Рефераты по географии

Название работы Дата
1401. Географія Канади (10907,83 кБ) 20.11.2025

Кленовий лист як офіційна емблема Канади. Червоно-білий канадський прапор. Дві офіційні мови, англійська та французька. Традиційна кухня Канади. Офіційний національний вид спорту. Хокей як національне дозвілля і найпопулярніший спорт. Клімат в Оттаві.

1402. Географія країн світу. США (644,76 кБ) 21.02.2017

Площа, сучасний склад населення, столиця, офіційна мова, грошова одиниця Сполучених Штатів Америки (США). Виконавча, законодавча і судова влади. Географічне розташування, рельєф, природа, річки. Політична система, адміністративний поділ. Економіка США.

1403. Географія металургії (703,51 кБ) Реферат 21.02.2017

Застосування металів у виробництві конструкційних матеріалів. Сировинний фактор розміщення виробництва. Розмаїття форм територіального зосередження підприємств металургійного комплексу. Алюмінієва промисловість, виплавка міді та інших кольорових металів.

1404. Географія міграції населення на прикладі Харківської області (235,33 кБ) Диплом 20.12.2012

Поняття та зміст процесу міграції, його причини та етапи, форми та різновиди. Основні етапи заселення Харківського регіону, географічні особливості міграційних процесів. Динаміка чисельності населення області, його регіональна специфіка та перспективи.

1405. Географія Південно-Африканської Республіки (14976,48 кБ) 20.12.2010

Географічна характеристика Південно-Африканської Республіки (ПАР), особливості її рельєфу, клімату та природніх ресурсів. Рослинний і тваринний світ ПАР. Етнічний склад населення республіки. Природні ресурси і господарство, транспортне забезпечення.

1406. Географія Сахари (4197,57 кБ) Реферат 21.02.2017

Теорія виникнення пустелі Сахари та її фізико-географічна характеристика: геологічна будова, стратиграфія і осадконакопичення, клімат, грунтовий покрив. Особливості поширення рослинності та видовий склад тваринного світу; народи, що населяють пустелю.

1407. Географія США (31,1 кБ) Реферат 20.09.2022

Дослідження територіального і географічного положення США. Поділ країни за рельєфом на гористу, рівнинну і змішану частини. Характеристика гідрологічної мережі країни, її промислових центрів та сільськогосподарських районів. Економічний потенціал держави.

1408. Географія та економіка Австрії (19203,62 кБ) 21.02.2017

Географічне розташування, державна символіка, адміністративний та політичний устрій, природні ресурси, клімат та геологія Австрії. Розвиток енергетики, промисловості, транспорту, зовнішньої торгівлі, туризму. Міжнародні відносини та національні свята.

1409. Географія та особливості розвитку розважального туризму в Бразилії (73,01 кБ) Курсовая 21.02.2017

Туризм як важлива галузь економіки та вагома стаття прибутків. Знайомство з особливостями виявлення специфіки географії туризму з метою відпочинку і розваг в Бразилії. Характеристика різновидів розважального туризму. Аналіз розважальних міст Бразилії.

1410. Географія України (31,5 кБ) Реферат 20.12.2026

Особливості рівня розвитку, природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу України, її географія, населення, історичні корені. Забезпечення країни природними, мінеральними, водними, лісовими, земельними, кліматичними та рекреаційними ресурсами.

1411. Географія Фастівського району (160,49 кБ) Диплом 21.02.2017

Загальні відомості та характеристика природних умов району. Загальні дані. Клімат. Рельєф. Гідрографія і гідрологія. Геологічна будова та грунтоутворюючі породи. Ґрунтовий покрив. Структура грунтового покриву сільськогосподарських угідь.

1412. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття (78,29 кБ) Реферат 20.09.2029

Географічні особливості компонентів фізичного стану ґрунтів Передкарпаття. Визначення кількісних та якісних критеріїв погіршення фізичного стану ґрунтів внаслідок сільськогосподарського їхнього використання. Аналіз та оцінка умов ґрунтоутворення.

1413. Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини (51 кБ) Реферат 20.10.2030

Дослідження та розгляд історії формування та становлення поселенської мережі Північної Буковини у контексті її часово-просторових характеристик. Визначення та аналіз особливостей процесу позиціонування географічного краєзнавства з українознавством.

1414. Геодезические работы при внутрихозяйственном землеустройстве АО "Северный" (819,47 кБ) Курсовая 21.02.2017

Составление плана землепользования предприятия. Определение площадей угодий аналитическим, графическим и механическим способом. Проектирование участков сада, фермерских хозяйств методом треугольника и трапеции. Составление баланса земель по угодьям.

1415. Геодезия и картография. Обновление топокарт масштаба 1:50000 (353,38 кБ) Реферат 29.05.1999

Московский Колледж Геодезии и Картографии Работу выполнил Комосов Д.Ю. Группа АГС -41 Общие положения 3 Способы обновления топографических карт 5 Геодезическое обоснование 6 Технологическая схема обновления 7 - составление технического проекта 7 - аэрофотосъемка

1416. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000 (19,95 кБ) Реферат 29.05.1999

Общие положения по созданию топопланов 1 5000 При создании топографических планов методами стереотопографической, комбинированной, и фототеодолитной съмки выполняется комплекс камеральных работ. Полный комплекс этих работ при стереотопографической съмке

1417. Геоекологічна адаптивність природно-господарських територіальних систем (на прикладі приморської території басейну Григорівського лиману) (272,55 кБ) Реферат 20.10.2028

Розробка методики оцінки адаптивності природно-господарських територіальних систем. Оцінка й рекомендації щодо підвищення ступеня геоекологічної адаптивності природно-господарських територіальних систем приморської території басейну Григорівського лиману.

1418. Геоекологічний аналіз регіону (48,24 кБ) Реферат 20.07.2012

Фундаментальні положення конструктивної географії, ландшафтознавства. Визначення теоретико-методологічних засад геоекологічного аналізу й районування Житомирської області. Ландшафтно-екологічна оцінка просторової природно-господарської організації.

1419. Геоекономічне позиціонування України в газотранспортній системі Європи (258,93 кБ) 20.08.2009

Проблеми диверсифікації поставок природного газу до країн Європи. Місце України як головного транзитера природного газу. Проблеми розвитку газової промисловості у Євросоюзі. Сучасні тенденції у транспортуванні природного газу через Україну до Європи.

1420. Геоинформационная система как инструмент управления городом (33,19 кБ) Курсовая 20.01.2030

Режим GOTO спутникового навигатора как метод определения координат. Традиционная картография и геоинформационные системы. Плюсы векторной структуры данных. Методы ввода данных в ГИС, процесс сборки программы масштабирования из объектных модулей.

Облако тегов