Рефераты по географии

Название работы Дата
1361. Географічна оболонка (24,19 кБ) Контрольная 20.03.2010

Зональні риси географічної оболонки, її структура, поняття та виявлення закономірностей. Сутність природного комплексу. Взаємозв’язок літосфери, гідросфери, атмосфери та біосфери. Взаємодія рельєфу та клімату, оцінка їх впливу на ґрунт і тваринний світ.

1362. Географічна характеристика Австралії (32,93 кБ) Реферат 21.02.2017

Австралія - держава в південній півкулі, розташована на материку Австралія, острові Тасманія і декількох інших островах Індійського і Тихого океанів. Географічне положення материка, опис рельєфу, кліматичні зони, гідрологія, особливості флори і фауни.

1363. Географічна характеристика Ізраїлю (6028,06 кБ) 21.02.2017

Економіко-географічна характеристика Ізраїлю. Особливості грунтів країни та основні корисні копалини. Кліматичні умови і ресурси прісної води, Тиверіадське озеро, р. Йордан. Тваринний світ Ізраїлю й різноманітність його флори. Найвідоміші музеї країни.

1364. Географічна характеристика Італії (26,47 кБ) Реферат 20.02.2027

Розгляд географічного положення, адміністративного поділу клімату, природних ресурсів та історії Італійської республіки. Економіка, промисловість, етнічний склад, мова, культура та релігія. Внесок Італії до європейської та світової культурної спадщини.

1365. Географічна характеристика Мексики (31,67 кБ) Реферат 21.02.2017

Географічне розташування Мексики, її природа: особливості рельєфу місцевості, клімату, рослинного та тваринний світу. Демографічні дані, етнічне походження, культура та мова мексиканського народу. Релігія, державний устрій, економіка та історія Мексики.

1366. Географічна характеристика міста Воронеж (18,44 кБ) Реферат 20.06.2019

Воронеж як організаційно-господарський центр Центрально-чорноземного економічного району. Географічне положення міста та історія його виникнення. Особливості архітектури, своєрідність природних умов, характеристика промисловості, науки, культури, освіти.

1367. Географічна характеристика Німеччини (20,44 кБ) 20.05.2015

Географічне положення Німеччини, клімат, флора і фауна. Природні умови та ресурси країни. Економічний потенціал і обсяги зовнішньої торгівлі. Зайнятість населення по галузям та розподіл ВНП по секторам. Основні галузі промисловості і експортні товари.

1368. Географічна характеристика Південної Америки (3749,17 кБ) 20.12.2021

Вивчення географічного положення, особливостей берегової лінії та рельєфу, геологічної будови Південної Америки. Характеристика рослинного та тваринного світу, природного районування країни. Аналіз закономірностей горизонтальної та висотної зональності.

1369. Географічна характеристика Росії (945,78 кБ) 20.05.2013

Оцінка географічного положення Росії і опис її державного і політичного пристрою. Вивчення складу населення і територіального ділення Росії. Аналіз рівня економічного розвитку і коротка характеристика податкової, бюджетної і фінансової систем Росії.

1370. Географічна характеристика Севастопольського регіону (23,69 кБ) Реферат 20.06.2019

Природні ресурси Севастопольського регіону, його географічне розташування і геополітичне положення. Кліматичні умови, характер циркуляції атмосфери, температурний режим, водні умови, рослинний і тваринний світ. Історія заснування та розвиток Севастополя.

1371. Географічна характеристика Сполучених Штатів Америки (22,89 кБ) Реферат 20.06.2019

Географічне положення, політичний устрій, адміністративний поділ США, етнічний склад населення, національні особливості та культура. Економіка країни, розвиток промисловості та сільського господарства. Природні умови, рослинний і тваринний світ країни.

1372. Географічна характеристика Таїланду (58,93 кБ) Реферат 20.06.2019

Географічне положення, політичний устрій, адміністративний поділ Таїланду, етнічний склад населення, національні особливості та культура. Економіка країни, розвиток промисловості та сільського господарства. Природні умови, рослинний і тваринний світ.

1373. Географічна характеристика штатів США (45,12 кБ) Реферат 20.06.2019

Географічне розташування та геополітичне положення штатів, їхня історія, територія і населення, головні міста та визначні місця. Економіка північноамериканських штатів, промисловість і сільське господарство. Природні умови, рослинний і тваринний світ.

1374. Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, практика (66,23 кБ) Реферат 20.09.2014

Методика дослідження історії географічного краєзнавства України, діяльність його та очолюваних ними наукових шкіл. Суть, функції, об’єктно-предметне поле та місце географічного краєзнавства в системі національного краєзнавства, його періодизація.

1375. Географічне положення (29,54 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття географічного положення. Відмінність у термінах "географічне положення" і "місцеположення". Інструкційна картка вивчення суспільно-географічного положення об’єкту (на прикладі країни). Методологічне значення економіко-географічного положення.

1376. Географічне положення Івано-Франківської області (27,51 кБ) Курсовая 20.10.2019

Економічно-географічне положення Івано-Франківщини, її геологічна будова та геоморфологія. Водні ресурси, грунти і клімат, рослинний та тваринний світ області. Соціальний та економічний розвиток регіону: промисловості та сільського господарства.

1377. Географічне положення Італії (30,68 кБ) Реферат 21.02.2017

Територія та географічне положення Італії. Протяжність території з півночі на південь та специфіка рельєфу. Ставлення італійців до релігії. Особливості національної культури. Морський транспорт та його роль у внутрішніх і в зовнішніх перевезеннях.

1378. Географічне положення Сан-Марино (17,14 кБ) Реферат 20.09.2028

Республіка Сан-Марино та її населення. Географічне положення, історична характеристика, державна мова. Характеристика економічного розвитку: промисловості, сільського господарства та сфери послуг. Участь у світовому господарстві та міжнародні відносини.

1379. Географічне положення Сполучених Штатів Америки (48,86 кБ) Реферат 21.02.2017

Особливості території та географічного положення США, клімат, річкова система. Структура населення, найбільш великі міста країни. Історія заселення. Промислові центри та сільськогосподарські райони, роль транспорту в функціонуванні господарства.

1380. Географічне положення та береги Африки (21,25 кБ) 21.02.2017

Загальна характеристика фізико-географічного положення, розмірів та конфігурації Африки, їх вплив на формування основних й специфічних рис природи. Вивчення генетичних типів берегів, факторів їх формування та розвитку, районів поширення на материку.

Облако тегов