Рефераты по химии

Название работы Дата
581. Биохимия простагландины (13,03 кБ) Реферат 30.10.2006

Термин Простогландины был введен У.Эйлером, впервые показавшим, что в сперме человека и экстрактах из семенных пузырьков барана содержатся вещества, оказывающие выраженное вазопрессорное действие и вызывающие сокращение гладкой мускулатуры матки. Хотя предположение У.

582. Биохимия углеводов в организме человека (12,76 кБ) Реферат 21.04.2009

Белорусский Государственный Университет Информатики И Радиоэлектроники Кафедра ЭТТ Реферат На тему «Биохимия углеводов в организме человека» Минск, 2008 Важнейшими химическими соединениями живых организмов являются углеводы. Они широко распространены

583. Биохимия, ее задачи и методы (31,99 кБ) 20.03.2007

Биологическая химия как наука о химическом составе и свойствах веществ живых организмов, ее предмет и задачи. Особенности статистической и динамической биохимии. Специфика применяемых ею научных методов. Основные моменты истории развития биохимии.

584. Бис-малеинимид-олигофенолдисульфидное связующее и материалы на его основе (418,33 кБ) 21.02.2017

Разработка на основе взаимодействия ароматических бис-малеинимидов и олигофенолдисульфидов нового термореактивного связующего, отверждаемого по полимеризационному механизму, свойства которого в широких пределах можно регулировать соотношением сомономеров.

585. Битумные эмульсии и мастики и их применение (14,07 кБ) Реферат 20.11.2017

Получение битумной эмульсии. Процесс адсорбирования молекул водорастворимых эмульгаторов. Характеристика физико-химических свойств и анализ области применения битумных (дегтевых) мастик. Получение гудракама. Эмульгатор для приготовления эмульсии.

586. Бінарні сполуки (8,53 кБ) 21.02.2017

Бінарні сполуки як сполуки, до складу яких входять два різні елементи. Характеристика галогенідів природних – солей галоїдоводневих кислот. Що таке халькогеніди та карбіди. Оксид як бінарна сполука кисню з іншими елементами. Різновиди оксидів, їх якості.

587. Бінарні сполуки бору з гідрогеном (42,36 кБ) Реферат 21.02.2017

Фізичні та хімічні властивості боранів. Різноманітність бінарних сполук бору з гідрогеном, можливість їх використання у різноманітних процесах синтезу та як реактивне паливо. Використання бору та його сполук як гідриручих агентів для вулканізації каучука.

588. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки (23,12 кБ) Реферат 07.12.2010

«Біогеохімічні цикли структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки». Зміст Поняття біогеохімічного циклу 3 Кругообіг речовин в біосфері 4 Кругообіг вуглецю 5 Кругообіг кисню 8 Кругообіг азоту 9 Кругообіг сірки 10 Перелік використаної

589. Біографія М. Складовської-Кюрі (3030,55 кБ) Реферат 21.02.2017

М. Складовська-Кюрі як перша жінка, яка одержала Нобелівську премію, аналіз біографії. Знайомство з особливостями докторської дисертації видатного хіміка "Дослідження радіоактивних речовин". Загальна характеристика важливіших відкриттів М. Кюрі.

590. Біографія О.М. Бутлерова (3416,19 кБ) 21.02.2017

Дитинство та юність О.М. Бутлерова - видатного хіміка-експериментатора, автора теорії хімічної будови. Навчання в університеті та сімейне життя Олександра Михайловича. Основні положення теорії будови хімічних сполук. Внесок Бутлерова у розвиток хімії.

591. Біодеградуємий матеріал біоактивної дії на основі поліуретан-епоксидних композицій як носій лікарських речовин (471,88 кБ) 20.03.2022

Дослідження нового композиційного матеріалу на основі поліуретан-епоксидів із наповнювачем - гідроксиапатитом, який містить імуномодулювальну домішку левамізол. Вплив на організм малодиференційованих клітинних елементів на етапі асептичного запалення.

592. Біоелемент кальцій (15,27 кБ) Контрольная 20.10.2001

Кальцій один з найважливіших біометалів, найпоширеніший серед них у природі, його вміст в земній корі. Реакція кальцію з гемоціаніном та фенілаланіном. Мінералізація органічних сполук і звільнення поживних речовин за допомогою кальцію, розклад білків.

593. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну (37,36 кБ) Реферат 21.02.2017

Синтез S-заміщеного похідного 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліна та вивчення їх фізико-хімічних властивостей. Прогноз можливих видів їх біологічної дії за допомогою комп’ютерної програми PASS. Залежність дії синтезованих сполук від хімічної структури.

594. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження (908,29 кБ) 21.02.2017

Принципи біохімічної діагностики захворювань. Характеристика білків, вуглеводів, ліпідів, ферментів, їх функції і значення в організмі. Обмін речовин і енергії в організмі. Механізм дії гормонів. Водно-сольовий, мінеральний обмін. Система згортання крові.

595. Біологічний синтез лимонної, оцтової та ітаконової кислоти (380,69 кБ) Курсовая 21.02.2017

Способи, процес і головні методи біологічного синтезу лимонної кислоти та її продуцентів. Циркуляційний, глибинний та неперервний комбінований способи біосинтезу оцтової кислоти. Вбираюча здатність наповнювачів. Процес синтезу ітаконової кислоти.

596. Біологічно активні речовини роду Hypericum L. як джерело створення лікарських засобів із заданими властивостями (68,06 кБ) Реферат 20.06.2024

Вивчення біологічно активних речовин роду звіробій Hypericum L., зокрема антрахінонів та флавоноїдів. Дослідження якісного складу, кількісного вмісту в рослинах 73 видів, структури, моделювання нових сполук із заданими властивостями, біологічної дії.

597. Біосинтез вітамінів (1050,92 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальна характеристика, класифікація та властивості вітамінів. Структура та продуценти вітамінів В12, В2 (рибофлавін), D (ергостерин), А (ретинол). Шлях біосинтезу корзинової структури вітаміну В12. Реакція переходу ергостерину у ергокальциферол.

598. Біохімічні ефекти фулерентів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів (39,52 кБ) Реферат 20.07.2016

Фулеренти як регулятори оксидантної рівноваги у біологічних системах. Взаємодія фулеренів з бішаровими ліпідними мембранами. Динаміка активності мітохондріального електрон-транспортного ланцюга в клітинах, опромінених за присутності С60 та С60-композитів.

599. Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту (27,96 кБ) Реферат 20.09.2025

Дослідження особливостей процесів вільно радикального окиснення ліпідів за умов експериментального геморагічного інсульту. Вивчення дії антиоксидантних препаратів на розвиток даної патології з метою корекції захворювання за допомогою лікувальних засобів.

600. Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней (128,04 кБ) Реферат 20.08.2030

Зміни показників білкового, амінокислотного, азотистого і ліпідного обміну, пероксидного окиснення ліпідів, системи антиоксидантного захисту в свиней за умов стресу. Забезпечення життєдіяльності організму тварин при адаптації до дії стрес-факторів.

Последние запросы


Способы и приемы фиксирования связей между законом и иными нормативными правовыми актами скрытая камера в туалете актуальность пьесы вишневый сад Образ Молчалин по произведению ИА Гончарова Мильон терзаний Роль медицинской сестры в работе ЛПУ государственная система регулирования права собственности на информацию ювенальное право Роль аптечных организаций в социальной защите населения архитектурное сооружение 20 века внутренняя политика рсфср 1991 года комплексная характеристика дальнего востока виды инструктаж экология водотоков поверхностных Повышение качества профессионального образования в условиях рыночных отношений подборка персонала в управлении инновациоными проектами основные направления в развитии спортивного движения Понятие признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности внутренние и внешние цены на нефть и нефтепродукты газ как человек воспринимает окружающий мир сон как изменённое состояние сознания

Облако тегов