Рефераты по истории

Название работы Дата
1201. Англия, Франция, Германия во второй половине XV века (6,24 кБ) Реферат 14.02.2007

Англия, Франция, Германия во второй половине XV века Англия В 1485 году битвой при Босуорте завершились кровопролитные войны Алой и Белой Розы, истощавшие Англию на протяжении 30 лет. Король Ричард III пал и на английский престол взошёл Генрих VII Тюдор (1485-1509) , родоначальник новой династии.

1202. Англия: островной инстинкт (22,17 кБ) Реферат 20.03.2017

Королева Виктория как последняя представительница Ганноверской династии и родоначальница правящего в Британии и поныне Дома Виндзоров. Расширение территорий, подвластных Англии во время ее правления. Особенности перехода страны на индустриальные рельсы.

1203. Англійська феодальна система (34,43 кБ) Реферат 20.11.2016

Англо-саксонські королівства як ранньофеодальні монархії. Розквіт феодальних відносин та посилення влади в Англії. Судова реформа та введення інституту присяжних обвинувачів. Станово-представницька та абсолютна монархія, феодальне право в Англії.

1204. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.) (24,61 кБ) Реферат 21.02.2017

Звільненна Англії від вікінгів та звнішня політика перших британських королів на початку XI ст. Державний устрій та зміцнення могутності країни. Генріх II - засновник династії Плантагенетів. Соціально-економічний розвиток Англії. Династія Тюдорів-Йорків.

1205. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст. (21,97 кБ) Реферат 21.02.2017

Англія та наприкінці XIX - на початку XX ст. та її криза. Політичний та економічний розвиток. Занепад колоніальної могутності Англії. Ірландська проблема. Франція наприкінці XIX - на початку XX ст. Еволюція державного устрою та економічної системи.

1206. Англія та Франція у другій половині XX ст (22,39 кБ) Реферат 21.02.2017

Тенденції економічного та політичного розвиту Великої Британії. Розпад колоніальної системи. Реформи лейбористів. Обмеження державного втручання в економіку. Денаціоналізація державних підприємств. Зовнішня політика Франції. Ставка на збереження колоній.

1207. Англія у 1870-1914 роках. (106,98 кБ) Лекции 30.06.2005

Англ яу 1870-1914 роках. Дата Под я Особи Економ чний розвиток. Втрата промислово та торг вельно першост . Остання чверть XIX ст. Англ я перестала займати ведуч положення в промисловост торг вл , яке належало й в 50-60-т рр. XIX ст. Кра на почала в дставати

1208. Англія: від англосаксонських королівств до Вільгельма Завойовника (V–XI ст.) (17,95 кБ) 21.02.2017

Як Британія стала Англією. Зміни, що сталися в Англії після завоювання її норманами. Коли розпочалась Столітня війна та хто був її учасниками. Об’єднання всіх англосаксонських королівств. Завоювання Англії Вільгельмом завойовником та його наслідки.

1209. Англо-американская интервенция и гражданская война на Русском Севере 1918-1920 гг. (3303,81 кБ) Реферат 21.02.2017

Положение северных районов России накануне англо-американской интервенции 1918-1920 гг. Политика колониального грабежа, сопровождаемая террором и репрессиями. Боевые действия интервентов на Русском Севере. Окончание гражданской войны и ее итоги.

1210. Англо-американские заимствования в терминологии образовательного менеджмента (56,23 кБ) Курсовая 20.06.2015

Условия и причины заимствования иноязычной лексики в образовательном менеджменте. Актуальные вопросы лексических заимствований. Понятия "менеджмент", "образование" и "образовательный менеджмент". Особенности проникновения англо-американизмов в язык.

1211. Англо-американська історіографія війни в Перській затоці 1990–1991 років (57,72 кБ) Реферат 20.07.2029

Основні етапи, напрями, тенденції та особливості формування англо-американської історіографії подій війни в зоні Перської затоки. Процес прийняття воєнно-політичних рішень, створення та утримання коаліції. Оцінка результатів війни з Іраком 1990–1991 роки.

1212. Англо-Бурская война (55,34 кБ) Реферат 12.11.2002

- 3 2. Появление европейцев на юге Африки - 5 3. Англо-Бурская война - 12 3.1 Ход военных действий - 12 3.2 Подготовка сил к войне и мировая общественность - 15 4. Создание Южно-Африканского Союза - 17 4.1 Экономическая ситуация после англо-бурской войны

1213. Англо-Бурская война и создание Южно-Африканского Союза (49,46 кБ) Реферат 21.02.2017

Появление европейцев на юге Африки. Англо-Бурская война. Ход военных действий. Подготовка сил к войне и мировая общественность. Создание Южно-Африканского Союза. Экономическая ситуация после Англо-Бурской войны. Политическое развитие Южной Африки.

1214. Англо-бурська війна 1899–1902 рр (64,26 кБ) Курсовая 21.02.2017

Хід військових дій англо-бурської війни 1899-1902 років. Події жовтня-грудня 1899 і партизанська боротьба 1900-1901. Переговори воюючих сторін, мирний договір 31 травня 1902 р. і наслідки його підписання. Вплив війни на розвиток військової справи у світі.

1215. Англо-германские противоречия накануне I-ой мировой войны (77,37 кБ) Реферат 20.04.2026

Cоздaниe и рacпaд бритaнcкой колониaльной импeрии. Tоргово-промышлeнный подъeм Гeрмaнии. Попытки Гeрмaнии игрaть роль в мировой политикe. Экcпaнcия гeрмaнcкого импeриaлизмa нa Ближнeм Bоcтокe нaкaнyнe пeрвой мировой войны. Обрaзовaниe Aнтaнты в Eвропe.

1216. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны (36,24 кБ) Реферат 07.03.1999

увеличилась на 77, тогда как экспорт капитала за этот же период возрос на 624. Общая сумма английских капиталовложений за границей за период 1902-1914 г. возросла примерно в полтора раза6,с.34. Инвестиции за границей приносили колоссальные прибыли например,

1217. Англо-германский антагонизм (25,74 кБ) Реферат 03.11.2010

1. Торговое соперничество, вытеснение Англии и её товаров с мировых рынков 2. Англо-Германские колониальное соперничество а). сопротивление в Африке б). сопротивление на Дальнем Востоке (Китай) в). сопротивление в а Азии (строительство Багдадской железной дороги).

1218. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни (31,09 кБ) Реферат 21.02.2017

Місце Англії у світі по рівню виробництва, кількості колоній, її панування на морі. Становлення економічної потужності Німеччини. Зусилля німецького уряду по розширенню своєї колоніальної імперії. Суперечності в Африці, Східній Азії і на Близькому Сході.

1219. Англо-польско-советские отношения с осени 1939 года по осень 1941 года (57,35 кБ) Курсовая 21.02.2017

Англо-советские отношения в связи со вступлением советской армии в Польшу, их характер и направления развития. Подготовка вступления, его осуществление и оценка конечных результатов. Борьба Англии за нейтралитет СССР в войне в конце 1939 – осень 1940 гг.

1220. Англо-русское соперничество в Иране (88,17 кБ) Курсовая 21.02.2017

Иран в экспансионистских планах Англии и России на Ближнем Востоке в начале XIX в. Англо-иранское сближение во время русско-иранских войн. Борьба Ирана за Герат: проба сил России и Англии на Среднем Востоке. Английский и русский капитал в Иране.

Облако тегов