Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
1881. Аналіз діяльності малих підприємств (491,77 кБ) Курсовая 20.11.2006

Проведення аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, на прикладі комерційної організації з метою виявлення недоліків економічного планування та підвищення конкурентоздатності малого підприємства.

1882. Аналіз діяльності маркетингової служби на прикладі ПАТ "НКМЗ" (120,91 кБ) Диплом 20.03.2005

Складові маркетингового середовища та його зовнішні умови. Організація структури підприємства і фінансово-економічні показники. Основні ознаки сегментування ринку. Розробка товару на підприємстві, його цінова політика, реклама та зв’язки з громадськістю.

1883. Аналіз діяльності ПАТ "Дитячий світ" (1451,39 кБ) 21.02.2017

Огляд ринку харчових продуктів. Динаміка виробництва майонезу і эмульгованих соусів на території України. Динаміка імпорту і експорту майонезу і эмульгованих соусів в Україні. Забезпечення високої якості та безпеки товарів у ВАТ Універмаг "Дитячий Світ".

1884. Аналіз дослідження асортименту хлібобулочних виробів (231,98 кБ) Курсовая 21.02.2017

Динаміка росту виробництва хлібобулочних виробів, їх споживчі властивості. Кращі виробники хлібобулочних виробів. Характеристика асортименту хлібобулочних виробів, що реалізуються в супермаркеті АТБ. Види і способи фальсифікацій хлібобулочних виробів.

1885. Аналіз ефективності засобів зв’язків з громадськістю на прикладі ТОВ "Баядера-Логістик" (113,28 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття, особливості використання та загальна характеристика засобів зв’язків з громадськістю у сфері маркетингу. PR-кампанія як форма здійснення відношень з громадськістю, її динамічні механізми, стратегії, елементи розвитку та шляхи вдосконалення.

1886. Аналіз ефективності зовнішньої торгівлі підприємства (на прикладі ТОВ "Торезька меблева фабрика") (581,52 кБ) Диплом 21.02.2017

Загальна характеристика господарської діяльності та організаційно-управлінська структура підприємства. Дослідження чинників, що впливають на його зовнішньоекономічну діяльність. Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі та шляхи підвищення її ефективності.

1887. Аналіз ефективності маркетингової стратегії (230,83 кБ) Диплом 21.02.2017

Стратегічний маркетинг та його роль в діяльності підприємства і взаємозв’язок з принципами управління економікою, аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової стратегії, ефективність стратегії.

1888. Аналіз ефективності рекламної діяльності (на прикладі ЗАТ "Добра вода") (55,2 кБ) Курсовая 21.02.2017

Суть, особливі риси, функції та цілі реклами, характеристика найпоширеніших засобів її розповсюдження. Аналіз маркетингової діяльності та роль реклами в комплексі маркетингу підприємства. Недоліки, переваги та пропозиції щодо рекламної кампанії.

1889. Аналіз ефективності та формування пропозицій щодо вдосконалення рекламної діяльності магазину спортивного спорядження "Атлантида" (427,94 кБ) Курсовая 21.02.2017

Реклама - елемент системи маркетингових комунікацій. Функції, цілі та засоби реклами. Регулювання рекламної діяльності. Діагностика рекламної діяльності магазину "Атлантида" на товарному ринку, його маркетингова та організаційно-економічна характеристика.

1890. Аналіз ефективності формування та використання оборотних засобів (76,77 кБ) Курсовая 20.06.2026

Організаційно-економічна характеристика підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану ДП ДАК "Хліб України" Роменського КХП. Проведення аналізу використання оборотних засобів підприємством з метою визначення стабільності джерел їх формування.

1891. Аналіз збутової діяльності ЗАТ "Бліц-Інформ" (489,89 кБ) Курсовая 20.10.2014

Стимулювання продажів як складова частина виробничо-комерційної структури. Зміст і сутність збутової діяльності оптових підприємств; основні принципи її організації. Дослідження організаційної структури служби збуту, виявлення шляхів її вдосконалення.

1892. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж" (20,85 кБ) Реферат 21.02.2017

PEST-аналіз зовнішнього середовища ВАТ "Арт Вітраж". Правове забезпечення функціонування підприємства. Ринок вітражних підприємств, рівень конкуренції на ньому. Основний споживчий сегмент. Початкові інвестиції у виробництво, термін їх окупності.

1893. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства ресторанної галузі (39,46 кБ) 20.09.2014

Виявлення чинників макрооточення та особливостей активізації факторів мікрооточення для підприємства ресторанного типу. Характерні особливості SWOT-аналізу середовища організації. Аналіз внутрішнього середовища підприємства на прикладі кафе "Хвилинка".

1894. Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ" (131,96 кБ) Диплом 20.06.2016

Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві, сутність та задачі маркетингу, організація та контроль маркетингової служби. Нормативно-правова база, яка регулює маркетингову діяльність підприємства.

1895. Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку (94,78 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дослідження ринків. Класифікація ринків та види ринкового попиту і його визначення. Підходи до вивчення ринків та оцінка поточного попиту. Методи отримання і обробки інформації. Методи прогнозування попиту. Характеристика експертних методів прогнозування.

1896. Аналіз і створення вартості нового товару (34,36 кБ) Реферат 20.01.2021

Вивчення стратегії розробки виробничої програми, що включає виробництво нових товарів, маркетингову діяльність, своєчасна відмова від виробництва малоефективних, морально зношених товарів та перехід на новинки, що забезпечують великі можливості.

1897. Аналіз і удосконалення товарознавчих характеристик товару (на прикладі шоколаду) (114,19 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз ринку та основні виробники шоколаду в Україні. Переваги споживачів щодо вибору виду шоколаду. Класифікація шоколаду за номенклатурним класифікатором, порівняльна характеристика маркування. Визначення фізико–хімічних показників якості, зберігання.

1898. Аналіз іміджу ветеринарної клініки "Оберіг" (64,04 кБ) Диплом 20.01.2010

З’ясування сутності зв’язків з громадськістю, значення іміджу компанії для її просування на ринку. Ознайомлення зі специфікою формування популярності інструментами PR. Проведення дослідження сприйняття іміджу організації представниками цільової аудиторії.

1899. Аналіз іпотечного кредиту в різних банках м. Єкатеринбурга (39,36 кБ) Реферат 21.02.2017

Проблеми житлового кредитування в Росії. Маркетингове дослідження іпотечних кредитів банків м. Єкатеринбурга. Аналіз пропозицій з надання кредиту на придбання житла за показниками банківського кредиту (відсоткова ставка кредиту, термін його повернення).

1900. Аналіз комплексу маркетингу продукції Лохвицького спиртокомбінату (1171,35 кБ) Диплом 20.08.2023

Суть маркетингової товарної політики підприємства. Концепція життєвого циклу продукції спиртокомбінату. Канали розподілу товару та збутова політика. Позиціонування товару на ринку. Розроблення рекламного повідомлення та розрахунок витрат на рекламу.

Облако тегов