Рефераты по химии

Название работы Дата
741. Винилхлорид - строение, свойства, получение и применение (208,11 кБ) Реферат 27.05.2010

Винилхлори 769 д (хло 769 ристый вини 769 л, хлорвини 769 л, хлорэтиле 769 н, хлорэте 769 н, этиленхлори 769 д) — органическое вещество бесцветный газ со слабым сладковатым запахом, имеющий формулу C2H3Cl и представляющий собой простейшее хлорпроизводное этилена.

742. Вирішення задач по аналітичній хімії (166,87 кБ) Контрольная 21.02.2017

Винаходження молярної маси, процентної та нормальної концентрації розчину. Поняття аналітичної реакції. Деякі питання титрування, поняття про чистоту та кваліфікацію хімічних реактивів. Приклади та основні умови отримання кристалічного та аморфного осаду.

743. Виробництво азотної кислоти (114,48 кБ) Контрольная 21.02.2017

Характеристика процесу отримання азотної кислоти шляхом окислювання аміаку повітрям з наступною переробкою окислів азоту. Технологічні розрахунки основних стадій процесів. Особливості окислювання окису азоту, абсорбції оксидів та очищення викидних газів.

744. Виробництво глютамінової кислоти (1437,26 кБ) Курсовая 21.02.2017

Призначення та галузь використання виробу, що розробляється, принцип його роботи та головні елементи. Описання та обґрунтування вибраної конструкції. Технічна характеристика виробу. Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції.

745. Виробництво і застосування платини (39,8 кБ) Реферат 20.10.2018

Історія отримання платини. Ії виробництво і області споживання. Фізичні і хімічні властивості металу. Положення в періодичній системі елементів. Сировина для отримання платини. Способи одержання платини. Переробка вторинної платиновміщуючої сировини.

746. Виробництво карбаміду (1216,17 кБ) Контрольная 21.02.2017

Принципи створення нових безвідходних і маловідходних виробництв, а також підвищення екологічної безпеки існуючих виробництв. Методи утилізації відходів, їх класифікація. Технологія виробництва карбаміду. Матеріальний баланс стадії синтезу карбаміду.

747. Виробництво пористої аміачної селітри у вихровому потоці (17,45 кБ) 20.10.2025

Застосування найпростіших вибухових речовин на основі гранульованої аміачної селітри і дизельного палива. Методи досягнення найбільшої ефективності дії вибухових речовин. Показники, що характеризують якість пористої гранульованої аміачної селітри.

748. Виробництво хлору, каустичної соди та водню (2126,33 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основи електролізу водних розчинів хлориду натрію діафрагмовим методом. Фізико-хімічні основи технологічного процесу виробництва каустичної соди. Електроліз водних розчинів хлориду натрію мембранним методом з твердим катодом. Проблемні стадії виробництва.

749. Вискозиметрическое исследование комплексообразования ЭЭАКК/АК с ионом стронция (78,62 кБ) Курсовая 21.02.2017

Изучение комплексов водорастворимых полимеров с различными классами соединений. Свойства растворов катионных полимеров, особенности амфотерных полиэлектролитов. Проведение вискозиметрического исследования комплексообразования ЭЭАКК/АК с ионом стронция.

750. Вискозиметрия и кинетика начальных стадий отверждения полиуретанов (321,65 кБ) 21.02.2017

Изучение закономерностей роста вязкости в процессе отверждения полиуретанов в связи с исследованием кинетики начальной стадии этого процесса. Процесс формирования трехмерных сетчатых структур при образовании полиуретанов из полифункциональных олигомеров.

751. Висмут (24,8 кБ) Реферат 20.08.2001

Висмут среди металлов. Висмут-не радиоактивный элемент. Висмут-химическая индивидуальность. Висмут-редкий элемент. Применение висмута. В отличие от сурьмы в висмуте металлические свойства преобладают над неметаллическими. Малая теплопроводность.

752. Висмут и его соединения в природе (368,79 кБ) Курсовая 21.02.2017

Происхождение, методы получения и физико-химические свойства висмута - химического элемента V группы периодической системы Д.И. Менделеева. Содержание в земной коре и в воде, добыча и производство. Применение в промышленности, машиностроении и в медицине.

753. Високотемпературна надпровідність (12,21 кБ) 20.02.2027

Високотемпературні надпровідники - матеріали, що одержують шляхом кристалізації продукту із розплаву протягом тижня, використовуючи хімічну реакцію окиснення при низькій температурі. Методи синтезу полікристалічних високотемпературних надпровідників.

754. Високотемпературний електрохімічний синтез боридів перехідних металів з іонних розплавів (31,37 кБ) Реферат 20.04.2027

Дослідження та виведення термодинамічного критерію можливості високотемпературного електрохімічного синтезу та електролізу диборидів (титану, цирконію, гафнію, ніобію і танталу) перехідних металів з хлоридно-фторидних і кріолітно-глиноземних розплавів.

755. Витамин B1 (423,49 кБ) 21.02.2017

Описание витамина В1, история его получения, химическая формула, источники, производные. Роль тиамина в процессах метаболизма углеводов, жиров и протеинов; его действие на функции мозга, циркуляцию крови. Симптомы гиповитаминоза и гипервитаминоза.

756. Витамин Q (33,56 кБ) Реферат 21.02.2017

Характеристика витамина Q - жирорастворимого витаминоподобного вещества, находящегося в клеточных структурах - митохондриях. Биохимизм действия и полезные функции убихинона. Содержание витамина в различных тканях организма. Симптомы гиповитаминоза.

757. Витамин А (ретинол, антиксерофтальмический) (223,29 кБ) 20.06.2004

Источники витамина А, его суточная потребность и метаболизм. Строение и биохимические функции: антиоксидантная, регуляция экспрессии генов, участие в фотохимическом акте зрения. Причины, клиническая картина и последствия гиповитаминоза и гипервитаминоза.

758. Витамин В1 (122,73 кБ) Реферат 30.10.2006

Краткая историческая справка Витамин В1 это тот витамин, которомучеловечество обязано открытием всех остальных витаминов Краткаяисторическая справка Витамин В1 это тот витамин,которому человечество обязано открытием всех остальных витаминов. Во временарасцвета

759. Витамин Е (26,73 кБ) Контрольная 21.02.2017

История открытия витамина Е. Строение токоферолов, их физическо-химические свойства. Биологическая активность витамина Е. Методы выделения токоферолов из природных объектов. Промышленные методы синтеза триметилгидрохинона из псевдокумола сульфированием.

760. Витамин С: структура, химические свойства, значение (2662,16 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дегидроаскорбиновая кислота — это нейтральный лактон, который медленно гидролизуется, высвобождая карбоксильную группу. Развитие и совершенствование спектроскопических методов. Катализируемое кислотами образование ацеталей и кеталей аскорбиновой кислоты.

Облако тегов