Рефераты по маркетингу

Название работы Дата
1861. Аналитическая функция маркетинга (95,03 кБ) 21.02.2017

Работа с информацией: методы поиска (пассивный, активный, комбинированный). Маркетинговые исследования: понятие, характеристика, основные этапы процесса. Сочетание традиционной методики и методики типа "омнибус". Промышленный шпионаж и бизнес-разведка.

1862. Аналитические аспекты разработки стратегии рекламной кампании ООО "Vaunti" (108,36 кБ) Курсовая 21.02.2017

Понятие и классификация рекламы. Сущность рекламной кампании и оценка ее эффективности. Характеристика ООО "Vaunti", его финансовое состояние. Анализ проблемы планирования эффективной рекламной кампании сока. Стратегия рекламной кампании сока "ТОУ".

1863. Аналитические процедуры маркетинговых исследований (249,87 кБ) Курсовая 21.02.2017

Исследование понятия, способов, проблем и перспектив маркетинговых исследований. Отличительные черты применения и специфика развития маркетинговых исследований на предприятиях в современных условиях. Методики моделирования в маркетинговых исследованиях.

1864. Аналитическое моделирование в логистике (2812,66 кБ) 20.05.2015

Введение в аналитическое моделирование, применяемое при проектировании логистических систем. Методы и алгоритмы решения типовых задач закупочной, сбытовой, производственной и транспортной логистики с позиций практического решение этих задач на ЭВМ.

1865. Аналіз асортиментно-цінової політики підприємства як основа прийняття управлінських рішень на прикладі ПАТ "Полтавакондитер" (27,72 кБ) 21.02.2017

Загальна характеристика виробничої та комерційної діяльності ПАТ "Полтавакондитер". Асортиментно-цінова політика підприємства та способи її удосконалення. Аналіз основних зовнішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність компанії на ринку.

1866. Аналіз асортиментної структури та динаміки ринку шоколаду (448,53 кБ) Курсовая 21.02.2017

Класифікація, асортимент і найбільші виробники шоколаду, фактори, що формують його споживчі властивості. Сировина, технологія виробництва, дефекти, упаковка, зберігання і транспортування. Органолептичні та фізико-хімічні показники шоколаду, оцінка якості.

1867. Аналіз асортименту і якості побутових холодильників і морозильників (1585,67 кБ) Курсовая 21.02.2017

Стан ринку холодильної техніки в Україні. Класифікація холодильників та морозильників, їх види та функціональні особливості, споживні властивості та напрямки оцінювання якості. Аналіз асортименту побутових холодильників та морозильників в магазині.

1868. Аналіз асортименту та характеристика споживних властивостей електрочайників (на матеріалах торгового підприємства) (1106,77 кБ) Курсовая 21.02.2017

Огляд ринку побутової техніки України. Цілі, поняття маркетингових досліджень, форми їх організації. Споживча характеристика електрочайників як групи товарів. Маркетингові дослідження асортименту товарної групи електрочайників на прикладі ТОВ "Фокстрот".

1869. Аналіз асортименту та якості парфумерних товарів на прикладі парфумерного відділу магазину "Watsons" (387,76 кБ) Курсовая 20.04.2019

Аналіз ринку та класифікація асортименту парфумерних товарів в Україні. Проведення перевірки якості на торговельному підприємстві. Дефекти парфумерних товарів. Аналіз асортименту парфумерних товарів на прикладі парфумерного відділу магазину "Watsons".

1870. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів (1226,27 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз стану виробництва, торгівлі та споживання пилососів в Україні. Розгляд основних споживчих властивостей та вимог до якості побутових товарів. Ознайомлення із асортиментним складом, якістю та вартістю пилососів на прикладі магазину "Лагрос".

1871. Аналіз використання product placement у формуванні споживчої поведінки (2397,66 кБ) Курсовая 21.02.2017

Product placement як різновид прихованої реклами і техніка його ефективного застосування. Правові основи розміщення брендів у творах мистецтва. Практичний аналіз художніх фільмів за наявності реклами. Розміщення певної торгової марки або самого товару.

1872. Аналіз виробничо-комерційної діяльності підприємства ВАТ виробничо-торгова кондитерська фірма "Ласощі" (342,9 кБ) Курсовая 20.10.2024

Поняття, роль, види та принципи маркетингу на підприємстві, основні функції і напрямки маркетингової діяльності. Сучасні концепції маркетингу та стан виробничо-комерційної діяльності підприємства на основі оптимальної концепції маркетингу фірми.

1873. Аналіз внутрішніх виробничо-ресурсних можливостей промислового підприємства в процесі управління підприємством за концепцією маркетингу (461,6 кБ) Курсовая 20.07.2010

Сутність маркетингової системи підприємства та мотиваційний механізм здійснення маркетингових заходів. Особливості маркетингових стратегій застосовуваних вітчизняними підприємствами. Рекомендації з удосконалення системи маркетингу ВАТ "Турбоатом".

1874. Аналіз внутрішнього середовища організації (289,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Місія компанії "Ресурс": загальна характеристика і мета діяльності організації; аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Складання матриці SWOT; формулювання та вибір альтернатив розвитку підприємства, ефективність запропонованої стратегії.

1875. Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на ефективність маркетингу (33,66 кБ) 20.09.2014

Обґрунтування необхідності здійснення аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх факторів керівництва підприємством. Джерела помилок в проведенні маркетингу. Проблеми компетенції менеджменту. Вплив середовища на ефективність маркетингової стратегії фірми.

1876. Аналіз впливу логістичних витрат на ефективність функціонування логістичної системи (186,59 кБ) 20.09.2014

Проблема ефективності функціонування логістичних систем різного рівня, які формуються на базі економічних систем підприємств. Логістичний підхід до управління матеріальними ресурсами. Вибір оптимальних каналів розподілу продукції. Конкурентні переваги.

1877. Аналіз впливу факторів маркетингового середовища на підприємство (617,07 кБ) Курсовая 20.03.2020

Загальна характеристика і дослідження факторів маркетинговою мікро і макросередовіща. Візначення впліву факторів маркетингового середовіща на ефектівність віробніцтва в Україні. Аналіз факторів маркетингового середовіща і оцінка мірі їх впліву на фірму.

1878. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо" (617,81 кБ) Курсовая 21.02.2017

Вітчизняний ринок алкоголю. Структура споживання спирту в Україні. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Албо". Аналіз основних економічних показників торгової діяльності, складу і структури активу балансу. Звіт про прибутки і збитки.

1879. Аналіз діяльності відділу побутової хімії універмагу "Україна" (52,76 кБ) 20.05.2004

Організація праці в відділі побутової хімії універмагу "Україна". Визначення типу магазину. Стан та дисципліна праці. Торговельні приміщення, децентралізований вузол розрахунку. Приймання товарів від постачальників. Тара як елемент розміщення продукції.

1880. Аналіз діяльності компанії "Юси" (69,37 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз поточного стану парфумерної промисловості в Україні. Товарна політика ППТФ "ЮСІ" у м. Суми. Сегментація товарного ринку компанії "ЮСІ". Характеристики парфуму "Men" і його аналогів "Calvin Klein" та "Boss". Контроль за реалізацією програми.

Последние запросы


Роль слухового и зрительного восприятия в развитии речи витамины растворимые в жирах Башкирский государственный университет расходы на пожарную безопасность плюсы и минусы политики ивана грозного Анализ образа 12298рудин12299 Основные направления философии Нового времени рационализмаэмпиризм объективность научностьвведите название реферата быстрые клавиши в Microsoft world человек и история в фольклоре древнерусской литературе 18 века по произведению недоросль Пространство состояний Стратегии поиска решений в пространстве состояний рациональное мышление и его формы Анализ прибыли и рентабельности Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России Загрязнение окружающей среды заводом контрольная работа этика профессиональных отношений с осужденными экономика грузии Пути совершенствования производственного процесса Роль физической культуры в сохранении здоровья человека министры обороны Особенности фондовых рынков зарубежных стран

Облако тегов