комплекс стратегій з підвищення конкурентоздатності.

1908. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства (499,26 кБ) 21.02.2017

Вплив домінуючих факторів на конкурентоспроможність продукції в залежності від її стадії життєвого циклу. Методи управління факторами впливу на етапах розробки, впровадження, росту, зрілості та спаду. Вивчення способів використання проектного планування.

1909. Аналіз конкурентоспроможності товару на прикладі ПАТ "Оболонь" (1302,74 кБ) 21.02.2017

Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємства на прикладі ПАТ "Оболонь". Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства, її оцінка. Аналіз конкурентів компанії.

1910. Аналіз концепцій управління маркетингом (27,47 кБ) Реферат 20.04.2009

Глобальні, "фундаментально-історичні" концепції, на основі яких комерційні організації ведуть свою діяльність: вдосконалення товару та вироництва, інтенсифікації комерційних зусиль, міжнародного та соціально-етичного маркетингу. Їх відмінності.

1911. Аналіз кон’юнктури ринку інформаційних технологій Правобережного регіону України (1593,34 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розвиток світового та українського ринку програмного забезпечення. Відомості про потенційних споживачів. Оцінка обсягів ПЗ на ринку інформаційних технологій. Фактори конкурентної боротьби на ньому. Аналіз динаміки цінового рівня розповсюджувачів ПЗ.

1912. Аналіз маркетингових заходів для підприємства ЗАТ "Чобіток" (183,93 кБ) Курсовая 21.02.2017

Мета, завдання, характеристика маркетингової діяльності підприємства. Основні правила формування товарної, цінової, збутової політики та стратегії просування нових товарів на ринок. Аналіз ефективності маркетингових заходів, розроблених для ЗАТ "Чобіток".

1913. Аналіз маркетингового комплексу Експериментального науково-дослідного студентського інституту (2147,55 кБ) Диплом 20.11.2019

Основні напрямки діяльності Експериментального науково-дослідного студентського інституту Сумського університету; заходи модифікації товарної номенклатури та посилення товарної марки підприємства-конкурента. Оцінка ефективності рекламної кампанії.

1914. Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ" (1327,61 кБ) Контрольная 21.02.2017

Історія комерційного успіху компаній ВАТ "Мотор Січ" та "Virgin Direct". Створення бази даних клієнтів за допомогою програми OutlookExpress. Складання комерційної пропозиції. Маркетинговий аналіз ВАТ "Мотор Січ", формування управлінської проблеми.

1915. Аналіз маркетингового середовища підприємства та ступеня готовності компанії до реалізації маркетингової стратегії (729,46 кБ) Диплом 20.04.2030

Місце маркетингу в системі управління підприємством, його стратегічне планування та контроль за здійсненням заходів. Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності підприємства. Розрахунок бюджету з удосконалення маркетингу.

1916. Аналіз маркетингової діяльності на промисловому підприємстві (168,49 кБ) Диплом 21.02.2017

Поняття про маркетинг і маркетингову діяльність в сучасних умовах. Особливості маркетингової діяльності на промисловому ринку. Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності. Формулювання пропозицій по удосконаленню маркетингової діяльності.

1917. Аналіз маркетингової діяльності НВП "ES Полімер" (1064,55 кБ) Диплом 21.02.2017

Фактори, які визначають конкурентоздатність товарів і послуг. Основні напрямки діяльності підприємства та науково-технічні особливості виробництва. Оцінка імпортно-експортної ситуації на ринку ізоляторів. Маркетингова діяльність на підприємстві.

1918. Аналіз маркетингової діяльності підприємства (378,87 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття та види маркетингової діяльності підприємства, його ринкового середовища. Характеристика основних техніко-економічних показників діяльності організації. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів, оборотних коштів та основних фондів.

1919. Аналіз маркетингової діяльності підприємства ТОВ "ДП завод Рапід" (52,54 кБ) Курсовая 20.09.2029

Вивчення проблеми організації збуту продукції та її просування на ринку. Формування міжнародних каналів розподілу продукції. Аналіз маркетингового середовища функціонування підприємства. Розробка пропозицій щодо його удосконалення в частині збуту.

1920. Аналіз маркетингової діяльності санаторію "Утьос" (61,74 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історія, основні послуги санаторію "Утьос": цільові ринки збуту, кількісні та якісні показники діяльності. Середовище прямого впливу - безпосереднє оточення і макросередовище. Первинний стратегічний аналіз, визначення місії та розробка цілей організації.

Облако тегов