Рефераты по истории

Название работы Дата
2281. Боротьба афроамериканців за громадянські права у ХХ ст. (113,75 кБ) Диплом 21.02.2017

Положення афроамериканців в США в 50-60-і рр. XX ст., причини виникнення їх руху. Форми боротьби афроамериканців за свої права: організована, в особі Мартіна Лютера Кінга і руху "Чорних мусульман", і стихійна, представлена "чорними бунтами" в гетто.

2282. Боротьба в тилу фашистських окупантів (34,68 кБ) Контрольная 20.09.2024

Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Всенародна боротьба проти фашистів на окупованій території України. Створення та діяльність ОУН-УПА та внесок партизанського руху у справу визволення України від німецько-фашистських загарбників.

2283. Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (54,15 кБ) Реферат 20.10.2028

Причини виникнення безробіття в Харкові на початку 20-х років ХХ ст. Регулювання чисельності робочої сили в столиці УСРР у роки НЕПу. Значення створення і діяльності Харківської біржі праці, ефективність застосування соціального страхування у 20-30-х рр.

2284. Боротьба за демократизацію земств України (березень-травень 1917 р.) (26,63 кБ) 20.07.2023

Проблема демократизації земств в умовах революційних змін у суспільств в роки незалежності України. Політична боротьба при формуванні органів місцевого самоврядування після лютневої революції. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування.

2285. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією (30,85 кБ) Реферат 21.02.2017

Використання Росією потенціалу України при відвоюванні прибалтійських земель у 1700—1703 pp. Боротьба козацтва під проводом С. Палія за незалежність Правобережної України. Воєнні дії України і Росії проти Речі Посполитої і Швеції. Позиція гетьмана Мазепи.

2286. Боротьба за етнонім "українець" в історіографії (23,78 кБ) Реферат 20.08.2018

Дослідження історії укорінення та визнання етноніма "українець" російськими, польськими, угорськими шовіністам, які вважали, що він антиісторичний, бо в давніх історичних пам’ятках його немає. Боротьба за новий етнонім та результати етнонімічної війни.

2287. Боротьба за Київський престол (22,69 кБ) Реферат 20.12.2013

Дослідження напрямків та еволюції зовнішньої політики Київської Русі. Династичні шлюби, як дієвий засіб зростання політичної та економічної могутності держави. Розквіт Русі за Ярослава Мудрого. Поширення освіти. Перший збірник законів "Руська правда".

2288. Боротьба за національне відродження державності України та посилення громадянської війни (24,66 кБ) Реферат 21.02.2017

Революційні події в Росії. Посилення національно-демократичного руху в Україні. Утворення Західної Української Народної Республіки. Завоювання власних національно–політичних прав. Захист українських інтересів. Стан України як автономного утворення.

2289. Боротьба за незалежність Української держави (37,32 кБ) Курсовая 21.02.2017

Боротьба українського народу за незалежність і соборність. Українська Народна республіка в 1917-1919 роках. Боротьба українців в роки Другої світової війни. Українська повстанська армія (УПА) як Збройні сили українського народу. УПА на Вінниччині.

2290. Боротьба за територіальну спадщину Київської Русі. Еволюція Литовсько-Руської держави (13,82 кБ) 20.04.2009

Захоплення українських земель литовським князівством після занепаду Київської Русі. Розширення литовських володінь за часів князювання Великого князя Литовського Ольгерда. Історичні причини легкого і мирного завоювання більшості українських земель.

2291. Боротьба за українську державність у 1917-1920 роках (36,74 кБ) Реферат 20.04.2005

Опис політичного становища в Україні після повалення царизму. Огляд відносин Української Центральної Ради з тимчасовим урядом Росії. Аналіз наслідків Брестського мирного договору, причин поразки української революції, Рівненського періоду Директорії.

2292. Боротьба Італії за національну незалежність та єдність (початок ХІХ ст. - 1870 р.) (1366,61 кБ) Диплом 21.02.2017

Об’єднавчі процеси на Апеннінському півострові першої половини ХІХ ст. Національна революція 1848-1849 рр.: здобутки та невдачі боротьби за єдність та незалежність держави. Завершальний етап боротьби за незалежність та об’єднання Італії П’ємонтом.

2293. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI – першій половині XVII ст. (27,33 кБ) Реферат 21.02.2017

Аналіз наслідків турецько-татарських нападів в кінці XVI – першій половині XVII ст. на Українські землі. Загальна характеристика сухопутних та морських сил Османської імперії. Історичні відомості про походи козаків проти турецько-татарських нападників.

2294. Боротьба Литви і Польщі за українські землі у 40-х - на початку 90-х рр. XIV ст. (124,28 кБ) Курсовая 21.02.2017

Захоплення українських земель Литвою та Польщею. Геополітична ситуація у Східній Європі на початку XIV ст. Боротьба за Галицько-Волинську спадщину у 1340-1390 рр. Вплив Литви на Наддніпрянську Україну. Кревська унія, її значення для українських земель.

2295. Боротьба народів Східної Європи проти Тевтонського ордену (1228-1409 pp.) (22,15 кБ) 20.09.2011

Аналіз сукупності проблем взаємовідносин Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського з Тевтонським орденом з моменту появи його у Прибалтиці на початку ХІІ століття до кульмінаційного моменту боротьби цих держав.

2296. Боротьба народного руху України за незалежність України: 1989–1991 років (38,32 кБ) Реферат 20.07.2012

Роль Народного Руху України в боротьбі за незалежність. Приниження політичними силами значення діяльності рухівців як важливого фактору розбудови держави. Умови панування радянської ідеології та однопартійної системи. Історія виникнення Народного Руху.

2297. Боротьба опришків та Олекса Довбуш (17,6 кБ) Реферат 20.04.2027

Сутність антифеодального руху опришків, його місце в антикріпосницькій боротьбі українського селянства. Символ бойової доблесті опришків, їх партизанська тактика ведення бойових дій. Опис діяльності братів Довбуш, придушення опришківського руху.

2298. Боротьба патриціїв і плебеїв (3943,58 кБ) Реферат 21.02.2017

Дослідження процесу переходу Римської державності від царського періоду до періоду Республіки. Плебеї ї патриції Давнього Риму, їх походження та причини боротьби - цікава та яскрава сторінка стародавньої історії. Реформи Сервія Туллія. Закони ХІІ таблиць.

2299. Боротьба північноамериканських колоній за незалежність (1775-1783 роки) та її наслідки (30,09 кБ) Контрольная 20.04.2015

Посилення колоніального гніту з боку Англії як передумова війни за незалежність американських колоній. Ліквідація монархічного устрою та прийняття конституції штатами. Принципи демократії США: конституційний нагляд, федералізм, розділення властей.

2300. Боротьба проти турків і татар (8,94 кБ) Реферат 20.06.2021

Найбільшого розмаху козацькі походи сягнули між 1600 та 1620 роками. Вражаючими були подвиги козаків на суші та на морі у боротьбі проти татар та турків. У своїх переговорах із поляками козаки називали себе оборонцями віри, борцями за народне благо.

Облако тегов