Рефераты о искусстве

Название работы Дата
681. Взаємодія вербального і музичного компоненту в комунікативних процесах (0 кБ) Реферат 20.07.2012

Психологічні механізми взаємодії мовної та музичної інтонації. Вплив музики на розвиток лінгвістичних здібностей. Визначення ознак музичної традиції українців та можливості їх застосування у розвитку лінгвістичних здібностей при опануванні іноземної мови.

682. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування (20,26 кБ) Реферат 26.05.2009

Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування Виконав студент групи МО-14 Василевич Тарас Івано-Франківськ 2004 р. -2- • Визначення взаємодії • Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил • Мораль і особистісний вплив

683. Взаємозалежність понять етикету і ментальності (39,39 кБ) Реферат 20.02.2017

Значення одягу та зовнішнього вигляду в діловому етикеті. Правила прийому підлеглих і відвідувачів, основні стилі ведення розмови та процес підготовки до переговорів. Особливості національної ментальності та етикету в контексті розвитку української нації.

684. Взаємозв’язок моральних та релігійних цінностей (33,46 кБ) Реферат 20.11.2016

Мораль – система поглядів і уявлень, норм, які регулюють моральну поведінку людей. Особливості природи моралі, її релігійного трактування, аналізу з точки зору натуралістичного та соціологічного підходів. "Добро" і "зло", як категорії релігії та моралі.

685. Взаимодействие дирижера и хора (761,86 кБ) Реферат 20.02.2017

Полидеятельностный характер дирижерской деятельности. Технический профессиональный аспект взаимоотношения дирижера и хора с точки зрения технической и эмоционально-психологической составляющей. Компоненты творческой атмосферы хорового коллектива.

686. Взаимодействие эстетики и психологии в исследовании эстетического сознания и искусства (0 кБ) Реферат 20.11.2011

Психологическое обоснование в искусствоведении. Эстетика как дисциплина прикладной психологии. Марксистское рассмотрение искусства. Субъективная и объективная психология искусства, точная постановка его проблемы. Эстопсихологический метод Геннекена.

687. Взаимодействие этносов в разных культурах (14,16 кБ) Реферат 25.01.2002

Процессы Взаимодействия Этнических Общностей. ЯЗЫК КАК Механизм Межэтнического Взаимодействия Проблема Взаимодействия Этнических Общностей В Контексте Программы Создания Общеевропейского ДОМА Заключение Список Использованной Литературы Введение Современное

688. Взаимоотношение права и морали (0 кБ) Реферат 20.10.2021

Рассмотрение вопросов взаимосвязи права и морали, их взаимопроникновения, взаимообусловливания, дополнения и взаимообеспечения друг друга в регулировании общественных отношений. Исследование общих черт и отличительных особенностей права и морали.

689. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера (17,35 кБ) Реферат 23.12.1998

Введение 3 стр. Локальность культур и идея прогресса. 4 стр. Развитие культур 8 стр. Заключение 12 стр. Список использованной литературы 13 стр 3 - В В Е Д Е Н И Е Одна из крупнейших работ Освальда Шпенглера Закат Ев- ропы открывается словами В этой книге

690. Взаимосвязь развития русского советского хорового исполнительства с хоровым творчеством Г.В. Свиридова (0 кБ) Курсовая 20.11.2014

Отечественная хоровая музыка как отражение духовной жизни человечества и наследие предшествующих поколений. Творчество Г.В. Свиридова в контексте развития русского советского хорового исполнительства и его сотрудничество с А.А. Юрловым и В.Н. Мининым.

691. Взаимосвязь этики с другими науками (0 кБ) Реферат 20.05.2020

Истоки этико-экономической модели развития. Кризис западной системы ценностей. Этика отношений собственности и труда. Изучение специфики русского менталитета. Единство православия и государственности в России. Этический компонент русской философии.

692. Вибрані осмогласні жанри української монодії (0 кБ) Реферат 20.07.2028

Виявлення богословсько-літургічних засад християнського обряду у відповідності до гласових музичних характеристик. Шляхи та ґенеза формування візантійського осмогласся. Встановлення місця осмогласних циклів у структурі нотолінійних Ірмологіонів.

693. Вивальди (7,74 кБ) Реферат 05.08.2003

Дата сдачи 20 марта 2001 г. Преподаватель Михайленко Н.М.Ростов-на-Дону2001П Л А НЖизнь и творчество1705 - 1725 г.1725 - 1737 г.1737 1741 г.легендыСписок использованной литературыЖизнь и творчество1705 - 1725 г.Виральдини Антонио Доменико итальянский композитор.

694. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.) (45,1 кБ) Реферат 17.08.2010

Вивчення ІСТОРІЇ ТА ЕтнографІЇ Криму В ТюркомовнІЙ ПЕРІОДИЦІ КримськотатарськоЇ ДІАспори (1888 – 1991 рр.) Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім.

695. Виготовлення листівки (1858,63 кБ) Реферат 29.04.2009

Реферат На тему «Виготовлення листівки» учня 11 – Б класу загальноосвітньої школи I – III ступенів №19 м. Кіровограда Ковтунова Андрія 10 квітня 2009 р. Во многих странах, где рукодельницы давно и активно занимаются печворком, в последние годы развилось

696. Видатний майстер хорового мистецтва професор К.К. Пігров (156,82 кБ) Реферат 20.02.2017

Одеська диригентсько-хорова школа. Теоретичні основи дослідження творчості К.К. Пігрова. Виконання народної, духовної і традиційної класичної музики. Студентський хор Одеської консерваторії. Педагогічна спадщина диригента-хормейстера К.К. Пігрова.

697. Видатні діячі (441,48 кБ) Реферат 01.06.2010

) та Срібною медаллю (1978 г.) ВДНГ СРСР. У клініці, створеній М. М. Амосовим, проведено близько 7000 резекцій легенів, понад 95000 операцій з приводу хвороби серця, зокрема близько 36000 з штучним кровообігом. У 1983 році керована М. М. Амосовим клініка

698. Види індивідуальної бесіди (0 кБ) Реферат 20.01.2014

Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування. Види та характеристики індивідуальної бесіди, підготовка до неї. Культура усного ділового мовлення. Види усного спілкування. Ділова нарада, види і жанри публічних виступів. Телефонне ділове спілкування.

699. Види та рівні спілкування (31,61 кБ) Реферат 20.01.2021

Визначення спілкування, його зміст, мета й засоби. Характеристика процесу комунікації. Модель комунікативного процесу Лассуелла. Групи невербальних засобів спілкування. Інструктаж при дорученні нового завдання. Регламент проведення першої зустрічі.

700. Виды визитных карточек (30,64 кБ) Контрольная 04.06.2012

Название Виды визитных карточек Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика 20 Введение До недавнего времени визитные карточки в нашей стране считались прерогативой дипломатов и высоких должностных лиц.

Последние запросы


Кроссворд по геометрии какие бывают структуры автомобильного парка жизнь и творчество Кантемира персональный компьютер характеристика принципа вежливости Происхождение Первой мировой войны Профилактика вредных привычек состояний стресса физическая культура и ее взаимосвязь в выработке условий для высокой Письмо к Базарову формы найма персонала Роль экономиста в управлении предприятием лицензирование перевозок философское осмысление категорий духовно-нравственных ценностей в трудах античных философов мифы древнего египта роль эпиграфов в романе капитанская дочка фирменный стиль компании Формирование прибыли и ее использование в организации сестринский процесс при онкологических заболеваниях моделирование социально-экономических процессов человек как тело и дух Философия пессимизма Шопенгауэра

Облако тегов