Рефераты по журналистике

Название работы Дата
501. Динамика развития, структура и социальные функции региональных средств массовой информации (336,94 кБ) Курсовая 21.02.2017

Изучение проблем региональных СМИ, наличие обратной связи, адресности, социально-демографических характеристик аудитории. Методика повышения эффективности информационной политики электронных и печатных средств массовой информации в Хабаровском крае.

502. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі (72,67 кБ) Реферат 20.02.2026

Вплив сфери наукового журналістикознавства на вивчення динаміки розвитку жанрів. Специфічні риси, притаманні інформаційним та аналітичним жанрам на даному етапі, аналіз позитивних тенденцій в їх динаміці. Роль видавців та редакторів творчих колективів.

503. Дискурс політики у масовій комунікації (47,22 кБ) Реферат 20.04.2009

Особливості політичного дискурсу у перехідний період. Монологізм волі до влади як політична спадщина. Домінування сакрального типу політичного дискурсу. Посткомуністичні мас-медіа: суспільно-політична характеристика. Перспективи українських мас-медіа.

504. Дискурс современного репортажа (60,63 кБ) Курсовая 20.06.2014

Современные тенденции в языке публицистики. Предметы, цели, тематика и сущность композиции репортажа, его виды и место среди других публицистических жанров. Понятие дискурса и его применение. Лексика фразеологизменных особенностей современного репортажа.

505. Дискурс телевизионной рекламы (53,58 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дискурс, его применение в современной лингвистике. Современная телевизионная подача информации. Классификация телевизионной рекламы. Анализ современной отечественной телевизионной рекламы на примере экспертного дискурса в рекламе продуктов питания.

506. Дискурсивный анализ массовой коммуникации как идеологический инструмент (21,05 кБ) 20.09.2004

Подходы к дискурсивному анализу массовой коммуникации, его онтологическая и онтическая функция. Значение дискурсивного анализа в качестве интерпретирующего и мифологизирующего инструмента. Роль Интернета как носителя альтернативных дискурсивных практик.

507. Дитяча література як об’єкт видання (29,18 кБ) Контрольная 20.01.2003

Дитяча література за своїм змістом та оформленням, педагогічний та психологічний підхід до неї. Основні вікові групи, відповідно до яких необхідно виготовляти книжки. Виховна та освітня функції дитячого читання. Про статус сучасної дитячої літератури.

508. Дитяче телебачення як засіб психологічного впливу на дітей (47,19 кБ) Контрольная 21.02.2017

Особливості дитячого телебачення. Роль телепередач у формуванні внутрішнього світу дитини. Визначення їх впливу на психічні процеси формування особистості. Особливості прийомів, які використовуються для того, щоб зацікавити дитину і зайняти її увагу.

509. Дитячі програми на українському телебаченні (63,15 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття, передумови та наслідки створення телебачення. Поява дитячих програм на українському телебаченні. Порівняльний аналіз дитячих програм на українському телебаченні. Позитивні та негативні риси. Відповідальність на дитячому та юнацькому телебаченні.

510. Діяльність видавництва "Вік" (1894-1919). Становлення видавничої галузі в Україні (50,91 кБ) Реферат 20.02.2012

Історичні віхи, періодизація та причини припинення діяльності видавництва. Книгознавчий аналіз видань під маркою "Вік". Внесок видавництва у подолання цензурних утисків, розробку типології книжкових видань, розширення репертуару української книги.

511. До питання маніпуляції суспільною свідомістю у політичному дискурсі ЗМІ (121,48 кБ) 20.03.2024

Поняття "політичний дискурс ЗМІ" як комунікативна область накладення політичного дискурсу і дискурсу засобів масового інформування. Його маніпулятивна функція, можливість ціленаправлено управляти думками та відносинами аудиторії, соціокультурний контекст.

512. До питання про лінгвістичний статус журнального заголовка (на матеріалі сучасної англомовної преси) (152,96 кБ) 20.10.2002

Компаративний аналіз підходів до вивчення заголовків у сучасній лінгвістичній парадигмі. Інтегративне визначення лінгвістичного статусу журнального заголовка, яке враховує його семантику, синтаксичну структуру, а також комунікативну спрямованість.

513. Доверие населения к печатным и электронным средствам массовой информации г.Тюмени (289,18 кБ) Курсовая 20.10.2006

Население о средствах массовой информации: проблемы восприятия и доверия к ним, роль медиакритики в саморегулировании журналистского сообщества. Динамика развития и структура средств массовой коммуникации в городе Тюмени, их краткая характеристика.

514. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (417,62 кБ) Диплом 21.02.2017

Сутність довідково-бібліографічного апарату бібліотеки; його особливості та функції. Аналіз сукупності довідкових і бібліографічних видань, бібліотечних каталогів і картотек. Поняття та роль абетково-предметного покажчика. Профіль комплектування ДБА.

515. Додрукарський процес відтворення поліграфічної продукції (3538,85 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розробка технологічної схеми процесу обробки графічної інформації для підготовки до друку видання: запрошення та візитної картки. Обгрунтування вибору способу друку. Аналіз оригіналу і вироблення стратегії обробки графічної та текстової інформації.

516. Документування видавничої діяльності (на прикладі видавництва "Лугань") (3834,44 кБ) Курсовая 21.02.2017

Видавнича діяльність, історія її розвитку та сучасні проблеми. Головні завдання документознавства. Дослідження видавничої сфери українського суспільства в умовах кризи. Характеристика і практичні аспекти документування видавничої діяльності видавництва.

517. Допечатная подготовка издания. Внешнее и внутреннее оформление сборника "Афоризмы" (2693,05 кБ) Диплом 21.02.2017

Издание как документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием, анализ видов. Знакомство с особенностями внутреннего и внешнего оформления книги "Афоризмы".

518. Допечатная подготовка книги Алексея Захарова "Ночная иллюзия" (249,81 кБ) Диплом 21.02.2017

Характеристика издания с учётом стандартов издательского дела. Художественно-техническое оформление, полиграфическое исполнение и допечатная подготовка издания. Выбор метода прохождения издания в производстве. Послепечатные процессы, оформление книги.

519. Допечатная подготовка полиграфической продукции на примере создания книги "Анимация: от истории до трехмерной графики" (2882,21 кБ) Курсовая 20.09.2024

Художественное редактирование, выбор формата издания, шрифтов для набора. Техническое редактирование, оформление заголовков, титульных элементов, оборота титула, колонтитулов, колонцифр. Верстка с иллюстрациями. Внешнее оформление печатной продукции.

520. Допечатный технологический процесс изготовления печатного издания (318,2 кБ) Курсовая 21.02.2017

Представление технологической схемы допечатного процесса изготовления издания. Характеристика особенностей глубокой, высокой, офсетной и цифровой печати. Выбор технологии изготовления печатных форм. Подбор необходимого оборудования и формных пластин.

Облако тегов