Название работы Дата
5315. Господарська діяльність у Збройних Силах України (38.28 кБ) Курсовая 20.12.2018

Аналіз теоретичних аспектів та нормативної бази з метою визначення поняття господарської діяльності в Збройних Силах України, її правових основ. Господарсько-правовий статус військової частини як суб’єкта господарської діяльності та процес їх реєстрації.

5316. Господарська діяльність у Збройних Силах України (38.28 кБ) Курсовая 20.12.2018

Аналіз теоретичних аспектів та нормативної бази з метою визначення поняття господарської діяльності в Збройних Силах України, її правових основ. Господарсько-правовий статус військової частини як суб’єкта господарської діяльності та процес їх реєстрації.

5317. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій (44.89 кБ) Реферат 20.09.2028

Завдання місцевих адміністрацій у сфері господарювання. Аналіз питань реалізації господарської компетенції місцевих держадміністрацій та фактори, що впливають на ефективність такої реалізації. Законодавство, що визначає компетенцію держадміністрацій.

5318. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій (44.89 кБ) Реферат 20.09.2028

Завдання місцевих адміністрацій у сфері господарювання. Аналіз питань реалізації господарської компетенції місцевих держадміністрацій та фактори, що впливають на ефективність такої реалізації. Законодавство, що визначає компетенцію держадміністрацій.

5319. Господарське законодавство (21.96 кБ) Контрольная 22.02.2017

Вимоги законодавства щодо випадків дострокового розірвання договору оренди. Поняття ділової репутації та її захист. Суть недобросовісної конкуренції, прийняття рішень Антимонопольним комітетом України. Вирішення спорів відшкодування моральної шкоди.

5320. Господарське законодавство (21.96 кБ) Контрольная 22.02.2017

Вимоги законодавства щодо випадків дострокового розірвання договору оренди. Поняття ділової репутації та її захист. Суть недобросовісної конкуренції, прийняття рішень Антимонопольним комітетом України. Вирішення спорів відшкодування моральної шкоди.

5321. Господарське зобов’язання в національному законодавстві (19.77 кБ) Контрольная 20.09.2004

Цивільно-правова сутність господарських зобов’язань. Визначення суб’єктів господарювання та юридичні умови виникнення зобов’язань, їх класифікація. Аналіз договірної діяльності згідно Господарського кодексу, основні наслідки порушення умов контракту.

5322. Господарське зобов’язання в національному законодавстві (19.77 кБ) Контрольная 20.09.2004

Цивільно-правова сутність господарських зобов’язань. Визначення суб’єктів господарювання та юридичні умови виникнення зобов’язань, їх класифікація. Аналіз договірної діяльності згідно Господарського кодексу, основні наслідки порушення умов контракту.

5323. Господарське право зарубіжних країн (17.77 кБ) Контрольная 22.02.2017

Поясніть, у чому полягає сутність сучасної "корпоративної революції"? Як здійснюється міждународно-правове регулювання ситуації, коли існують істотні розбіжності між офертою і акцептом?

5324. Господарське право та його роль у розвитку ринкових відносин (18.97 кБ) Реферат 20.10.2016

Господарське право як навчальна дисципліна. Учасники відносин у сфері господарювання. Державні, комунальні, колективні, приватні, змішані суб’єкти господарського права. Характеристика ознак господарського законодавства. Система господарського права.

5325. Господарське право та його роль у розвитку ринкових відносин (18.97 кБ) Реферат 20.10.2016

Господарське право як навчальна дисципліна. Учасники відносин у сфері господарювання. Державні, комунальні, колективні, приватні, змішані суб’єкти господарського права. Характеристика ознак господарського законодавства. Система господарського права.

5326. Господарське процесуальне законодавство України (49.02 кБ) Курсовая 22.02.2017

Історичні аспекти інституту судового збору у господарському процесуальному праві. Звільнення від сплати судових витрат у господарському процесі. Порядок сплати судового збору. Принципи організації діяльності судів по розгляду й вирішенню спорів.

5327. Господарське процесуальне право (28.93 кБ) Контрольная 20.01.2023

Судочинство в господарських відносинах, організація і діяльність господарських судів. Способи захисту відповідача від заявленого проти нього позову. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення господарської справи в першій інстанції.

5328. Господарське товариство як суб’єкт господарського права: поняття, види та особливості правового становища (34.09 кБ) Курсовая 20.08.2010

Поняття та ознаки господарських товариств, особливості реєстрації, засновники та учасники. Види та характеристика господарських товариств. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю, повне та командитне підприємство.

5329. Господарське товариство як суб’єкт господарського права: поняття, види та особливості правового становища (34.09 кБ) Курсовая 20.08.2010

Поняття та ознаки господарських товариств, особливості реєстрації, засновники та учасники. Види та характеристика господарських товариств. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю, повне та командитне підприємство.

5330. Господарський договір про надання консультаційних послуг (42.69 кБ) Реферат 20.08.2028

Удосконалення законодавства, практика його застосування в регулюванні відносин з надання консультаційних послуг на основі комплексного аналізу специфічних особливостей укладання та виконання господарського договору про надання консультаційних послуг.

5331. Господарський договір як засіб організації господарсько-договірних відносин (80.61 кБ) Курсовая 22.02.2017

Правова природа господарського договору. Аналіз судової практики визнання господарських договорів неукладеними та недійсними: визначення підстав та настання наслідків. Пропозиції з удосконалення відносно неукладеності господарських договорів в Україні.

5332. Господарський суд Сумської області (43.46 кБ) 22.02.2017

Організаційна структура господарського суду Сумської області та основні завдання його структурних підрозділів. Прийом, реєстрація та розподіл вхідної кореспонденції. Прийняття на посаду і звільнення судді та трудові відносини. Архівне зберігання справ.

5333. Господарський суд Сумської області (43.46 кБ) 22.02.2017

Організаційна структура господарського суду Сумської області та основні завдання його структурних підрозділів. Прийом, реєстрація та розподіл вхідної кореспонденції. Прийняття на посаду і звільнення судді та трудові відносини. Архівне зберігання справ.

5334. Господарські злочини (142.53 кБ) Диплом 20.12.2003

Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської й бюджетної систем України. Порушення порядку заняття господарською чи банківською діяльністю. Заняття забороненими видами господарської діяльності. Злочини у сфері банкрутства та обслуговування споживачів.

Облако тегов

Не нашли, что искали? Удалите выбранные теги и измените поисковый запрос.