Рефераты по литературе

Название работы Дата
1841. Василь Пачовський – лірик (44,24 кБ) Реферат 20.04.2025

Фольклоризм ліричних творів В. Пачовського, у якому виявився синтез традиційної, модерної поетики. Своєрідність, новаторство в освоєнні досвіду модерної західноєвропейської літератури. Формально-змістові та естетичні функції ключових образів-символів.

1842. Василь Симоненко (16,08 кБ) Реферат 20.10.2002

Вивчення життєвого шляху та літературної діяльності В. Симоненка – українського поета, провідною темою поезій якого є любов до рідної землі, відповідальність за її долю. Відмінні риси прози В. Симоненка, яка є прямою попередницею новелістики Г. Тютюнника.

1843. Василь Стефаник (524,63 кБ) 21.02.2017

Біографія Василя Стефаника. Життєвий шлях письменника: дитинство, освіта, виключення з гімназії через участь у "Покутській трійці, медична освіта. Початок літературної діяльності. Головна тема його новел – важке життя західноукраїнської сільської бідноти.

1844. Василь Стефаник (524,63 кБ) 21.02.2017

Біографія Василя Стефаника. Життєвий шлях письменника: дитинство, освіта, виключення з гімназії через участь у "Покутській трійці, медична освіта. Початок літературної діяльності. Головна тема його новел – важке життя західноукраїнської сільської бідноти.

1845. Василь Стефаник (1871-1936) (1353,97 кБ) 21.02.2017

Дитинство та навчання Стефаника у гімназії. Початок його творчої діяльності з невеличких поезій в прозі. Теми еміграції селян у творчості українського письменника. В. Стефаник як засновник жанру психологiчно? новели. Останні роки життя письменника.

1846. Василь Стефаник (1871-1936) (1353,97 кБ) 21.02.2017

Дитинство та навчання Стефаника у гімназії. Початок його творчої діяльності з невеличких поезій в прозі. Теми еміграції селян у творчості українського письменника. В. Стефаник як засновник жанру психологiчно? новели. Останні роки життя письменника.

1847. Василь Стефаник – майстер психологічної новели (33,55 кБ) Курсовая 20.08.2008

Вступ Доля української літератури – доля України. Важко знайти у світовій історії аналогію, щоб жива мова, мова великого народу систематично заборонялася й переслідувалася спеціальними державними вердиктами й актами. Цей геноцид тривав століттями. За

1848. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели (8,21 кБ) Реферат 23.07.2009

Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели ПЛАН 1. В.Стефаник – великий новатор у літературі. 2. Особливості творення психологічної прози а) відмова від докладних описів б) побудова сюжетів на зміні почуттів і переживань в)

1849. Василь Стус (3734,07 кБ) 21.02.2017

В.С. Стус як український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, короткий нарис його життя, етапи особистісного та творчого становлення, місце в історії літератури. Причини арешту та заслання великого поету, оцінка творчого спадку.

1850. Василь Стус (3734,07 кБ) 21.02.2017

В.С. Стус як український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, короткий нарис його життя, етапи особистісного та творчого становлення, місце в історії літератури. Причини арешту та заслання великого поету, оцінка творчого спадку.

1851. Василь Стус (1938-1985 гг.) (26,15 кБ) Реферат 20.07.2021

Василь Стус как поэт, переводчик, литературовед, общественный деятель. Счастливое детство ребенка и суровые годы большевистской власти. Принятие идеи жизни по максимуму, ответственность за каждое дело. Работа литредактором в Донецке, заключение и смерть.

1852. Василь Стус – летюча зірка української літератури (1064,8 кБ) 21.02.2017

Характеристика етапів життя Василя Стуса – українського поета, літературознавця, перекладача. Участь поета у культурно-національному русі та його правозахисна діяльність. Стус очима відомих людей. Літературна спадщина Василя Стуса та запізніла шана.

1853. Василь Стус – летюча зірка української літератури (1064,8 кБ) 21.02.2017

Характеристика етапів життя Василя Стуса – українського поета, літературознавця, перекладача. Участь поета у культурно-національному русі та його правозахисна діяльність. Стус очима відомих людей. Літературна спадщина Василя Стуса та запізніла шана.

1854. Василь Стус: життя та творчий шлях (19,91 кБ) 21.02.2017

Стисла біографія життя і творчості В.Стуса - українського поета, одного з найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. Присудження у 1991 р. В. Стусу (посмертно) Державної премії в галузі літератури за збірку "Дорога болю".

1855. васильев "в списках не значился" (111,17 кБ) Реферат 18.06.2007

Кулинич В.Е. Студент Лобанов С.И. Группа ВТ-161 Москва 2007 Содержание 1. Биография Б.Васильева 2. Краткое содержание книги 3. Отзыв о книге 4. Используемая литература Борис Львович Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске. Относится к поколению

1856. Введение в литературоведение (27,28 кБ) Контрольная 21.02.2017

Интерпретация художественного произведения, ее основные виды. Расчленение текста на формальные и формально-аналитические составляющие. Взаимодействие различных видов интерпретации текста. Интерпретация повестей Н.В. Гоголя в смежных видах искусства.

1857. Введение в языкознание/лингвистику (20,16 кБ) Шпаргалка 09.08.2002

В Языкознаниелингвистику краткие о т в е т ы на 1 8 вопросов 1 Язык как предмет языкознания. Разделы яз-я. Связь яз-я с др. науками. Язык - важнейшее средство человеческого общения без языка не было бы самого человека. Язык как средство общения и как

1858. Вводные, вставные конструкции и обращения в поэтической речи М.Ю. Лермонтова (51,72 кБ) Реферат 25.01.2002

Глава 1. Проблема конструкций, осложняющих элементарную структуру предложения, в отечественной лингвистике. Глава 2. Вводные конструкции в поэзии М.Ю. Лермонтова. Глава 3. Вставные конструкции в поэтической речи М.Ю. Лермонтова Глава 4. Обращения в поэзии М.

1859. Вдохновение А.А. Блока. Поэма "Двенадцать" и типология героев поэмы по К. Юнгу (36,88 кБ) Курсовая 20.04.2022

Олицетворение апостолов Христа в образы красноармейцев в поэме "Двенадцать". Психологические типы, выделенные К. Юнгом. Персонажи поэмы А.А. Блока "Двенадцать". Их отнесенность к юнговской теории психотипов. Образ "Исуса Христа" - стержневой образ поэмы.

1860. Ведическая литература (11,84 кБ) Реферат 21.04.1998

Ведическая литература - обширный набор текстов, которые составлялись в течение приблизительно девяти столетий 1500 - 600 до н.э Однако и в более поздний период создаются произведения, которые по своему содержанию относятся к этой литераутре. Ведические

Облако тегов