Рефераты по физике

Название работы Дата
1201. Вимірювальний механізм і схема електродинамічних фазометрів (987,12 кБ) Курсовая 21.02.2017

Вимірювання кута зсуву фаз і коефіцієнта потужності. Особливості будови, механізму роботи електродинамічних фазометрів. Відмінні риси феродинамічних і індукційних фазометрів. Види вітчизняних цифрових фазометрів: допустимі похибки, вимірювальний механізм.

1202. Вимірювальні перетворювачі струму та напруги (3231,79 кБ) Курсовая 21.02.2017

Несправності блоків живлення, методи їх усунення. Вимір напруг всередині блоку. Перевірка резисторів, діодів. Електромеханічні вимірювальні перетворювачі. Вимірювальні трансформатори струму та напруги, їх класифікація та метрологічні характеристики.

1203. Вимірювальні системи автоматики (229,67 кБ) Курсовая 20.02.2010

Побудова та застосування мостових (рівноважних і нерівноважних), диференційних (для незмінних напруг або опорів обох контурів) і компенсаційних схем для вимірювання електрорушійних сил. Закон Кірхгофа для замкнутого контуру та поняття опору реохорда.

1204. Вимірювання атмосферного тиску (129,91 кБ) Реферат 28.08.2009

ВИМІРювання Атмосферного Тиску Мета роботи – використовуючи ізотермічний процес розширення чи стиснення повітря визначити атмосферний тиск. Прилади і матеріали дві скляні трубки, довжиною біля 50см кожна, з’єднані гумовою трубкою, гумовий корок з діаметром,

1205. Вимірювання відносної вологості повітря (104,83 кБ) Контрольная 28.08.2009

Лабораторний практикум з фізики Учня 10-А класу Безпечного Петра Практична робота № 1 Вимірювання відносної вологості повітря Мета навчитись користуватись вимірювальними приладами. Обладнання волосяний гігрометр, психрометричний гігрометр, гігрометр, гумова насос-груша, скляний екран, ефір.

1206. Вимірювання напруги та струму компенсаторами постійного струму (621,27 кБ) 20.05.2026

Дослідження особливостей вимірювання напруги та сили постійного струму аналоговими та цифровими приладами. Огляд основних характеристик аналогових та цифрових вольтметрів та амперметрів. Опис непрямого вимірювання струму за спадом напруги на резисторі.

1207. Вимірювання основних електричних величин і оцінка похибки вимірювання (80,91 кБ) 20.12.2012

Особливості побудови вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної і електродинамічної систем. Методика перевірки інструментів для визначення відповідності позначеного на них класу точності. Вимірювання опору й активної потужності ватметрів.

1208. Вимірювання складу речовини для підтримування оптимального технологічного процесу на теплових електричних станціях (419,83 кБ) Реферат 21.02.2017

Вимірювання рівня кислотності розчинів, складу газових сумішей. Схема термокондуктометричного газоаналізатора. Показники концентрації окремих хімічних речовин у водяних розчинах. Значення та принцип роботи приладів, що визначають вологість речовин.

1209. Вимірювання твердості за Роквеллом (24,32 кБ) Реферат 21.02.2017

Вивчення будови та роботи твердомірів ТШ-2 і ТК-2. Правила техніки безпеки при роботі на твердомірах. Вимірювання величини твердості м’яких, середньої твердості і твердих матеріалів при допомозі твердомірів ТШ-2 та ТК-2 і порівняння отриманих результатів.

1210. Вимушені механічні й електромагнітні коливання (440,55 кБ) Реферат 28.08.2009

Вимушені механічні й електромагнітні коливання” План 1. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування 2. Амплітуда і фаза вимушених коливань (механічних і електромагнітних). Резонанс. Резонансні криві. Параметриний резонанс 3. Змінний струм.

1211. Винтовые механизмы (861,39 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особенности двухстоечного винтового пресса, рассмотрение и характеристика элементов: станина, поперечина. Способы проверки винта на устойчивость и определения нормальных, касательных и эквивалентных напряжений. Этапы расчета момента трения в резьбе.

1212. Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферичними п’єзокерамічними перетворювачами (98,8 кБ) Реферат 20.08.2029

Математичне моделювання процесів випромінення та прийому акустичних імпульсів сферичними п’єзокерамічними перетворювачами. Залежність акустичного тиску та електричної напруги на електродах перетворювачів від властивостей та параметрів збурюючих імпульсів.

1213. Випромінювання гравітаційних хвиль (401,41 кБ) Реферат 20.05.2006

Відкриття Джозефом Тейлором гравітаційного випромінювання. Дослідження механізму його виникнення та властивостей. Виявлення гравітаційного випромінювання від джерел позаземного походження відкрило б новий канал інформації про фізичні процеси в космосі.

1214. Випромінювання і спектри (7,4 кБ) Реферат 20.10.2019

Обумовленість існування неперервного та лінійчатого спектрів. Застосування спектрів поглинання для дослідження хімічного складу небесних тіл. Будова найпростішого спектрального апарата – спектроскопа. Проведення спектрального аналізу, його використання.

1215. Випромінювання і спектри. (7,61 кБ) Реферат 06.02.2009

Випромінювання і спектри. План. 1. Спектри випромінювання. 2. Спектри поглинання. 3. Спектроскоп. 4. Спектральний аналіз. 1. Спектри випромінювання Світло сонця, електричної дуги чи лампочки розжарювання розкладаються в суцільну різнобарвну смужку з безперервним

1216. Випромінювання надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів антенами великого струму Хармута (46,66 кБ) Реферат 20.07.2015

Дослідження закономірностей процесу випромінювання нестаціонарних несинусоїдних надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів випромінювачами, що побудовані за принципом антен великого струму (АВС) Хармута. Електродинамічне моделювання процесу.

1217. Випромінювання оптичного діапазону (19,37 кБ) Реферат 20.05.2012

Розгляд характеристик класифікації випромінювання оптичного діапазону: інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного. Визначення основних заходів та засобів захисту від опромінення. Встановлення джерел випромінювання та їх впливу на організм людини.

1218. Вирішення задач загальної фізики (299,67 кБ) Контрольная 21.02.2017

Визначення кінетичної та потенціальної енергії точки. Вирішення рівняння коливання математичного маятника. Визначення сили світла прожектора, відстані предмета і зображення від лінзи. Вираження енергії розсіяного фотона, а також швидкості протона.

1219. Виробництво та використання електричної енергії (19,54 кБ) Реферат 21.02.2017

Сутність, властивості та застосування електроенергії. Електромагнітне поле як носій електричної енергії. Значення електроенергії для розвитку науки і техніки. Передачі та розподіл електричної енергії. Електростанції, трансформатори та генератори струму.

1220. Виробництво ядерних тепловидільних елементів для АЕС (2279,49 кБ) 21.02.2017

Ядерна енергетика як галузь науки і техніки. Діяльність державного підприємства НАЕК "Енергоатом" та атомних електростанцій України. Процес перетворення ядерної енергії на теплову і електричну. Альтернативні джерела: Сонце, вітер, земля, Світовий океан.

Облако тегов