Рефераты по физике

Название работы Дата
721. АЭС с канальными водографитовыми кипящими реакторами, технологические схемы (203,34 кБ) Реферат 20.10.2009

История ядерной энергетики. Пути развития атомной энергетики в СССР. Создание и эксплуатации первых реакторов. Разработка ядерного реактора типа РБМК-1000. Конструкция и характеристики РБМК, его достоинства и недостатки. Аварии на энергоблоках с РБМК.

722. АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, технологические схемы (164,82 кБ) 21.02.2017

Конструкция и эксплуатация единственного в России быстрого реактора БН-600. Соответствие энергоблока № 3 Белоярской АЭС требованиям нормативных документов по безопасности в атомной энергетике. Использование оружейного плутония в быстрых реакторах.

723. АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, технологические схемы (164,82 кБ) 21.02.2017

Конструкция и эксплуатация единственного в России быстрого реактора БН-600. Соответствие энергоблока № 3 Белоярской АЭС требованиям нормативных документов по безопасности в атомной энергетике. Использование оружейного плутония в быстрых реакторах.

724. Б. Якобі - винахідник першого електродвигуна (6,68 кБ) Реферат 27.08.2009

“Б.Якобі - винахідник першого електродвигуна” Нещодавно виповнилося 200 років із дня народження видатного фізика, піонера електротехніки Б. С. Якобі. ЯКОБІ - Російський фізик і винахідник в області електротехніки Борис Семенович Якобі (Моріц) (1801, Потсдам

725. Багатоканальний аналізатор для нейтронного спектрометра за часом прольоту (731,25 кБ) 20.09.2011

Багатоканальний аналізатор нейтронного спектрометра за часом прольоту для вимірювання енергетичних і кутових розподілів нейтронів на реакторі ВВР-М. Заміна діючого аналізатора для розширення кількості вимірювальних каналів, підвищення точності вимірювань.

726. Багатоканальний аналізатор для нейтронного спектрометра за часом прольоту (731,25 кБ) 20.09.2011

Багатоканальний аналізатор нейтронного спектрометра за часом прольоту для вимірювання енергетичних і кутових розподілів нейтронів на реакторі ВВР-М. Заміна діючого аналізатора для розширення кількості вимірювальних каналів, підвищення точності вимірювань.

727. Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АIIВVI та фотоприймачі на їхній основі (93,16 кБ) Реферат 20.09.2029

Розробка методів збільшення виходу монокристалів твердих розчинів запланованого складу з метою зменшення вартості матеріалів, вирощених методом зонної плавки. Закономірності змін параметрів енергетичного спектра багатокомпонентних твердих розчинів.

728. Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АIIВVI та фотоприймачі на їхній основі (93,16 кБ) Реферат 20.09.2029

Розробка методів збільшення виходу монокристалів твердих розчинів запланованого складу з метою зменшення вартості матеріалів, вирощених методом зонної плавки. Закономірності змін параметрів енергетичного спектра багатокомпонентних твердих розчинів.

729. Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль дискретними випадковими середовищами (145,91 кБ) Реферат 20.08.2014

Аналіз механізмів, відповідальних за формування характеристик розсіяння кластерами частинок. Вивчення ефектів ближнього поля і їхньої ролі у формуванні характеристик розсіяння. Аналіз залежностей інтерференційних ефектів від властивостей середовища.

730. Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль дискретними випадковими середовищами (145,91 кБ) Реферат 20.08.2014

Аналіз механізмів, відповідальних за формування характеристик розсіяння кластерами частинок. Вивчення ефектів ближнього поля і їхньої ролі у формуванні характеристик розсіяння. Аналіз залежностей інтерференційних ефектів від властивостей середовища.

731. Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів (111,31 кБ) Реферат 20.01.2005

Вивчення закономірностей та особливостей утворення одно- та двозарядних іонів при багатофотонній іонізації атомів лужноземельних елементів у видимій та інфрачервоній областях спектра. Вимірювання ефективних перерізів стереоквантів опромінення аніонів.

732. Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів (111,31 кБ) Реферат 20.01.2005

Вивчення закономірностей та особливостей утворення одно- та двозарядних іонів при багатофотонній іонізації атомів лужноземельних елементів у видимій та інфрачервоній областях спектра. Вимірювання ефективних перерізів стереоквантів опромінення аніонів.

733. Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин (75,54 кБ) Реферат 20.07.2006

Дослідження фізичних аспектів функціонування та створення багатофункціональних сенсорів фізичних величин на основі електрооптичного ефекту при холестерико-нематичному переході. Характеристика впливу селективної компоненти на характер розсіювання світла.

734. Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин (75,54 кБ) Реферат 20.07.2006

Дослідження фізичних аспектів функціонування та створення багатофункціональних сенсорів фізичних величин на основі електрооптичного ефекту при холестерико-нематичному переході. Характеристика впливу селективної компоненти на характер розсіювання світла.

735. Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плівці золота (223,27 кБ) Реферат 20.03.2007

Фізико-хімічні процеси на межі поділу плівки золота з газовим та рідким середовищем. Формування захисних, стабілізуючих і орієнтуючих шарів органічного і неорганічного походження на золотій поверхні перетворювача як визначальних для біохімічного сенсора.

736. Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плівці золота (223,27 кБ) Реферат 20.03.2007

Фізико-хімічні процеси на межі поділу плівки золота з газовим та рідким середовищем. Формування захисних, стабілізуючих і орієнтуючих шарів органічного і неорганічного походження на золотій поверхні перетворювача як визначальних для біохімічного сенсора.

737. Багатошарові мікроструктури для керування дисперсією в лазерах ультракоротких імпульсів (61,87 кБ) Реферат 20.08.2014

Теоретичне та практичне дослідження стискання лазерних ультракоротких імпульсів в часовій області за допомогою чірпованих дзеркал. Комплексне дослідження впливу на профіль відбитого імпульсу різних негативних чинників, які спотворюють його профіль.

738. Багатошарові мікроструктури для керування дисперсією в лазерах ультракоротких імпульсів (61,87 кБ) Реферат 20.08.2014

Теоретичне та практичне дослідження стискання лазерних ультракоротких імпульсів в часовій області за допомогою чірпованих дзеркал. Комплексне дослідження впливу на профіль відбитого імпульсу різних негативних чинників, які спотворюють його профіль.

739. Базовые принципы действия трансформатора (892,87 кБ) Курсовая 20.07.2010

История создания, виды, основные части конструкции и принципы действия трансформаторов. Применение и условия эксплуатации. Закон Фарадея, уравнения идеального трансформатора и обозначение на схемах. Способность устройства выдерживать перенапряжения.

740. Базовые принципы действия трансформатора (892,87 кБ) Курсовая 20.07.2010

История создания, виды, основные части конструкции и принципы действия трансформаторов. Применение и условия эксплуатации. Закон Фарадея, уравнения идеального трансформатора и обозначение на схемах. Способность устройства выдерживать перенапряжения.

Облако тегов