Рефераты по физкультуре и спорту

Название работы Дата
421. Аналіз діяльності ресторану "Відень" (176,82 кБ) 20.02.2017

Мета і види діяльності готельного підприємства. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Організаційна структура ресторану, його матеріально-технічне забезпечення. Посадові обов’язки керівного складу. Меню закладу харчування, посуд та кухонне приладдя.

422. Аналіз діяльності туристичного оператора "Одіссей 2012" (271,1 кБ) 21.02.2017

Технології туристичного бізнесу. Функціонування системи управління охороною праці, пожежної безпеки на підприємстві "Одіссей 2012", характеристика структурних підрозділів. Опис туристичного продукту: тури по Україні. Система менеджменту та маркетингу.

423. Аналіз діяльності туристичної агенції "Real-Travel" (381,76 кБ) 21.02.2017

Загальна управлінська характеристика туристичної агенції. Система адміністративного менеджменту підприємства туризму. Оцінка системи автоматизації управління, застосування сучасних інформаційних технологій в організації. Якість самоменеджменту керівника.

424. Аналіз економічної сутності прибутку туристичного підприємства. Джерела утворення, порядок підрахунку (288 кБ) Курсовая 20.08.2006

Визначальна роль прибутку для фінансового забезпечення ефективної діяльності підприємств. Особливості формування прибутку підприємства у процесі операційної та фінансової діяльності. Аналіз формування і підрахунку прибутку туристичного підприємства.

425. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель" (80,99 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретичні аспекти аналізу ефективності використання матеріальних активів. Класифікація активів підприємств. Економічна сутність матеріальних активів підприємства. Система показників, що характеризують ефективність використання матеріальних активів.

426. Аналіз ефективності діяльності готельно-ресторанного комплексу "Ані" (405,05 кБ) Курсовая 21.02.2017

Показники оцінки ефективності діяльності готельного підприємства. Структура номерного фонду, цінова пропозиція готельно-ресторанного комплексу, система управління. Аналіз рентабельності й ліквідності організації, резерви подальшого збільшення прибутку.

427. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава" (60,95 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основні послуги у сфері готельного господарства. Основи прийому та розміщення туристів. Загальна характеристика готельного комплексу "Братислава". Аналіз організації прийому і обслуговування туристів в готелі. Вдосконалення роботи готельного комплексу.

428. Аналіз конкурентоспроможності персоналу туристичних підприємств (101,22 кБ) Реферат 21.02.2017

Конкурентоспроможність персоналу, сутність та місце у забезпеченні ним підприємства. Збереження й розвиток людського потенціалу готельного господарства. Дослідження факторів та оцінка ефективності трудових ресурсів. Готельні послуги в сучасних умовах.

429. Аналіз можливостей організації туризму в Ірландії (3244,48 кБ) Курсовая 20.12.2009

Природно-ресурсний, соціально-економічний та рекреаційно-туристський потенціал Ірландії. Характеристика найвідоміших туристських об’єктів. Аналіз діяльності українських туристських підприємств, що працюють на ринку Ірландії, перспективи співробітництва.

430. Аналіз можливостей організації туризму в Новій Зеландії (58,34 кБ) Курсовая 21.02.2017

Види та типи туризму розвинуті в Новій Зеландії, її зв’язки з Україною. Характеристика основних маршрутів/турпродуктів, що пропонують українському споживачу. Заходи щодо розширення турпропозиції в Новій Зеландії для українського туристичного підприємства.

431. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації (38,73 кБ) Курсовая 28.02.2017

432. Аналіз організації надання послуг споживачам в готелі "Хрещатик" (108,81 кБ) Курсовая 20.12.2012

Основні та додаткові послуги в готельних підприємствах. Загальна характеристика готелю "Хрещатик", його основні служби та підрозділи, послуги для гостей. Пропозиції щодо удосконалення організації та технології обслуговування споживачів в готелі.

433. Аналіз організації обслуговування послуг харчування в готелях Туреччини та України (43,02 кБ) Курсовая 20.02.2001

Основні тенденції розвитку світової готельної індустрії. Сучасний стан готельного обслуговування в Україні. Організація бронювання місць і номерів, прийому та розміщення гостей, їх харчування та безпеки. Характеристика туристичної сфери Туреччини.

434. Аналіз ресурсів для розвитку туризму Китаю (49,45 кБ) Курсовая 20.12.2009

Дослідження географічного, геополітичного положення країни, територій та кордонів. Природні ресурси Китаю, а саме рельєф, клімат, водні і бальнеологічні ресурси. Аналіз рівня економічного розвитку країни та стан використання її рекреаційних ресурсів.

435. Аналіз роботи АТзт ПГХ "Хвиля" як підприємства готельно-ресторанного бізнесу (100,5 кБ) Курсовая 20.03.2019

Готельно-ресторанний бізнес: теоретичні аспекти, перспективи. Особливості розвитку готельного бізнесу на прикладі підприємства "Хвиля". Організація готельно-ресторанного бізнесу: опис продукції, конкурентне середовище, ринки, господарська діяльність.

436. Аналіз розвитку іноземного туризму в Україні (1762,74 кБ) Диплом 20.08.2019

Теоретичні та нормативно-правові аспекти туристичної діяльності. Сутність іноземного туризму, його забезпечення та основні світові тенденції розвитку. Позиціювання України на міжнародному ринку. Стратегічні напрямки розвитку іноземного туризму в Україні.

437. Аналіз розвитку міжнародного туризму в Україні (518,18 кБ) Диплом 21.02.2017

Сутність міжнародного туризму та його особливості. Види міжнародного туризму в Україні. Основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Дослідження організації туризму провідними міжнародними туристичними фірмами України.

438. Аналіз системи менеджменту підприємства туристичної галузі (35,84 кБ) 20.09.2024

Організаційно-управлінська характеристика ТОВ "Мережа Магазинів Горящих путівок". Види маршрутів і турів, що надаються підприємством. Характеристика програмного обслуговування та процесу харчування клієнтів. Оцінка безпеки туристичних подорожей.

439. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності готелю "Світязь" (119,92 кБ) 21.02.2017

Управління маркетинговою та логістичною діяльністю готелю. Функціональні обов’язки та повноваження персоналу. Аналіз стану основних засобів у готелі, його структури витрат. Управління інноваційною діяльністю. Стратегічне управління у готельному бізнесі.

440. Аналіз сучасних принципів будівництва і роботи готельного комплексу "ДРУЖБА" (52,59 кБ) Курсовая 20.01.2005

Історія готельної справи. Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні будівель і основних блоків приміщень готелів. Сучасні принципи будівництва готельного комплексу "ДРУЖБА", його інтер’єр і розташування в планувальній структурі міста.

Последние запросы


Социальные факторы и их влияние на физическое развитие индивидуальная деятельность юриста зоотехническое обследование и оценка пастбищ Проектная команда как малая социальная группа философия раннего эллинизма киники скептики стоико эпикурейцы Применение подвижных игр и имитационных упражнений владимир машиностроительное предприятие история и технологии рецепт изготовления блинов Древняя русь при владимире 1 и ярославе мудром аллотропия металлов проект ресторана с банкетным залом на 160 посадочных мест методы биохимического исследования Понятие инвестиций их классификация Документирование трудовых отношений история российского предпринимательства фильмы смотреть 2017 методика расчета электромагнитной совместимости Особенности планирования денежных потоков торговых организаций понимание и объяснение этика ведения переговоров

Облако тегов