Рефераты по физике

Название работы Дата
1181. Виконання схованих електропроводок в пластмасових трубах (763,13 кБ) Реферат 20.08.2028

Монтаж електропроводок: теоретичні засади поняття та загальні вимоги до нього. Технологічний процес виконання схованих електропроводок в пластмасових трубах: розмітка трас електричних мереж та монтаж схованих електропроводок в пластмасових трубах.

1182. Використання вторинних енергетичних ресурсів методичної нагрівальної печі (31,87 кБ) Контрольная 21.02.2017

Теплова потужність вторинних енергетичних ресурсів, використаних в рекуператорі на підігрів повітря і в котлі-утилізаторі для отримання енергії. Використання ВЕР у паровій турбіні і бойлері-конденсаторі. Електрична потужність тягодуттєвих засобів.

1183. Використання горючих вторинних енергоресурсів (493,5 кБ) Реферат 20.09.2029

Використання горючих вторинних енергоресурсів: світовий досвід і перспективи Рівненщини (деревина, солома). Торфові ресурси України, шляхи їх раціонального використання. Методи утилізації твердих побутових відходів. Використання звалищного газу в Україні.

1184. Використання досягнень сучасної ядерної фізики (26,3 кБ) Реферат 20.12.2024

Приклади використання ядерної фізики у сучасному житті. Використання радіоналітичної хімії при визначені радіоактивності речовин. Застосування ядерної фізики при досліджені функцій органів. Реєстрація радіоактивності мінералів за допомогою випромінювань.

1185. Використання енергії Сонця (750,08 кБ) Реферат 20.02.2017

Потенціал використання сонячної енергії, подолання технічних проблем акумулювання тепла. Сонячне гаряче водопостачання. Види сонячного теплопостачання. Технологія охолодження та кондиціювання за допомогою енергії Сонця. Сонячне сушіння врожаю.

1186. Використання енергії хвиль системою осцилюючих поверхневих розподілів тиску (923,1 кБ) 21.02.2017

Особливості поглинання енергії хвилі коливальними однорідними поверхневими розподілами тиску. Характеристика та умови резонансу. Рекомендації щодо підвищення ефективності використання енергії системою однорідних осцилюючих поверхневих розподілів тиску.

1187. Використання запобіжників в електромережах (682,12 кБ) Курсовая 20.02.2018

Плавкі запобіжники - найбільш поширений спосіб захисту проводів низьковольтних електромереж від перегрівань. Параметри запобіжників, розподіл температур і місця перегорання плавких вставок при перевантаженнях і коротких замиканнях, їх монтаж і ремонт.

1188. Використання інноваційних енергозберігаючих технологій в Україні (558,27 кБ) 20.12.2013

Використання геліоенергії для нагрівання води та басейнів, нагріву системи опалення. Невичерпна енергія планети Земля. Розпад природних радіоактивних елементів. Геотермія – використання тепла Землі. Використання постійної температури на глибині водойми.

1189. Використання ітераційної теорії для дослідження локального термопружного згину ортотропних пластин (116,8 кБ) Реферат 20.08.2028

Розробка та впровадження методики побудови фундаментального розв’язку рівнянь термопружного згину ортотропних пластин за ітераційною теорією. Дослідження впливу теплофізичних параметрів і ортотропії матеріалу на термопружний стан ортотропних пластин.

1190. Використання комп’ютерів у фізиці (159,33 кБ) Реферат 28.08.2009

Використання комп’ютерів у фізиці 1. Значення комп’ютерів у фізиці, природа чисельного моделювання. 1.1. Вступ. Комп’ютер виступає у ролі експериментальної установки для проведення фізичних дослідів, причому потрібно самому проводити дослід і інтерпретувати результат.

1191. Використання металогібридних акумуляторів водню на борту транспортного засобу (2123,14 кБ) Диплом 21.02.2017

Розвиток водневої енергетики. Способи видобутку водню, його зберігання та теплотехнічні характеристики. Термохімічна взаємодія металогідридів з воднем. Застосування автомобільних гідридних акумуляторів водню. Макетний зразок водневого автонавантажувача.

1192. Використання методів ранжування для вирішення задач енергетичного бенчмаркінгу в системах теплопостачання (882,11 кБ) 21.02.2017

Розгляд задачі підвищення енергоефективності з позицій енергетичного бенчмаркетингу. Особливості використання методів ранжування за допомогою правил Борда, Кондорсе і Копеланда з метою виявлення кращих зразків енергоефективності котелень підприємства.

1193. Використання ПЕМ для дослідження структурно-фазового стану матеріалів (3129,51 кБ) Курсовая 21.02.2017

Принцип роботи, конструкція та галузі використання просвітлюючих електронних мікроскопів. Дослідження мікроструктурних характеристик плівкових матеріалів в світлопольному режимі роботи ПЕМ та фазового складу металевих зразків в дифракційному режимі.

1194. Використання світлодіодних ламп для енергозбереження (3671,58 кБ) Диплом 21.02.2017

Проблема забруднення навколишнього середовища та енергозбереження на сучасному етапі, шляхи її вирішення. Основні види освітлювальних пристроїв, порівняння їх характеристик. Структура та види світлодіодів, аналіз економічної ефективності використання.

1195. Використання сонячної енергії (738,08 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальні вимоги до систем сонячного теплопостачання. Принципи використання сонячної енегрії. Двоконтурна система з циркуляцією теплоносія. Схема роботи напівпровідникового кремнієвого фотоелемента. Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні.

1196. Використання трифазного асинхронного двигуна в мережах однофазного струму (2061,71 кБ) Контрольная 21.02.2017

Принцип дії асинхронного двигуна. Апаратура управління і захисту електроприводу. Схеми включення трифазних асинхронних електродвигунів в однофазну мережу за допомогою конденсаторів та активних опорів. Експлуатація електродвигунів та догляд за ними.

1197. Вильгельм Конрад Рентген (335,98 кБ) 20.05.2028

Краткая биография немецкого физика В. Рентгена, развитие его карьеры. Открытие рентгеновских лучей ученым, его эксперименты и исследования. Основные награды Рентгена в области физики: Нобелевская премия. Открытие икс-лучей, взгляд со стороны обывателей.

1198. Вильям Томсон (56,67 кБ) Реферат 20.11.2021

Юношеские годы Вильяма Томсона. Преподавание в университете, создание физической лаборатории. Первые научные работы в различных разделах физики. Работы по термодинамике, основы теории электромагнитных колебаний. Титулы и награды за научные заслуги.

1199. Вимикач високовольтний трьохполюсний (3052,6 кБ) Диплом 21.02.2017

Технічна характеристика та службове призначення приладу. Структурно-функціональна схема, принцип роботи, призначення окремих елементів та їх взаємодія. Силовий розрахунок важільної системи. Аналіз технологічності деталі, розрахунок режимів різання.

1200. Вимикачі навантаження (1932 кБ) Диплом 21.02.2017

Загальні відомості про електричні апарати та їх призначення. Організація робочого місця електрослюсаря. Правила монтажу вимикачів навантаження, їх технічне обслуговування та ремонт. Техніка безпеки при роботі по такелажу устаткування й апаратури.

Последние запросы


Рынок золота личностно смысловая сфера дошкольника и её развитие в общении со взрослыми таможенная проверка как форма финансового контроля реферат Тепловой режим и его экологическое значение для растений система образования и характеристика ее компонентов проблема образования отходов роль оон в урегулировании военых конфликтов Инвестиционная политика и проблемы её осуществления в Республике Беларусь желудочно-кишечное кровотечение значение мёда и характеристика Официальная идеология и общественная мысль в России в первой половине XIX века китайский электроный магазин особенности развития речи детей дошкольного возраста уголовное право особенная военные подлодки закаливание организма как важнейший компонент зож спящая царевна жуковский мильон терзаний чацкого геолого-технические мероприятия по поддержанию добычи нефти на барсуковском месторождении лфк при пневмании

Облако тегов