Рефераты по физкультуре и спорту

Название работы Дата
441. Аналіз сучасних проблем розвитку туристичної індустрії (21,93 кБ) Реферат 20.03.2028

Визначення параметрів конкурентоспроможності туристичної індустрії в умовах ринкової економіки. Характеристика загальних тенденцій та особливостей розвитку туризму в Україні, оцінка менеджмент-освіти фахівців у галузі та пропозиції щодо її вдосконалення.

442. Аналіз сучасного стану та перспектив взаємодії складових системи "туризм-авіація" (1209,85 кБ) Курсовая 21.02.2017

Історичні аспекти розвитку цивільної авіації, міжнародно-правове регулювання її діяльності. Передумови та чинники взаємодії туристичної та авіаційної галузей, оцінка наслідків їх взаємодії. Прогноз та перспективи туристичних авіаційних перевезень.

443. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку водних подорожей в Україні (211,33 кБ) Диплом 21.02.2017

Транспортна послуга як складова транспортної системи. Поняття та види водних подорожей, нормативно-правова база організації обслуговування туристів. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку водних подорожей в Україні, шляхи вдосконалення.

444. Аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного бізнесу на Закарпатті (22,72 кБ) Реферат 20.07.2005

Загальна характеристика туристично-рекреаційного бізнесу України. Програма розвитку в області перспективних туристично-оздоровчих комплексів та інфраструктури Закарпаття. Показники розвитку соціальної сфери гірських районів. Санаторно-курортний комплекс.

445. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розроблення проектних рішень (675,55 кБ) Диплом 20.07.2010

Аналіз стану міжнародного туризму в Україні (у Херсонській області) та зарубіжних країнах. Науково-методичні аспекти організації та механізми управління туристичною діяльністю. Менеджмент, маркетинг і рекламно-інформаційна діяльність у сфері туризму.

446. Аналіз тенденції розвитку санаторно-курортних послуг (78,65 кБ) Курсовая 21.02.2017

Передумови рериторіального районування. Особливості розвитку санаторно-курортного господарства Карпатського регіону. Порівняльна характеристика санаторно-курортних послуг на прикладі "Синяк" та "Карпати". Охорона курортних ресурсів від забруднення.

447. Аналіз техніки і методики навчання з бігу на 100 метрів (42,65 кБ) Курсовая 20.03.2029

Дослідження техніки і методики навчання з бігу на 100 метрів: характеристика виду, історична довідка, аналіз техніки по фазах. Методика навчання: типові помилки в техніці бігу на короткі дистанції, засоби їх усунення. Правила техніки безпеки на заняттях.

448. Аналіз техніки та методики навчання бігу на 100 м (117,41 кБ) Курсовая 20.01.2023

Проаналізувати техніку і методику навчання бігу на 100 м. Дослідження тренувально-педагогічного процесу в легкій атлетиці. Історія розвитку бігу на короткі дистанції. Результати наукових досліджень з приводу активних зусиль під час швидкісного бігу.

449. Аналіз техніки та методики навчання ударом по м’ячу у футболі (198,73 кБ) Курсовая 21.02.2017

Методи виконання основних прийомів гри. Навчання техніки удару по м’ячу та її вдосконалення. Типові помилки футболістів. Удари по м’ячу головою. Планування навчально-тренувального процесу. Ведення та відбір м’яча. Техніка пересування і її вдосконалення.

450. Аналіз технології надання готельних послуг (54,29 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика підприємства "Срібні лелеки". Склад функціональних груп приміщень. Структура технологічного процесу експлуатації приміщень житлового поверху готельного підприємства: технологічний цикл, технологічні операції. Аналіз об’єму наданих послуг.

451. Аналіз технології надання туристських послуг на прикладі туристського підприємства "ТУРТЕСС Тревел", готелю "Либідь" та ресторану "Либідь" (103,53 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика підприємства "ТУРТЕСС Тревел". Розробка технологічних процесів туристського підприємства при організації нового туристського продукту. Базова характеристика підприємства готельного типу. Технологія надання готельних послуг.

452. Аналіз туристичних потоків в Італії (82,19 кБ) Курсовая 28.02.2017

453. Аналіз туристичних ресурсів для розвитку релігійного туризму в Індонезії (2389,29 кБ) Курсовая 21.02.2017

Природні, соціально-економічні та історичні передумови розвитку туризму в Індонезії. Опис культурно-історичних ресурсів. Аналіз місця країни на ринку туристичних послуг світу. Оцінка туристичних ресурсів та інфраструктури для розвитку релігійного туризму.

454. Аналіз туристської привабливості Греції (472,71 кБ) Курсовая 21.02.2017

Аналіз основних видів туризму та туристських центрів. Перспективи розвитку туризму в Греції та шляхи оптимізації використання туристського потенціалу країни. Міжнародні туристські відносини Греції з іншими країнами. Розробка туру "Прадавня Греція".

455. Аналіз характеру впливу різних видів навантажень на кардіо-респіраторну систему юних футболістів (228,47 кБ) Курсовая 21.02.2017

Вплив анатомо-фізіологічних особливостей організму юних футболістів на їх фізичний розвиток. Особливості кардіо-респіраторної системи у юних футболістів. Аналіз характеру впливу різних видів навантажень на кардіо-респіраторну систему юних футболістів.

456. Анатомический анализ движения тела во время выполнения прыжка "Фляк назад" в черлидинге (849,91 кБ) Реферат 21.02.2017

Анализ положений и движений спортсмена. Морфология движения тела черлидера в прыжке "Фляк назад". Изучение основных фаз прыжка. Характеристика работы двигательного аппарата верхних и нижних конечностей. Особенности дыхания черлидера в прыжке "Фляк назад".

457. Анатомический анализ положений и движений человека (442,26 кБ) Контрольная 21.02.2017

Физиологическое воздействие на организм статических упражнений. Волевая гимнастика А.А. Микулина. Соблюдение правильной стойки баскетболиста. Основные ошибки при выполнении стоек. Функциональная система антигравитации. Одновременный бесшажный ход.

458. Анатомический анализ положения тела спортсмена – "Угол в упоре на параллельных брусьях" (36,82 кБ) Курсовая 21.02.2017

Угол в упоре на параллельных брусьях. Взаимодействие внешних сил. Расположение звеньев тела человека. Состояние пассивного и активного двигательного аппарата. Мышцы разгибатели стопы и четырехглавая мышца бедра. Характеристика мышц спины и шеи.

459. Анатомический анализ типичных положений и движений человека (26,31 кБ) Контрольная 21.02.2017

Сохранение тела в равновесии. Влияние положений или движений тела на организм. Условия сохранения равновесия. Воздействие максимальной нагрузки. Бросок мяча одной рукой от плеча. Кувырок назад из упора присев. Навыки пространственной ориентации.

460. Анатомическое строение пловца и его влияние на технику (37,61 кБ) Контрольная 20.11.2026

Исследование анатомического строения костно-мышечного аппарата и двигательного качества, антропометрических показателей, влияющих на технику и скорость плавания. Характеристика упражнений на подвижность в плечевых, тазобедренном и голеностопном суставах.

Облако тегов