Рефераты по физике

Название работы Дата
541. Аналіз структурно-фазового стану гранульованої системи Ag/Co (3978,56 кБ) Диплом 21.02.2017

Електрофізичні властивості гранульованих плівкових сплавів в умовах дії магнітного поля. Дослідження електрофізичних властивостей двошарових систем на основі плівок Ag і Co, фазового складу та кристалічної структури. Контроль товщини отриманих зразків.

542. Аналіз та доцільність використання водовугільного палива як альтернативного джерела енергії (120,71 кБ) 20.09.2014

Основні властивості водовугільного палива (ВВП), його виробництво та застосування. Опис кавітаційно-вихрового методу отримання палива. Проблеми та пропозиції подальших перспектив використання ВВП в енергетиці України в умовах економії енергоресурсів.

543. Аналіз та обґрунтування методів і технічних засобів насосної станції вторинного підйому для зрошування Лепетиського району Херсонської області (2352,54 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблема забезпечення технологічної цілісності роботи внутрігосподарських зрошувальних систем. Технічна характеристика основного технологічного устаткування насосної станції. Розробка принципової електричної схеми керування. Вибір силового обладнання.

544. Аналіз та розрахунок параметрів і характеристик пасивних чотириполюсників (283,98 кБ) Курсовая 21.02.2017

Визначення коефіцієнтів у формі А методом контурних струмів. Визначення сталих чотириполюсника за опорами холостого ходу та короткого замикання. Визначення комплексного коефіцієнта передачі напруги, основних частотних характеристик чотириполюсника.

545. Аналіз та синтез хвилеводних структур зі складними координатними межами (54,32 кБ) Реферат 20.07.2012

Задачі електродинаміки, пов’язані з поширенням НВЧ-хвиль в хвилеводах з довільними кусково-координатними межами та з аналізом хвилеводних структур на їх основі. Алгоритми програм для аналізу та оптимізації електродинамічних структур НВЧ-діапазону.

546. Аналіз теплових насосів (1516,96 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття, види та області застосування теплових насосів. Вибір приладу для обігріву приміщення у власному регіоні. Переваги використання ґрунтових зондів та насосів з горизонтальним теплообмінником. Сфери використання енергії, яку акумулює пристрій.

547. Аналітичне дослідження термогазодинамічних процесів у газопроводах і їх взаємодія з довкіллям (91,86 кБ) Реферат 20.06.2028

Дослідження термогазодинамічних процесів у системі двох паралельних газопроводів. Побудова математичних моделей, які дають можливість врахувати всі види термогазодинамічних втрат енергії, в тому числі і потік теплообміну між газопроводами і ґрунтом.

548. Аналог демона Максвелла (81,66 кБ) Реферат 21.02.2017

Изучение конструкции действующего аналога демона Максвелла. Принципы эффузионного потока молекул газа. Давление внутри и снаружи сосуда устройства, действие "демонической" силы. Первоначальный толчок, который необходим для приведения сосуда в движение.

549. Аналогові електронні пристрої (370,35 кБ) Контрольная 21.02.2017

Динамічна характеристика за постійним та змінним струмом. Вибір положення робочої точки за умови реалізації режиму класу А та амплітуди сигналів. Визначення вихідної корисної потужності. Розрахунок підсилювального каскаду у режимі малого сигналу.

550. Аналоговые импульсные вольтметры (400,54 кБ) Реферат 21.02.2017

Сущность и назначение импульсного вольтметра. Технические и метрологические характеристики некоторых его видов. Структурная схема аналогового электронного импульсного вольтметра, принцип его работы. Расчет делителя, пределы измерений и погрешности.

551. Аналоговые системы управления электроприводами постоянного тока (4188,8 кБ) Курсовая 21.02.2017

Признаки классификации электроприводов постоянного тока, их составляющие и область применения. Замкнутая автоматическая система – следящий привод. Электромеханические характеристики, функциональная и структурная схемы электропривода, его элементы и блоки.

552. Аналоговые электромеханические приборы (185,53 кБ) Реферат 20.04.2016

Рассмотрение общих элементов и структурной схемы электромеханических приборов. Применение воздушных, магнитоиндукционных и жидкостных успокоителей в электромеханических приборах. Принцип действия основных типов электромеханических измерительных приборов.

553. Анатомия термодинамики (62,36 кБ) Реферат 20.01.2020

Экспериментальное исследование закона Джоуля, выведенного на основании опытов по адиабатическому расширению газа в пустоту и заключающийся в том, что расширяющийся газ не преодолевает сопротивление внешних сил и не обменивается теплом с внешней средой.

554. Ангармонические колебания математического маятника (195,03 кБ) 20.09.2030

Точное решение уравнения математического маятника без допущения о малости колебаний, приводящее к записи закона движения через синус Якоби. Решение задания на основе метода последовательных приближений, выявляющее характерные нелинейные эффекты.

555. Английский физик Майкл Фарадей (26,26 кБ) Реферат 21.02.2017

Краткие биографические сведения о великом физике, внесшем огромный вклад в развитие науки М. Фарадее. Первые самостоятельные исследования, научные публикации. Открытие ученым явления электромагнитной индукции, явления вращения плоскости поляризации света.

556. Английский физик Эрнест Резерфорд (56,39 кБ) Реферат 27.08.2009

– 19 октября 1937 г. Нобелевская премия по химии, 1908 г. Английский физик Эрнест Резерфорд родился в Новой Зеландии, неподалеку от г. Нельсона. Он был одним из 12 детей колесного мастера и строительного рабочего Джеймса Резерфорда, шотландца по происхождению,

557. Англійський фізик Ернест Резерфорд (16,63 кБ) Реферат 20.09.2015

Біографія англійського фізика-ядерника Ернеста Резерфорда (1871-1937 рр.). Спираючись на дослідження, проведені в Макгіллському університеті, Резерфорд і його колега Фредерік Содді виклали основні положення створеної ними теорії радіоактивності.

558. Англійський фізик Майкл Фарадей (28,62 кБ) Реферат 21.02.2017

Біографія англійського фізика Фарадея та його основна наукова заслуга - створення польової концепції у вченні про електрику і магнетизм. Початок роботи в Королівському інституті та перші самостійні дослідження. Виведення закону електромагнітної індукції.

559. Андре Мари Ампер (7,75 кБ) Реферат 18.07.2007

Ампер (Ampere) Андре МАРИ (Родился 22 января 1775 года в Лионе, умер 10 июня 1836 года в Марселе) Предки Андре Мари Ампера были ремесленниками и жили в окрестностях Лиона. Их положение и культурный уровень возрастали от поколения к поколению. Прадед ученого

560. Анжерская линейная производственная диспетчерская станция (2464,9 кБ) 21.02.2017

Структура персонала ОАО "Транссибнефть". Принципы работы и конструкции основного, вспомогательного оборудования. Оценка технологического состояния трубопровода, его эффективности и надежности работы. Меры безопасности при остановке насосного оборудования.

Облако тегов