Рефераты по истории

Название работы Дата
1481. Архитектура Древней Руси (14,28 кБ) Книга 09.11.2007

строительная деятельность в Киеве не прекратилась, но преемники князя отказались от возведения таких колоссальных многоглавых городских соборов, как Десятинная церковь и София Киевская. С большим рвением они занялись сооружением монастырей, где они отрешались

1482. Архитектура и символика православного храма (31,31 кБ) Контрольная 20.12.2005

История русской церковной архитектуры. Храм как определенным образом устроенное и освященное здание для богослужения. Особенности и отличия между русскими и греческими куполами. Распространение "шатрового" вида в России. Символика православного храма.

1483. Архитектура Помпеи (81,7 кБ) Курсовая 21.02.2017

Изучение истории города Помпеи как одного из самых удивительных достопримечательностей нашего мира. Построение вилл, храмов, жилых домов, термов, форумов и бузилик в городе. Изучение раскопок после многих лет и строение, архитектуры и виллы города.

1484. Архитектура Руси XIII - XIVвв. (1457,13 кБ) Реферат 12.11.2002

Доклад ПО Истории Ученицы 10 класса А Средней школы 10 Шустенковой Екатерины Ногинск 2001 С X в. почти половина Европейской части России вошла в состав феодального Древнерусского государства, где сложилась самобытная художественная культура с рядом местных

1485. Архитектура Руси в 14-16 вв (16,46 кБ) Реферат 13.09.2006

3 2. Возрождение архитектуры Руси после монголо-татарского нашествия 3 3. Архитектура Новгорода 4 4. Архитектура Пскова 4 5. Архитектура Москвы 5 6. Новшества в архитектуре 14-16 в.в. 6 Список используемой литературы 9 1. Введение С X в. Почти половина

1486. Архитектурные жемчужины Киевской Руси (1345,51 кБ) 21.02.2017

Архитектурные памятники Киева как самые интересные достопримечательности столицы Украины. Характеристика архитектурных жемчужин Киевской Руси: "Дом плачущей вдовы", "Аскольдова могила", "Замок Ричарда". Анализ памятников фортификационного строительства.

1487. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга в XIX-XX вв. (26,61 кБ) Реферат 21.02.2017

Природные условия возведения Санкт-Петербурга, его архитектурные памятники - составляющая очарования города. Историческая и эстетическая ценность архитектурного наследия города второй половины XIX - начала XX вв. Дворцы и особняки, доходные дома и храмы.

1488. Архитектурный ансамбль Кижского погоста. Памятники Всемирного наследия России (2169,87 кБ) 21.02.2017

Всемирно известный архитектурный ансамбль на острове Кижи Онежского озера из двух церквей и колокольни XVIII-XIX вв. Основание государственного историко-архитектурного музея "Кижи". Церкви, колокольни, часовни и другие памятники архитектуры в музее.

1489. Архіви Львова – джерельна база дослідження історії і культури міста (68,92 кБ) Контрольная 21.02.2017

Поняття "архів" і "архівний документ". Аналіз та узагальнення міжнародного й українського досвіду у застосуванні традиційних форм використання документної інформації в архівах. Специфіка роботи архівів міста. Центральний державний історичний архів Львова.

1490. Архіви та архівна справа в Україні 1917-1920 рр. (37,53 кБ) Контрольная 20.03.2016

Поворотним рубежем в історії архівної справи в Україні стала Українська революція 1917-1920 рр., відновлення Української держави. Уряд Центральної Ради надавав важливого значення розбудові системи державних архівних установ. Головний історичний архів.

1491. Архівна еврестика (33,71 кБ) Реферат 20.05.2016

Групування потреб в архівній інформації. Основні напрями і форми використання архівної інформації. Вивчення історії архівів з часу їхньої появи до сьогодення. Дослідження процесу збирання матеріалів та формування архівних фондів. Топографічні покажчики.

1492. Архівна спадщина М. Біляшівського (1867-1926): склад, зміст та історико-культурна значущість (40,25 кБ) Реферат 20.08.2014

Характеристика особливостей наукової реконструкції архівної спадщини академіка М. Біляшівського. Встановлення її документального складу та змісту, визначення інформаційного потенціалу та історико-культурної значущості в реконструкції його біографії.

1493. Архівна справа "Про боротьбу з бандою Туза" як джерело з вивчення історії селянського повстанського руху в Українській революції 1917-1921 років (28,97 кБ) 20.08.2014

Основа повстанського руху. Посилення активності селянського повстанського руху. Бойові дії військових частин армії УНР в ході Першого Зимового походу. Дії об’єднаних військ Польщі і УНР проти армій Російської Федерації і УСРР та звільнення Житомирщини.

1494. Архівні документи Почаївської Лаври - унікальне джерело вивчення історії України (24,34 кБ) 20.10.2017

Прийняття і поширення християнства на Русі, роль у цьому процесі Почаївської Лаври - православної святині Волині та України. Дослідження архівних документів Почаївської Лаври як унікального історичного джерела. Роль Почаївської друкарні в історії книги.

1495. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ століття (16,11 кБ) 20.09.2013

Дослідження основних документів ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури в період 20 - 30-х років ХХ століття. Аналіз документів інституту червоної професури при ВУЦВК, оргбюро, секретаріату, політбюро ЦК КП(б)У.

1496. Архівні стандарти США: історія, структури, процедури прийняття і впровадження (22,49 кБ) 20.02.2018

Ознайомлення з досвідом зарубіжних країн в галузі роботи державних архівів. Американські стандарти опису внутрішніх і зовнішніх історичних документів. Процеси створення, обміну і обробки цифрового документування. Дослідження напрямків СПІА та OCLC.

1497. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956) (45,31 кБ) Реферат 21.02.2017

Виявлення, джерельний аналіз та запровадження до наукового обігу архівної інформації, що міститься в масиві документів установ НАН України задля з’ясування основних тенденцій і напрямів розвитку української академічної історичної науки у 1944–1956 рр.

1498. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920–1940 роках (51,15 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз історії заснування та функціонування архівних центрів української еміграції в Польщі, Чехо-Словаччині, Австрії та Франції. Особливість процесу переміщення національних еміграційних колекцій під час Другої світової війни та у повоєнний період.

1499. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках (60,12 кБ) Реферат 20.08.2028

Вивчення історії масових репресій в Україні у період "Великого терору". Дослідження фондів припинених справ. Аналіз повноти та достовірності інформації. Принципи систематизації та класифікації архівних документів. Розкриття форм та методів фальсифікації.

1500. Архівы Надзвычайнай місіі Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) ў Германіі ў 1919-1925 гг. (56,58 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз палітычнай і грамадскай дзейнасці Надзвычайнай місіі Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) ў Германіі у (1919-1925 гг.). Дакументы Надзвычайнай місіі БНР у Германіі як гістарычная крыніца па гісторыі беларускай эміграцыі ў 1919-1925 гг. у Германіі.

Последние запросы

Облако тегов