Рефераты по географии

Название работы Дата
1381. Географічне положення та економічний розвиток Грузії (50,25 кБ) Реферат 20.12.2006

Загальна характеристика Грузії, яка є промислово-аграрною країною, що розвивається: географічне положення, чисельність населення, основні галузі промисловості. Особливості економічного розвитку країни. Характерні ознаки грошово-банківської системи Грузії.

1382. Географічне положення та характеристика природних умов і ресурсів Коломийського району (30,95 кБ) Реферат 20.05.2013

Вплив на життя суспільства природних ресурсів. Формування та адміністративний поділ Коломийського району Івано-Франківської області. Характеристика рельєфу, тектонічних структур, корисних копалин, рослинного й тваринного світу. Історія заселення району.

1383. Географічне положення та характеристика Фінляндії (34,84 кБ) Реферат 20.05.2023

Глобальне геополітичне та геоекономічне положення Фінляндії. Районування та історія Структура економіки країни: сільське господарство і промисловість, деревообробка. Участь держави в світовому господарстві, членство в ООН та Європейському Союзі.

1384. Географічне положення України (1697,19 кБ) Курсовая 21.02.2017

Україна має вигідне географічне положення. Вона є країною Центральної і Східної Європи, має сім сусідів із цих же регіонів, широкий вихід до двох морів. Загальна протяжність сухопутних кордонів України. Їх доступність з погляду фізико-географічних умов.

1385. Географічне положення Фінляндії (39,96 кБ) Реферат 20.09.2028

Геополітичне, геоекономічне положення. Економічні райони. Географічно-історична довідка. Структура економіки. Участь в світовому господарстві, на міжнародній арені. Економічні та політичні відносини України і Фінляндії. Проблеми та перспективи розвитку.

1386. Географічне положення, територія і межи Криму (Укр.) (18,74 кБ) Реферат 25.01.2002

Кивський нацональний унверситет м. Тараса Шевченка реферат Ландшафти Криму Студента 2-го курсу групи ЕСГ географчного факультету Кислякова Олександра Сергйовича Кив 2000 Географчне положення, територя межи Криму. Крим охоплю територю майже 25,6 тис. кв.

1387. Географічний опис району Карелія (306,29 кБ) Контрольная 21.02.2017

Географічне положення та рельєф Карелії, особливості клімату, середньомісячна температура. Основні річки та озера республіки. Тваринний та рослинний світ країни. Найглибше карельське озеро - Ладозьке. Лижний спорт та спортивний туризм в Карелії.

1388. Географічний опис та економіка Литви (14,68 кБ) Реферат 20.05.2025

Географічний опис Литви, її ландшафт, клімат, річки і водойоми, рослинний і тваринний світ, населення. Розгляд економіки країни, стану енергетики, транспорту, машинобудування, сільського господарства, паливної, хімічної та інших видів промисловості.

1389. Географічний поділ праці у світі (28,04 кБ) Реферат 21.02.2017

Розвиток географічного поділу праці та світового господарства в останні десятиліття. Основні фактори поділу праці. Відомі приклади нечесної конкуренції на світовому ринку і в умовах "вільної торгівлі". Роль транспорту у географічному поділу праці.

1390. Географічні атласи та принципи їх картографування (52,54 кБ) Курсовая 21.02.2017

Атлас як особливий картографічний твір. Історія світової атласної картографії. Її розвиток в радянські часи. Особливості проектування атласів. Проекції, масштаби, градусні сітки як їх математична основа. Структура й оформлення атласів, їх класифікація.

1391. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (57,02 кБ) Реферат 21.02.2017

Географічне дослідження регіональних природоохоронних систем на теренах Поділля. Обґрунтування оптимальної моделі природоохоронної системи як засобу збереження біотичного і ландшафтного різноманіття та ландшафтно-екологічної оптимізації території.

1392. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація) (130,72 кБ) Реферат 20.07.2012

Розробка алгоритмів структурного аналізу природоохоронних систем, виокремлення їх базових елементів. Обґрунтування оптимальної територіальної організації ландшафтних систем. Географічні засади формування, розвитку регіональних природоохоронних екосистем.

1393. Географічні основи взаємодії суспільства й природи (367,67 кБ) 20.06.2026

Існуючий матеріальний світ, матерія в усіх її формах, видах і проявах. Вплив географічного середовища на розвиток суспільства. Взаємозв’язок суспільства й природи. Взаємодія і відносини людини й природи. Екосфера як глобальна еколого-економічна система.

1394. Географічні особливості річки Ніл (47,68 кБ) Реферат 20.06.2019

Загадка походження Ніла. Найдовший нільський витік. Пишні святкування на честь могутнього божества Хапі. Нільська долина як найбільший оазис земних пустель. Рослинний і тваринний світ Єгипту. Запропоноване Д.Х. Спіком рішення "нільського питання".

1395. Географічні особливості розвитку будівельно-індустріальних комплексів України на регіональному рівні (на матеріалах Карпатського економічного району) (40,39 кБ) Реферат 20.08.2025

Визначення сутності дослідження географії комплексної будівельної індустрії. Аналіз впливу природних і соціально-економічних чинників на формування структурної організації будівельної індустрії на прикладі території Карпатського економічного району.

1396. Географічні особливості Синьцзян-Уйгурського автономного району в Китаї (55,22 кБ) Реферат 20.06.2019

Урумчі як адміністративний центр. Земельні, водні і енергетичні ресурси. Сонячна та вітрова енергія. Запаси дорогоцінних кольорових металів і каменів, вугільних і неметалічних ресурсів, нафти і газу. Рослинний і тваринний світ, охорона диких тварин.

1397. Географічні особливості сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах Чернівецької області (32,26 кБ) Реферат 20.08.2030

Розвиток та ефективність функціонування особистих селянських господарств. Вплив природних і соціально-економічних чинників на аграрне виробництво. Галузева і територіальна структура сільськогосподарського виробництва в господарствах Чернівецької області.

1398. Географічні фактори різноманітності прісноводних боліт (230,98 кБ) Курсовая 28.02.2017

1399. Географія дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській області (1069,27 кБ) Диплом 21.02.2017

Причини зростання кількості дорожньо-транспортних пригод в Україні, шляхи їх усунення та вплив на безпеку дорожнього руху технічного стану вулиць та доріг. Взаємозв’язок туризму в Україні та області з рівнем ДТП. Робота з пішоходами та дітьми.

1400. Географія і економіка Донецької області (25,26 кБ) Реферат 20.09.2026

Географічне положення та економічний розвиток Донецької області, яка розміщена в південно-східній частині України і кордони якої, частково співпадають з державними кордонами України і Російської Федерації. Промисловість, інвестиційна політика регіону.

Облако тегов