Рефераты по журналистике

Название работы Дата
181. Аналіз документів у журналістиці (111,29 кБ) Курсовая 20.02.2017

Поняття про інформацію та документ. Напрями і види інформаційної діяльності. Сутність і функції засобів масової інформації, їх вплив на діяльність людей і роль в геополітиці. Особливості роботи з джерелами інформації в процесі журналістського дослідження.

182. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України" (16,41 кБ) Курсовая 18.12.2008

Аналіз журналістських розслідувань на матеріалах газети «Голос України» Спроба будь-що засекретити які-небудь дані для журналіста-професіонала мусить стати своєрідним сигналом про те, що від нього свідомо приховується щось надзвичайно важливе. Журналіст

183. Аналіз журналу "Здоров'я" (21,77 кБ) Контрольная 08.12.2011

Зміст Вступ 2 І. Жанрова палітра журналу 3 ІІ. Аналіз рубрик журналу 5 ІІІ.Стилістика журналу 7 Висновки 9 Список літератури 10 Вступ Перший номер щомісячного науково-популярного журналу «Здоров я» міністерства охорони здоров я СРСР з явився у січні 1955

184. Аналіз застосування СІО та їх наслідки (51,02 кБ) Курсовая 20.02.2017

Сутність та структурні характеристики спеціальних інформаційних операцій (СІО), їх види та цілі. Основні етапи створення та сценарії СІО, аналіз їх наслідків. Характерні особливості різних типів операцій та приклади їх застосування в "гарячих точках".

185. Аналіз місцевої преси (0 кБ) Контрольная 20.11.2017

Характеристика жанрових особливостей та питання економіки на сторінках районних газет Сумської області. Аналіз статей з точки зору актуальності, опису наукового дослідження, обґрунтованості наукових результатів. Відмінності у використанні мови і стилю.

186. Аналіз періодичних електронних видань (інформаційно-аналітичні видання) (32,33 кБ) Реферат 20.02.2017

Особливості інформаційних та аналітичних журнальних видань і газет. Аналіз періодичних електронних видань "Сегодня", "Факты и комментарии", "Дзеркало тижня", "Комсомольская правда", "Українська правда". Помилки текстових повідомлень та їх класифікація.

187. Аналіз першого видання радянського шкільного підручника "Суспільствознавство" відповідно до якості навчальної книги початку 60-х рр. ХХ століття (0 кБ) 20.11.2005

Дидактичні, психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до шкільного підручника. Розташування розділів та параграфів. Співвідношення полів на сторінці. Аналіз положення щодо зворотної пропорції обсягу параграфа від кількості і складності нових понять.

188. Аналіз проблем сучасної телерадіожурналістики на прикладі публікацій збірника "Теле- та радіожурналістика" (1733,31 кБ) Диплом 20.02.2017

Проблемно-змістовий дискурс статей збірника "Теле- та радіожурналістика". Феномен впливу та сприймання дітьми телепередач. Концепція рекламного впливу на телебаченні. Мовна проблематика сучасної радіожурналістики. Жанрові новації українського журналізму.

189. Аналіз редакторських статей (99,39 кБ) Диплом 20.02.2017

Огляд редакторських статей журналів "GQ" та Esquire. Втілення моральних принципів щодо висвітлення правди в персональній рубриці Михайла Ідова. Тема дискримінації в Росії, строкатий соціально-національно-культурний світ в статтях Дмитра Голубовського.

190. Аналіз сучасного погляду на телевізійний дискурс (50,6 кБ) Курсовая 20.02.2017

Дискурс як об’єкт дослідження лінгвістики. Аналіз дискурсу медіа-простору і телебачення як його частини. Розвиток прагматики мовлення. Соціолінгвістичний аналіз комунікації та логіко-семіотичний опис різних видів текстів. Дослідження мовного використання.

191. Аналіз художньо-технічного оформлення видання (21,55 кБ) Контрольная 08.12.2011

Для аналізу було обрано видання Пестушко В. Ю., Сасихов В. О., Уварова Г. Є. Географія світу підручн. для 8-го кл. серед. шк. - К. РВЦ «Проза», 1997. - 304 с. Ця книга належить до видань навчальної літератури і є підручником із географії світу. Підручник

192. Аналітика на сторінках газети (41,44 кБ) Курсовая 08.12.2011

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний технічний університет” Факультет гуманітарно-правовий Кафедра журналістики Курсова Робота АНАЛІТИКА НА СторнІКАХ Газети «Суббота плюс» Студенка групи (ГПз-416) (Загорська О.

193. Аналітичні жанри (32,1 кБ) Контрольная 08.12.2011

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний університет Контрольна Робота з дисципліни «Вступ у спеціальність» варіант 1 Виконав студентка групи ГП-313 Зима Ірина Ігорівна Перевірив Бєляєва В. П. Запоріжжя 2008 Питання до контрольної

194. Анатолий Аграновский (0 кБ) Реферат 20.10.2027

Исследование жизненного и творческого пути русского публициста, прозаика и драматурга. Изучение места Анатолия Аграновского в советской журналистике. Выяснение особенностей написания очерков и построения сюжетных линий. Оценка коллегами по цеху.

195. Англия и англичане глазами русских (45,33 кБ) Реферат 20.02.2017

Роль международных связей в развитии и дифференциации этнических представлений. Отражение сфер общественной жизни Англии в русской прессе XIX в. Национальный характер англичан глазами русских. Труды о взглядах русских на английскую действительность.

196. Андеграунд в средствах массовой информации: проблемы и перспективы (на материале современной российской прессы) (47,05 кБ) Курсовая 20.02.2017

Феномен андеграунда: социально-психологическое или культурное явление. Функции, формы, предпосылки андеграунда России и Запада. Анализ современной прессы, критериев андеграундности в журналистике. Художественные приемы и разновидности эпистолярного жанра.

197. Анекдот в советской печати 1964-1982 гг. на примере журнала "Крокодил" (56,45 кБ) Курсовая 20.02.2017

История деятельности популярного журнала "Крокодил" - яркого представителя юмористического направления в советской печати. Основные темы публикуемых анекдотов за период 1964-1982 годов. Влияние политической обстановки на содержание печатаемых материалов.

198. Аннотация как вид библиографической записи (57,41 кБ) Курсовая 20.02.2017

Сущность библиографической записи. Аннотация как жанр научного стиля. Понятие о библиографической продукции. Основные типы, виды библиографической записи. Правила подготовки аннотации при характеристике архивных фондов. Разновидности справочной аннотации.

199. Анонс как речевой жанр (на материале интернет-дискурса) (0 кБ) 20.08.2014

Дискурс СМИ как источник знаний людей о происходящих событиях в мире. Роль представления новостного события перед изложением основного материала. Проблема речевого жанра в СМИ. Особенности новостного анонса в Интернете. Тематическое содержание анонса.

200. Антиглобалисты в зеркале СМИ (2465,68 кБ) 20.02.2017

Крупные встречи руководства международных, наднациональных организаций, их сопровождение бурными и эксцентричными протестами антиглобалистов. Лагеря антиглобалистов. Противостояние молодежи мировому, глобальному капитализму. Смысл антиглобализма.

Облако тегов