Рефераты по литературе

Название работы Дата
1581. Биография Э. Хемингуэя (15,2 кБ) 20.09.2003

Э. Хемингуэй как американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года, общая характеристика биографии. Анализ причин смерти известного писателя. Знакомство с увлечениями Э. Хемингуэя в школьные годы: бокс, футбол.

1582. Биография Эдгара Аллана По (16,54 кБ) Реферат 21.02.2017

Ознакомление с детскими и юношескими годами жизни Эдгара По. Творческое развитие автора: назначение на должность главного редактора журнала "Грэзм", написание стихотворения "Ворон", новаторских рассказов "Убийство на улице Морг" и "Золотой жук".

1583. Биография Эрнеста Хемингуэя (39,71 кБ) Реферат 20.08.2008

ниц родного языка и литературы, а школьная газета «Трапеция» («Тгареге») и школьный журнал «Скрижаль» («Tabu 1 а») дали ему возможность попробовать свои силы и в фельетоне (особенно спортивном), и в беллетристике. За что ни брался Эрни, он во всем старался не ударить лицом в грязь.

1584. Биография Юкио Мисима (1370,76 кБ) 21.02.2017

Кимитакэ Хираока как японский писатель и драматург, яркий представитель второй волны послевоенной японской литературы, продолжатель традиций японского эстетизма. Его интерес к сочинениям Томаса Манна и философии Фридриха Ницше. Паломничество в Камакуру.

1585. Биография Юрия Трифонова (9,34 кБ) Реферат 21.02.2017

Юрий Валентинович Трифонов как русский советский писатель; лауреат Сталинской премии третьей степени (1951), русский прозаик. Его краткая биография. Суть творческого стиля и новизна взгляда на советское общество в произведениях "московского цикла".

1586. Биологические модели литературного произведения (21,89 кБ) Реферат 20.07.2023

Экология и модель восприятия литературного произведения. Изменения в генотипах, происходящие под влиянием мутаций и изменения литературных "конвенций". Задержка литературоведения в развитии и локальная уступка статистики, "тест" для проверки интеллекта.

1587. Битва на Косовому полі (539,77 кБ) 21.02.2017

Національно-визвольна боротьба у сербському фольклорі. Дослідження Косовського циклу фольклориста та етнографа Вука Караджича. Художні засоби і образи епічної балади "Смерть матері Юговичів", присвяченій історичній битві сербів з турецькою армією.

1588. Бібілійські мотиви в філософській повісті Вольтера "Білий Бик" (44,37 кБ) Курсовая 21.02.2017

Філософська повість-притча у літературі Просвітництва. Жанр філософської повісті в творчості Вольтера. Ставлення автора до релігії: ідеї деїзму. Особливості стилю письменника: гумор і сатира, гротеск, гіпербола. Проблематика повісті "Білий Бик".

1589. Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця XVI – початку XVII ст. (54,56 кБ) Реферат 20.09.2025

Вивчення історичних процесів, які вплинули на формування творчої спадщини полемічного характеру письменників поберестейської доби. Визначення моделей релігійної свідомості кінця XVI – початку XVII ст. Риторична обумовленість біблійної персвазії.

1590. Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу) (69,02 кБ) Реферат 20.10.2016

Біблійна герменевтика як сфера гуманітарного знання, етапи її розвитку. Аналіз основних парадигм Біблії. Огляд домінантів біблійної семіосфери у її різних виявах. Проблема сакральності, анагогічності, есхатологічності біблійних текстів як Святого Письма.

1591. Біблійні ремінісценції у прозі Юрія Клена (18,76 кБ) 20.09.2021

Осмислення біблійних колізій, заповідей Юрієм Кленом з метою утвердження віри у вищу справедливість, у воскресіння людського в людині. Роздуми письменника про побачене, пережите, спроби співвіднести апокаліптичні пророцтва з невтішними реаліями.

1592. Бібліографічне забезпечення франкознавства (20,43 кБ) Реферат 21.02.2017

Духовний доробок та широта творчого діапазону видатного українського письменника Івана Франка. Спроби створення бібліографії з франкознавства. Пам’ятка читачеві "Іван Якович Франко". Дослідження спадщини Франка напередодні його 100-літнього ювілею.

1593. Бібліографічний опис документа. Вимоги до нього (28,92 кБ) Реферат 20.05.2008

Бібліографічний опис - сукупність бібліографічних відомостей про документ, його функції, зони й елементи, призначення та вимоги до нього. Складання БО документів, що мають індивідуальних авторів, аналітичного бібліографічного опису, багатотомних видань.

1594. Біблія у творчості Т.Г. Шевченка (25,54 кБ) Реферат 20.05.2014

Місце письменника в світовому масштабі, обставини що спіткали Т.Г. Шевченка написати твори. Відгуки знавців літератури щодо творчості письменника. Т.Г. Шевченко та Біблія як живе джерело особистих і суспільних переживань. Вплив Біблії на його твори.

1595. Біографії українських письменників (664,79 кБ) 20.09.2020

Стислі біографічні довідки про життя та творчість видатних українських письменників: І. Вишенського, Г. Сковороди, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, І. Нечуй-Левицького, Лесі Українки, О. Кобилянської, Остапа Вишні та багатьох інших.

1596. Біографія Б.Д. Грінченка. Українська драматургія (33,06 кБ) Контрольная 21.02.2017

Життя та творчість українського письменника, педагога Б.Д. Грінченка. Формування його світогляду. Його подвижницька діяльність та культурно-освітня робота. Історія розвитку української драматургії і театрального мистецтва. Аналіз твору "Чари ночі".

1597. Біографія Валеріана Підмогильного та його творчість (2171,44 кБ) 20.11.2018

Коротка біографія Валеріана Підмогильного – українського письменника та перекладача. Найвизначніші твори письменника. Особливості роману "Місто" першого урбаністичного роману в українській літературі: головні персонажі, опис селянської української молоді.

1598. Біографія Василя Стуса (11,61 кБ) 20.03.2003

Василь Стус як видатний український поет, критик, публіцист. Його участь в акції протесту проти арештів шістдесятників, виключення з аспірантури, звільнення з історичного архіву. Засудження судом до таборів за проведення антирадянської агітації.

1599. Біографія Ернеста Міллера Хемінгуея (22,4 кБ) 20.10.2014

Сімейні традиції виховання та їх вплив на формування особистості і світогляду майбутнього письменника Хемінгуея. Добровільна участь у Першій світовій війні та пошуки власного шляху. Твори, газетні замітки, повісті Хемінгуея та світове визнання.

1600. Біографія і творчість Стендаля – автора роману "Червоне і чорне" (20,42 кБ) Реферат 20.10.2004

Дитинство і юність Анрі-Марі Бейля. Основні віхи життя і творчості Стендаля. Розвиток естетичних положень просвітителів. Бойовий дух Стенделя в літературі. Соціальний зміст роману "Червоне і чорне". Образ Жульєна Сореля. Основні твори письменника.

Последние запросы


озимые культуры их народное назначениевведите название реферата хозяйственную деятельность предприятия Специфика социологии в соотношении с другими общественными науками объединение работодателей цели задачи их деятельности Правовые основы Инвестиционной деятельности Роль информатики в обществе методы компиляции финансовой информации написать плаката соблюдай чистоту Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли Развитие Западно-Европейской литературы в эпоху просвещения Управление результативностью маркетинга в компании Развитие домов интернатов учет теплоэнергии свойства вяжущих история возникновения и развития легкой атлетики образ родины в творчестве шопена Библиотека им Сечени в Венгрии контролер технического состояния транспортных средств умк школа россии токарно винторезный

Облако тегов