Рефераты по химии

Название работы Дата
921. Вплив аденозинтрифосфатвмісних сполук на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу за умов інтенсивного фізичного навантаження (45,23 кБ) Реферат 20.08.2020

Визначення прооксидантно-антиоксидантного статусу організму за умов інтенсивних фізичних навантажень і його корекція аденозинтрифосфатвмісними сполуками. Стан антиоксидантної системи у крові спортсменів та у міокарді, головному мозку та плазмі крові.

922. Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та сироваткового альбуміну людини (53,39 кБ) Реферат 20.08.2024

Розробка методологічних підходів для застосування 1Н ЯМР спектроскопії у визначенні гідрофобно-гідрофільних властивостей модифікованих кремнеземів у водневих сховищах, дослідження будови гідратного покрову даних порошків сироваткового альбуміну людини.

923. Вплив бентонітів на структуроутворення алюмосилікатних та карбонатно-залізооксидних дисперсних систем (41,18 кБ) Реферат 20.09.2027

Особливості кристалохімічної будови ультрадисперсних компонентів (філосилікатів та карбонатів) бентонітових родовищ України. Аналіз особливостей складу, структури та колоїдно-хімічних властивостей глинистих мінералів різних бентонітових родовищ.

924. Вплив високоенергетичного опромінення на формування дефектів в індивідуальних та змішаних оксидах SiO2 – TiO2 – ZrO2 (264,88 кБ) 20.03.2019

Характер дефектів, що формуються під час зольгель синтезу і в процесі подальшої термообробки та вплив високоенергетичного опромінення на дефектну структуру отриманих композитів. G-фактори для індивідуальних, бінарних та потрійних оксидних систем.

925. Вплив добавок NaCl І CuCl2 на маршрути реакцій бензолу й толуолу з нанесеними на SiO2 хлоридними комплексами Pd(II) (24,59 кБ) 20.10.2017

Результати дослідження маршрутів реакцій бензолу й толуолу з контактами, що містять РdCl2/SiO2 в жорстких (300 0С) умовах. Загальна характеристика впливу добавок NaCl і CuCl2 та встановлення природи активних частинок, відповідальних за перетворення ArH.

926. Вплив добавок нижчих спиртів на динаміку адсорбції солей гумінових кислот на межі розділу рідина – газ (451,69 кБ) 20.10.2017

Загальна характеристика впливу добавок нижчих спиртів (метанол, етанол, н-пропанол, ізо-пропанол) на динаміку зниження поверхневого натягу водяних розчинів нативних та сульфованих гуматів натрію на границі з повітрям. Концентрація спиртів 0,5-20 об.%.

927. Вплив добрив на врожайність (61,6 кБ) Реферат 21.02.2017

Вивчення хімічного складу рослин методом рослинної діагностики. Фізиологічна роль основних мікро- і макроелементів. Класифікація мінеральних добрив. Мікродобрива. Складні добрива. Закономірності зміни якості врожаю залежно від умов живлення рослин.

928. Вплив інкорпорованого 137Cs на біохімічні показники в шкірі курчат на ранніх етапах постнатального онтогенезу (29,2 кБ) Реферат 20.04.2018

Вивчення біохімічних процесів у шкірі курчат на ранніх етапах постнатального онтогенезу, при впливі інкорпорованого 137Сs та дії на його фоні антиоксиданта дилудину. Вікові особливості вмісту нуклеїнових кислот та білка, деяких ферментів і гідролаз.

929. Вплив іонних компонентів матриці на аналітичний сигнал потенціометрії з аніонселективними електродами (364,49 кБ) Реферат 20.11.2023

Розробка рекомендацій для усунення похибок, зумовлених зміною хімічної форми потенціалутворюючого аніона при градуюванні. Створення моделі відгуку аніонселективних електродів, придатної для всього діапазону концентрацій потенціалутворюючого іона.

930. Вплив кадмію на живі організми (5879,64 кБ) Курсовая 21.02.2017

Стаціонарні та нестаціонарні джерела надходження кадмію в атмосферу. Вплив розчинної солі кадмію на ріст і розвиток озимої пшениці. Вплив металу на дихальну систему та структуру кісткової тканини людини. Гепатотоксичність найтоксичнішого важкого металу.

931. Вплив калійних добрив на активність іонів калію та кальцію в чорноземі типовому Харківської області (823 кБ) Диплом 21.02.2017

Хімічний склад і поглинаюча здатність ґрунтів. Методика визначення активності іонів і термодинамічних потенціалів в ґрунтах. Вплив калійних добрив на активність іонів амонію в чорноземі типовому. Поглиблене вивчення хімії як форма диференціації навчання.

932. Вплив катіонного складу цеолітів Y, одержаних in situ, на розподіл продуктів крекінгу кумолу (269,54 кБ) 20.03.2008

Синтез мікросферичних і гранульованих цеолітвмісних каталізаторів. Вивчення їх властивостей імпульсним методом крекінгу кумолу. Вплив вмісту цеолітної фази та її катіонного складу на активність каталізаторів. Розподіл основних продуктів крекінгу кумолу.

933. Вплив монтморилоніту на синтез, структуру і властивості поліціануратів (56,19 кБ) Реферат 20.08.2014

Дослідження особливостей процесів сіткоутворення і формування структури поліціанурату у присутності мінерального наповнювача монтморилоніту або реакційноздатного модифікатора політетраметиленгліколю, та вплив наповнювача на властивості нанокомпозитів.

934. Вплив монтморилоніту на синтез, структуру і властивості поліціануратів (56,19 кБ) Реферат 20.08.2014

Дослідження особливостей процесів сіткоутворення і формування структури поліціанурату у присутності мінерального наповнювача монтморилоніту або реакційноздатного модифікатора політетраметиленгліколю, та вплив наповнювача на властивості нанокомпозитів.

935. Вплив нанорозмірних утворень на колоїдно-хімічні властивості гірничометалургійних шламів (43,33 кБ) Реферат 20.08.2027

Сучані проблеми управління колоїдно-хімічними, технологічними властивостями металургійних шламів. Колоїдно-хімічні методи досліджень шламів і їх компонентів. Процеси структуроутворення в концентрованих шламах. Регулювання концентрування і згущення шламів.

936. Вплив нанорозмірних утворень на колоїдно-хімічні властивості гірничометалургійних шламів (43,33 кБ) Реферат 20.08.2027

Сучані проблеми управління колоїдно-хімічними, технологічними властивостями металургійних шламів. Колоїдно-хімічні методи досліджень шламів і їх компонентів. Процеси структуроутворення в концентрованих шламах. Регулювання концентрування і згущення шламів.

937. Вплив оксиду заліза(ІІІ) на ступінь стабілізації Y-ZrO2 (478,99 кБ) 20.03.2025

Дослідження впливу оксиду заліза (ІІІ) на ступінь стабілізації оксиду цирконію, стабілізованого ітрієм Y-ZrO2, методом рентгенофазового аналізу та мессбауерівської спектроскопії. Особливості перебігу стабілізації кубічної кристалічної структури Y-ZrO2.

938. Вплив оксиду заліза(ІІІ) на ступінь стабілізації Y-ZrO2 (478,99 кБ) 20.03.2025

Дослідження впливу оксиду заліза (ІІІ) на ступінь стабілізації оксиду цирконію, стабілізованого ітрієм Y-ZrO2, методом рентгенофазового аналізу та мессбауерівської спектроскопії. Особливості перебігу стабілізації кубічної кристалічної структури Y-ZrO2.

939. Вплив органічних добавок на елементарні стадії процесу каталітичного окиснення циклогексану (264,92 кБ) 20.03.2010

Каталітичне окиснення гідропероксиду циклогексану за участю каталізаторів на основі стеарату кобальту і краун-ефірів. Вплив температури і природи краун-ефіру на швидкість реакції. Визначення псевдомономолекулярної константи розкладання гідропероксиду.

940. Вплив органічних добавок на елементарні стадії процесу каталітичного окиснення циклогексану (264,92 кБ) 20.03.2010

Каталітичне окиснення гідропероксиду циклогексану за участю каталізаторів на основі стеарату кобальту і краун-ефірів. Вплив температури і природи краун-ефіру на швидкість реакції. Визначення псевдомономолекулярної константи розкладання гідропероксиду.

Последние запросы


речь раскольникова реферат на тему футбола склад химреактивов Клод Моне синуситыоказание сестринского ухода святой лука общая характеристика студента Программные системы обработки графической информации под WINDOWS Сила и своеобразие изображения Толстовым внешенго и внутреннего облика героев Инфраструктура морского транспорта слабые и сильные стороны российских реформ 90 - х годов разработка мероприятий по совершенствованию деятельности кафе техническое обслуживание медицинской техники организация прокурорского надзора при исполнении наказаний не связанных с изоляцией от общества Пьер Безухов обобщенный критерий оптимальности Ассоциация медицинских сестер povest-o-dubrovskom1011Повест о дубровском - Рефераты - 5ballovQipru органы в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и их полномочия политика брежнева

Облако тегов