Рефераты по журналистике

Название работы Дата
321. Використання електронного посібника як електронного видання (87,92 кБ) Диплом 20.02.2017

Актуальність використання електронних посібників у процесі інформатизації суспільної діяльності. Їх використання в системі підтримки навчального процесу. Основні формати електронного видання. Структурні елементи електронних посібників як політексту.

322. Використання інфографіки в сучасних ЗМІ (36,48 кБ) Курсовая 20.02.2017

Інфографіка як новий метод подання інформації: історичний аспект, визначення дефініцій, класифікація та різновиди. Використання інфографіки у щотижневому інформаційно-політичному виданні "Фокус". Функціонування даного розділу на сайті агентства.

323. Використання матеріалів газетної періодики другої половини XIX - початку XX ст. в дослідженні повсякденності грецького населення Північного Приазов’я (0 кБ) 20.02.2018

Систематизація і джерелознавчий аналіз матеріалів "Екатеринославских губернських ведомостей" і газети "Мариупольская жизнь", що містять інформацію з історії Північного Приазов’я. Рубрики, з яких можна було узнати про відомості повсякденного життя греків.

324. Використання проводового мовлення в Україні на прикладі м. Запоріжжя (68,08 кБ) Курсовая 20.02.2017

Еволюційні процеси дротового радіо в Україні та м. Запоріжжя. Перспективи розвитку проводового радіо на регіональному рівні. Дротове радіомовлення Запорізької області у контексті звітів представника Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

325. Вимоги до журналістських творів (32,54 кБ) Курсовая 20.02.2017

Основні ознаки журналістського твору як наслідку масово-інформаційної діяльності. Особливості дотримання або недотримання вимог до журналістського твору на шпальтах щоденного видання "День". Використання різноманітних лексико-стилістичних особливостей.

326. Виртуализация образа Гарри Поттера средствами массовой информации (37,09 кБ) Курсовая 20.02.2017

Образ Гарри Поттера, придуманный автором. Методы средств массовой информации, применяемые для искажения образа. Виртуальная реальность в современном обществе. Гарри Поттер как анархист, мальчик-волшебник. Сравнительный анализ виртуализированных образов.

327. Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) (0 кБ) Реферат 20.06.2008

Вивчення публікацій з проблематики довкілля в сучасних українських друкованих мас-медіа, а також в Інтернет-виданнях. Аналіз використовуваних жанрових форм та мовностилістичних прийомів висвітлення даної проблематики. Шляхи підвищення якості публікацій.

328. Висвітлення молодіжних проблем в Запорізьких газетах (910,64 кБ) Курсовая 20.02.2017

Сучасні тематичні тенденції в українських мас-медіа. Відведення важливого місця актуальним проблемам соціальної практики у висвітленні мас-медіа. Специфіка журналістики для молоді. Аналіз висвітлення проблем молодіжної тематики в запорізьких газетах.

329. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867–2006 рр.) (0 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз проблематики публікацій в пресі Православної Церкви Волині. Висвітлення морально-етичної проблематики у волинській православній пресі. Встановлення місця преси Православної Церкви Волині в системі мас-медіа церков і релігійних організацій України.

330. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної церки Волині (1867-2006рр.) (33,64 кБ) Реферат 14.07.2010

ВИСВІТлення Морально-ЕтичноЇ Проблематики НА Шпальтах Преси ПравославноЇ Церкви ВолинІ (1867–2006 рр.) Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії масової комунікації Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса

331. Висвітлення українських подій у закордонних ЗМІ (45,88 кБ) Курсовая 20.02.2017

Національні, регіональні складові специфіки висвітлення українських подій у закордонних засобах масової інформації. Тематика закордонного медійного матеріалу відносно українських новин. Головні історичні події незалежної України у фокусі закордонних ЗМІ.

332. Висловлювання відомих діячів про мову (21,04 кБ) Реферат 07.08.2007

На москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди.  Тарас Шевченко 23 вересня в приміщенні читальної зали наукової бібліотеки відбулася презентація нової книги Василя Горбачука Барви української мови.

333. Висловлювання відомих діячів про мову (25,42 кБ) Реферат 18.08.2011

На москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по- своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди. Тарас Шевченко 23 вересня в приміщенні читальної зали наукової бібліотеки відбулася презентація нової книги Василя Горбачука Барви української мови.

334. Висловлювання про мову (14,56 кБ) Реферат 07.08.2007

Люди говорять різними мовами. 207 х нараховується приблизно 6 тисяч. На жаль, філологи попереджають, в XXI столітті щонайменше 40 цих мов вимеруть. А це страшенна втрата для людства, бо кожна мова, це геніальний прояв людського духу, унікальне бачення нашого світу.

335. Візуалізація як засіб ефективного впливу на мережеві тексти (6086,51 кБ) Курсовая 20.02.2017

Вивчення видів візуалізації. Дослідження розвитку візуалізації в Інтернеті. Помилкові уявлення про зображення. Аналіз плюсів та мінусів використання зображення в Інтернет-текстах. Тематика спілкування у Фейсбуці. Вплив зображення на поведінку людини.

336. Війна в Іраку та ЗМІ (59,54 кБ) Курсовая 18.12.2008

Війна в Іраку та ЗМІ ЗМІСТ Вступ ст. 3-4 Основна Частина ст. 5-15 1.1 Головне визначення поняття „миротворчості” та першоджерело невірної поінформованості журналістів, а від того усього суспільства ст. 5-6 1.2 Суперечливе висвітлення миротворчості у ЗМІ ст.

337. Вітчизняні "Губернские ведомости" у колекції газетних видань Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського (0 кБ) Реферат 20.08.2029

Етапи розвитку досліджень з питань вітчизняної преси та оптимізації системи обслуговування читачів газетною періодикою. Характеристика видання "Губернские ведомости", місце у колекції газетних видань Національної бібліотеки України імені В. Вернадського.

338. Влас Дорошевич: личность, творческая судьба и место в истории печати (42,87 кБ) Реферат 20.02.2017

Творческий путь короля фельетона Власа Дорошевича. Первые публикации, сотрудничество с изданиями, специфика творчества и литературные успехи. "Одесский листок", роль издания в творческой судьбе публициста. Ценность Дорошевича для российской журналистики.

339. Власть и информация в информационном обществе (44,98 кБ) Реферат 09.12.2009

….3 Нормативно-правовое регулирование в сфере информации и информационных ресурсов….………4 Государственные проекты по информатизации властных структур……… …….11 Финансирование инновационных информационных проектов….14 Информационные технологии….…… 17 Подготовка

340. Власть и средства массовой информации в современной России (16,63 кБ) Реферат 14.07.2010

цензуры и самоцензуры в СМИ. В стране установлена монополия на информацию, поскольку два главных государственных телеканала страны — Первый канал и РТР — по охвату и степени влияния «перевешивают» все остальные 15 тысяч СМИ, выходящие сегодня в России.

Облако тегов