Рефераты по химии

Название работы Дата
381. Аналіз процесу отримання ергостерину шляхом мікробіологічного синтезу (603,24 кБ) Курсовая 20.02.2017

Основні теоретичні відомості про ергостерин. Опис основних стадій технологій отримання біомаси продуцента, екстракції та очистки цільового продукту – ергостерину. Виробництво концентратів вітамінів та провітамінів. Розрахунок ферментера марки Б-50.

382. Аналіз субстанції гліцину (70,99 кБ) Реферат 07.12.2010

«Аналіз субстанції гліцину та його ЛФ» Зміст Вступ 1. Добування 2. Властивості 3. Аналіз субстанції Висновок Список літератури Вступ В даний час хвороби судин і нервової системи є дуже поширеними. Темп життя дуже швидкий і люди постійно знаходяться в

383. Аналіз творчої діяльності Д. Менделєєва (17,73 кБ) Реферат 20.08.2027

Загальна характеристика біографії Д. Менделєєва. Розгляд серйозних експериментальних досліджень російського хіміка. Аналіз основних особливостей етапів створення атомно-молекулярної теорії вчення про склад органічних сполук, знайомство з проблемами.

384. Аналітична хімія (18,58 кБ) Реферат 20.02.2017

Предмет, задачі, значення і основні поняття аналітичної хімії. Система державної служби аналітичного контролю, його організація в державі. Способи визначення хімічного складу речовини. Класифікація методів аналізу. Напрями розвитку аналітичної хімії.

385. Аналітичний огляд існуючих методів очищення димових газів від СО2 (2267,89 кБ) Диплом 20.02.2017

Методи уловлювання діоксиду вуглецю з димових газів котельної. Очищення водними розчинами етаноламінів. Фізична абсорбція органічними розчинниками. Вибір схеми автоматичного контролю і регулювання технологічного процесу регенерації насиченого карбоната.

386. Ангидриды карбоновых кислот. Кетены. Нитрилы (151,79 кБ) 20.02.2017

Ангидриды карбоновых кислот представляют собой продукты отщепления молекулы воды от двух молекул кислоты. Кетены - внутренние ангидриды монокарбоновых кислот. Способы получение и реакции нитрилов. Цианамид представляет собой амид синильной кислоты.

387. Анилины в синтезе гетероциклических серосодержащих соединений (767,07 кБ) Диплом 20.02.2017

Синтез и свойства N,S,О-содержащих макрогетероциклов на основе первичных и ароматических аминов с участием Sm-содержащих катализаторов. Гетероциклические соединения, их применение. Методы идентификации органических соединений ЯМР- и масс-спектроскопией.

388. Анионные комплексы (237,14 кБ) Реферат 20.02.2017

Комплексные соединения как частицы, образующиеся в результате присоединения к иону, называемому комплексообразователем, нейтральных молекул или других ионов, называемых лимандами. Особенности строения анионных комплексов, их номенклатура и свойства.

389. Анионы (20,18 кБ) 20.02.2017

Нейтральность молекул и атомов воздуха. Общее представление об анионах, их классификация, физические и химические свойства, групповые реагенты. Разделение анионов на группы и их частные реакции. Практическое значение анионов, их антибактериальные свойства

390. Аніонні купрум(i) галогенідні комплекси з 2-бутин-1,4-діолом: синтез і кристалічна будова (83,16 кБ) Реферат 20.09.2025

Встановлення основних закономірностей впливу природи зовнішньосферного катіона на кристалічну структуру аніонних купрум (I) галогенідних комплексів з 2-бутин-1,4-діолом. Виявлення ролі водневих зв’язків у кристалічній інженерії отриманих сполук.

391. Анодирование алюминия (15,52 кБ) Реферат 20.05.2001

Основные этапы технологии покрытия алюминия и его сплавов защитной пленкой под воздействием постоянного тока с последующим окрашиванием. Порядок подготовки металла к анодированию. Составы красящих растворов, температурные и временные режимы окрашивания.

392. Анодная обработка алюминия (анодирование, полирование, эматалирование). Применение в полиграфии (40,99 кБ) Курсовая 20.02.2017

Понятие и общая характеристика алюминия, его свойства. Особенности электрохимической обработки металлов. Специфика применения анодирования, полирования, эматалирования и травления сплавов и алюминия. Использование исследуемых процессов в полиграфии.

393. Анодне розчинення і пасивація d-перехідних металів та їх сплавів у водних розчинах електролітів (47,39 кБ) Реферат 20.02.2025

Закономірності анодного розчинення однорідних бінарних твердих розчинів системи хром-залізо в початковий період і особливості його механізму. Комплексний метод захисту алюмінієвих сплавів від корозії шляхом пасивування поверхні сильними окиснювачами.

394. Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин (90,74 кБ) Реферат 20.09.2029

Особливості кінетики анодних процесів при високих густинах струму на композиційних покриттях на основі оксидів неблагородних металів. Вплив TiO2 складової покриттів на селективність цільового анодного процесу та зносостійкість композиційних покриттів.

395. Анодні процеси на сплавах магнію з цинком і свинцем в хімічних джерелах струму та пристроях протикорозійного захисту (69,7 кБ) Реферат 20.08.2027

Особливості реалізації негативного диференц-ефекту сплавів магнію у розчинах хлориду і сульфату натрію. Методика підготовки електродів із магнію та його сплавів. Особливості анодної поведінки магнієвих сплавів у хлоридно-сульфатно-нітратних розчинах.

396. Анодні реакції в розчинах солей хрому(ІІІ) (130,27 кБ) Реферат 20.08.2028

Встановлення механізму анодних реакцій, що перебігають на платиновому електроді в розчинах солей хрому (ІІІ), і виявлення факторів, які забезпечують ефективний вплив на кінетику цих процесів. Дослідження детального механізму електроокиснення молекул води.

397. Антиаритмические средства: связь структуры и фармакологической активности (2380,61 кБ) Курсовая 20.04.2014

Классификация лекарственных средств, характеристика связи между химическим строением и фармакологическим действием. Предназначение противоаритмических лекарственных средств, отличительные черты и описание их классов. Средства применяемые при тахиаритмиях.

398. Антибиотики (23,5 кБ) Реферат 02.09.2011

Антибиотики Антибиотики, вырабатываемые микроорганизмами химические вещества, которые способны тормозить рост и вызывать гибель бактерий и других микробов. Противомикробное действие антибиотиков имеет избирательный характер на одни организмы они действуют

399. Антибиотики микробного происхождения (1131,19 кБ) Реферат 20.02.2017

Применение антибиотиков в пищевой промышленности, антимикробное действие. Пенициллины, цефалоспорины и монобактамы. Антибиотики, механизм действия которых основан на нарушении цитоплазматической мембраны. Основа молекулярной структуры аминогликозидов.

400. Антигипоксическая активность сульфамидов с каркасными фрагментами (137,72 кБ) 20.02.2015

Исследование особенностей возникновения гипоксических состояний. Анализ нарушений энергетического обмена в условиях кислородного дефицита. Изучение антигипоксической активности стереоизомеров. Связь биологического действия со структурой сульфамидов.

Облако тегов