Рефераты по химии

Название работы Дата
781. Властивості кальція (22,04 кБ) Реферат 20.01.2027

Характеристика кальцію, розповсюдження на планеті. Будова атома, можливі валентності в сполуках, здатність до комплексоутворювання, комплексні сполуки з біолігандами. Потреба різних рослин в кальції, проблеми, що виникають при його надлишку та нестачі.

782. Властивості матричної дисперсної системи поліхлортрифторетилен–йодид срібла (58,04 кБ) Реферат 20.07.2006

Аналіз нових типів композиційних матеріалів, які поєднують властивості суперіонного провідника і полімеру. Особливості взаємовпливу компонентів і з’ясування загальних закономірностей фізичних процесів у матричній дисперсній системі поліхлортрифторетилен.

783. Властивості металів (638,52 кБ) 21.02.2017

Місце елементів-металів у періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова їх атомів. Металевий зв’язок і кристалічна гратка. Загальні фізичні властивості металів, їх знаходження у природі. Взаємодія лужного металу з водою. Реакція горіння кальцію в повітрі.

784. Властивості нітратної і фосфатної кислоти. (88,65 кБ) Реферат 20.01.2010

Нітратна кислота: поняття та загальні властивості. Окисні властивості нітратної кислоти. Промислове отримання нітратної кислоти. Кругооберт азоту в природі. Фосфатна кіслота, її хімічні властивості та її практичне значення. Молекула фосфатної кислоти.

785. Властивості оксидів (9,44 кБ) Реферат 20.01.2027

Класифікація оксидів: солетворні, основні, кислотні, амфотерні. Номенклатура: утворення назв оксидів. Фізичні властивості та хімічні властивості основних, кислотних і амфотерних оксидів. Способи добування оксидів. Використання оксидів у фармації.

786. Властивості оксихіноліну, сфери його використання (53,77 кБ) Курсовая 21.02.2017

Актуальність визначення металів та застосування реагенту оксихіноліну для їх визначення. Загальна його характеристика. Правила методик визначення з оксихіноліном, аналітичні методи. Застосування реагенту в медиціні, при розробці нових технологій.

787. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування (30,75 кБ) Реферат 21.02.2017

Сірчана кислота як один з основних багатотоннажних продуктів хімічної промисловості, її застосування в різних галузях народного господарства. Взаємодія сірчаної кислоти з металами та неметалами, солями та водою. Сировина для виробництва сірчаної кислоти.

788. Властивості та використання етилену (1296,15 кБ) 21.02.2017

Структурна формула молекули етилену. Етилен та інші алкени як важлива сировина для хімічної промисловості. Реакції гідрування або гідрогенізації. Історія про здобуття росту для рослин. Добрива та стимулятори росту. Створення детектора стиглості фруктів.

789. Влияние алкоголя на организм человека (1034,37 кБ) Реферат 17.08.2004

История употребления алкоголя. 2. Виды спиртных напитков. 3. Психологические причины пьянства. 4. Степени опьянения в зависимости от употребленной дозы алкоголя. 5. Влияние алкоголя на различные органы и их системы. 6. Влияние этанола на эмбриогенез человека.

790. Влияние аскорбатоксидазы на содержание витамина С (251,86 кБ) Реферат 21.02.2017

Изучение информации о свойствах и содержании витамина С и антивитамина аскорбатоксидазы в овощах и фруктах. Анализ данных о строение молекул витамина и антивитамина; механизм их взаимодействия. Разработка рекомендаций по сохранению витамина С в продуктах.

791. влияние аспирина на организм человека (5,68 кБ) Реферат 16.08.2007

Влияние аспирина на организм человека Положительное влияние Вот уже более ста лет, как таблетки аспирина применяются в качестве болеутоляющего и жаропонижающего средства. Но в последние годы были обнаружены и другие целебные свойства этого лекарства.

792. Влияние барьерного разряда на электрофизические свойства полиимидных пленок (6860,97 кБ) Диплом 21.02.2017

Основные свойства полиимидных пленок, закономерности изменения их структур, происходящие под действием барьерного разряда. Влияние обработки в барьерном разряде на процессы накопления гомозаряда в пленках. Кратковременная электрическая прочность.

793. Влияние валентного состояния металла-добавки на термоокислительную стойкость ингибированного полиэтилена (424,14 кБ) Диплом 21.02.2017

Изучение основных закономерностей процесса окисления (старения) полимеров. Влияние валентности металла оксида на изменения эффективности фенольного антиоксиданта ирганокса и аминного антиоксиданта неозона. Процесс окисления ингибированного полиэтилена.

794. Влияние вида катализатора на параметры синтеза метанола (747,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Отличие условий синтеза метанола от условий синтеза высших спиртов. Стадии процесса и их тепловой эффект. Влияние вида катализатора на параметры, скорость и глубину процесса. Синтез метанола на цинк-хромовом катализаторе. Схемы синтеза метанола.

795. Влияние витамина С на здоровье человека и определение содержания данного витамина в некоторых соках и овощах (32,13 кБ) Контрольная 20.04.2015

История открытия витаминов, их значение в жизни человека. Общая характеристика витамина С, его влияние на организм человека, взаимодействие с другими веществами. Титрование как метод количественного анализа, определение аскорбиновой кислоты в продуктах.

796. Влияние восстановленного глутатиона и ингибитора каталазы на пероксидную резистентность и скорость лизиса эритроцитов при действии хлорида железа (793,02 кБ) Диплом 21.02.2017

Механизмы пероксидного гемолиза. Изучение влияния хлорида железа на пероксидную резистентность и скорость лизиса эритроцитов человека в условиях ингибирования каталазной активности и повышения содержания восстановленного глутатиона в опытах in vitro.

797. Влияние вязкости и дисперсности несовместимых полимеров на волокнообразование в их смесях (1093,47 кБ) 21.02.2017

Формование полимерных материалов с заданной структурой на основе смесей несовместимых полимеров. Условия волокнообразования в смесях несовместимых полимеров при изменении вязкостей и дисперсности смеси. Реологические свойства исследованных полимеров.

798. Влияние галогенов на организм человека (147,33 кБ) 21.02.2017

Изучение понятия и основных свойств галогенов - химических элементов (фтор, хлор, бром, йод и астат), составляющих главную подгруппу VII группы периодической системы Д.И. Менделеева. Положительное и отрицательное влияние галогенов на организм человека.

799. Влияние гуанидинсодержащих солей динитрамида на характеристики горения перхлоратных металлизированных композиций (5884,2 кБ) Диплом 21.02.2017

Анализ классов твердого ракетного топлива. Причины образования кислотного тумана при срабатывании ускорителей Спейс-Шаттл. Особенности влияния гуанидинсодержащих солей динитрамида на характеристики горения перхлоратных металлизированных композиций.

800. Влияние давления на процесс в адиабатическом режиме идеального вытеснения и полного смешения при производстве водорода (3242,08 кБ) Курсовая 21.02.2017

Конверсия метана природного газа с водяным паром — основной промышленный способ производства водорода. Виды каталитических конверсий. Схема устройства трубчатого контактного аппарата. Принципиальная технологическая схема конверсии метана природного газа.

Последние запросы


Историческая мысль континентальная модель организация производственного процесса предприятия контрольная работа Компенсация морального вреда в практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей особенности аэродинамики самолета при посадке и уходе на второй круг с одним неработающим двигателем Свобода личности воина Правовое обеспечение земской и городской реформ в России в 60-70 Инновационные формы организации адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к дошкольному образовательному актуальность пьесы вишневый сад введите название рефератаналоговые оступления в бюджет япония средневековье Компьютерные вирусы Классификация План-конспект урока по физической культуре Источники информации о рынке труда оптимальное размещение инвестиций с точки зрения получения доходов значимость процесса теплообмена Кадровая политика Особенности и тенденции внутриматочная спираль компьютер друг или враг оценка финансового состояния деятельности современного предприятия

Облако тегов