Рефераты по истории

Название работы Дата
2101. Біографія М.П. Драгоманова (19,75 кБ) Реферат 20.12.2007

Життевий шлях, громадська дiяльнiсть i творча спадщина М. Драгоманова. Роки накопичення знань, розширення поля iнтересiв, захоплення новiтнiми полiтичними течiями, становлення М. Драгоманова як полiтичного дiяча. Останнi днi життя М. Драгоманова.

2102. Біографія М.С. Грушевського (7,98 кБ) Реферат 21.02.2017

Діяльність Михайла Грушевського у Галичині й у Наддніпрянській Україні по згуртуванню українства була підпорядкована поширенню його ідей щодо розбудови незалежної України. Йому випала доля очолити Центральну Раду та стати першим президентом України.

2103. Біографія М.С. Грушевського (7,98 кБ) Реферат 21.02.2017

Діяльність Михайла Грушевського у Галичині й у Наддніпрянській Україні по згуртуванню українства була підпорядкована поширенню його ідей щодо розбудови незалежної України. Йому випала доля очолити Центральну Раду та стати першим президентом України.

2104. Біографія Наполеона Бонапарта (17,39 кБ) Реферат 20.01.2008

Вивчення основних етапів біографії видатного французького полководця Наполеона Бонапарта. Опис політичної ситуації у Франції в момент приходу Наполеона до влади, аналіз його внутрішньої економічної політики. Історичне значення особистості Наполеона.

2105. Біографія Нестора Махна (46,25 кБ) Реферат 20.03.2020

Біографія Нестора Махна, зародження його анархістських ідей. Нестор Махно: захисник селян України чи кримінальний злочинець, його соціально-економічна політика. Українське питання в ідеології махновського руху, ставлення державних мужів УНР до махновців.

2106. Біографія першого єпископа готів – Вульфіла (16,04 кБ) 21.02.2017

Вульфіла як перший єпископ готів, легендарний творець готського алфавіту, короткий нарис його життя. Літературні та культурні погляди даного діяча, його ідеологічна приналежність та місце в історії. Етапи створення готської мови та її використання.

2107. Біографія першого єпископа готів – Вульфіла (16,04 кБ) 21.02.2017

Вульфіла як перший єпископ готів, легендарний творець готського алфавіту, короткий нарис його життя. Літературні та культурні погляди даного діяча, його ідеологічна приналежність та місце в історії. Етапи створення готської мови та її використання.

2108. Біографія родини Симеренків (1132,38 кБ) Реферат 21.02.2017

Меценати Черкащини українського походження у ХІХ століття: Андрій, Степан, Федір, Платон, Василь, Лев, Володимир Симеренки, їх походження. Напрямки благодійницької діяльності родини Симиренків. Формування промислового садівництва, сучасної помології.

2109. Біографія родини Симеренків (1132,38 кБ) Реферат 21.02.2017

Меценати Черкащини українського походження у ХІХ століття: Андрій, Степан, Федір, Платон, Василь, Лев, Володимир Симеренки, їх походження. Напрямки благодійницької діяльності родини Симиренків. Формування промислового садівництва, сучасної помології.

2110. Біографія Я. Коменського (26,48 кБ) Реферат 21.02.2017

Я. Коменський як видатний чеський мислитель, педагог, письменник: знайомство к біографією, аналіз творчої діяльності. Загальна характеристика найвідоміших підручників Я. Коменського: "Видимий світ у малюнках", "Новий метод мов", "Материнська школа".

2111. Біографія Я. Коменського (26,48 кБ) Реферат 21.02.2017

Я. Коменський як видатний чеський мислитель, педагог, письменник: знайомство к біографією, аналіз творчої діяльності. Загальна характеристика найвідоміших підручників Я. Коменського: "Видимий світ у малюнках", "Новий метод мов", "Материнська школа".

2112. Біржі південної України 1886–1914 рр. (51,54 кБ) Реферат 20.11.2011

Історичні умови виникнення південноукраїнських бiрж. Склад біржових товариств, мотиви їх діяльності. Специфіка розвитку біржової мережі у Південній Україні. Роль бiржових комітетів у соціально-економічному розвитку Південної України наприкiнцi ХIХ ст.

2113. Біяграфія Андрэя Тадэвуша Банавентура Касцюшка (31,06 кБ) Реферат 20.04.2021

Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка - палітычны і ваенны дзеяч Рэчы Паспалітай, кіраўнік нацыянальна-вызваленчага паўстання 1794. Вывучэнне біяграфіі і асноўных вех жыцця Андрэя Касцюшка, яго дзейнасць і ўплыў на народную асвету на Беларусі і ў Літве.

2114. Біяграфія Кастуся Каліноўскага (36,84 кБ) Реферат 20.01.2015

Фармавання рэвалюцыйнага светапогляду Каліноўскага в Пецярбургскаму ўніверсітэті. Кіраўніцтва вызваленчым рухом, яго сацыяльныя і палітычныя ідэі: надаванне зямлёй сялян, усталяванне незалежнай дэмакратычнай рэспублікі, узнаўленне уніяцкай рэлігіі.

2115. Біяграфія Сымона Будны (1071,17 кБ) 21.02.2017

Біяграфічныя звесткі пра жыццёвы шлях Сымона Будны. Яго адукацыя і погляды. Асаблівасці літаратурнага творчасці. Пераклад работ М. Лютэра, Э. Ратэрдамскага, Ж. Кальвіна, Г. Булингера, абмеркаванне іх поглядаў і крытыка аргументацыі. Апошнія гады жыцця.

2116. Біяграфія Сымона Будны (1071,17 кБ) 21.02.2017

Біяграфічныя звесткі пра жыццёвы шлях Сымона Будны. Яго адукацыя і погляды. Асаблівасці літаратурнага творчасці. Пераклад работ М. Лютэра, Э. Ратэрдамскага, Ж. Кальвіна, Г. Булингера, абмеркаванне іх поглядаў і крытыка аргументацыі. Апошнія гады жыцця.

2117. Благодійництво та доброчинність православної церкви у чернігівській єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (38,15 кБ) Реферат 20.07.2030

Особливості діяльності органів станової опіки церковнопарафіяльних опікунств і братств. Роль монастирів у наданні благодійницької допомоги окремим верствам населення. Внесок православної церкви в організацію духовної та народної освіти в регіоні.

2118. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (31,05 кБ) Реферат 20.09.2030

Основні тенденції створення і специфікація організації системи благодійності в освітянській галузі. Аналіз напрямків, форм та результатів діяльності благодійних організацій, місце опікунських рад, меценатів у справі розвитку освіти в Харківській губернії.

2119. Благодійність в Україні ХІХ-ХХ ст. (29,31 кБ) Реферат 20.01.2005

Етапи розвитку традицій благодійності в Україні, аналіз поступового формування як у державних структурах, так і в самому суспільстві ідеї залучення громадськості до доброчинної діяльності. Вивчення філантропічної діяльності А. Шептицького і волонтерства.

2120. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) (109,96 кБ) Реферат 20.07.2012

Дослідження дорадянського досвіду суспільної опіки та благодійності. Проведення конструктивного аналізу наукової літератури з проблеми історії доброчинності та суспільної опіки. Державна і недержавна форма захисту і підтримки різних категорій нужденних.

Последние запросы

Облако тегов