Рефераты по физике

Название работы Дата
1161. Визначення максимальної енергії Бета-частинок у спектрі (21,61 кБ) 20.12.2014

Бета-розпад як внутрішньонуклонний процес: його види (електронний, позитронний та електронне захоплення). Опис вимірювальної установки: торцевой лічильник Гейгера-Мюллера. Залежності шару поглинання бета-частинок від максимальної енергії бета-спектру.

1162. Визначення модуля пружності з деформації розтягу (76,02 кБ) Контрольная 28.08.2009

Визначення Модуля ПружностІ З ДеформацІЇ Розтягу Мета роботи Дослідити залежність видовження зразка від навантаження. Визначити модуль Юнга для капрону. Прилади і матеріали Прилад для визначення модуля пружності, рулетка, мікрометр, важки. Теоретичні

1163. Визначення напруженого стану некругових порожнистих неоднорідних циліндрів на основі апроксимації функцій дискретними рядами Фур’є (101,68 кБ) Реферат 20.07.2022

Основні умови експлуатації конструкцій, які зроблені у вигляді порожнистих циліндрів. Стан некругових пустих неоднорідних валів поверхневого навантаження. Аналіз обчислювального комплексу, що дозволяє проводити розрахунки багатоваріантних задач.

1164. Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива (60,16 кБ) 20.09.2018

Перспективні шляхи розвитку альтернативної енергетики в Україні у розрізі виготовлення біологічного палива з урахуванням регіональних природних і економічних особливостей, екологічної складової. Територіальний поділ України на зони пріоритетного розвитку.

1165. Визначення опору системи захисного заземлення, питомого опору ґрунту й опору провідників (13,7 кБ) 21.02.2017

Основи вимірювання опору системи захисного заземлення електроустановок, питомого опору ґрунту й опору провідників за допомогою вимірювача заземлення типу МС-08. Суть методів амперметра-вольтметра та трьох земель. Порядок виконання вимірювальних робіт.

1166. Визначення параметрів газової і твердої фаз у пилогазових потоках вугільних енергоустановок (59,91 кБ) Реферат 20.08.2014

Розробка методів визначення параметрів газової (концентрація компонентів, температура) та дисперсної (швидкість, розмір) фаз у пилогазових потоках. Аналітична залежність характеристик розсіяного частинками лазерного випромінювання від їх параметрів.

1167. Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС (85,79 кБ) Контрольная 28.02.2017

1168. Визначення реологічних характеристик (242,79 кБ) Контрольная 21.02.2017

Застосування віскозиметрів для дослідження реологічних характеристик рідин, характеристика їх видів, переваг та недоліків. Аналіз точності і відтворюваності вимірів. Метод конічного еластоміра. Дослідження гірських порід і їх реологічних характеристик.

1169. Визначення розрахункового навантаження механічного цеху (307,75 кБ) 20.11.2025

Розрахунок числа, потужності та типу цехових трансформаторів, коефіцієнті їх завантаження в нормальному і аварійному режимах. Вибір оптимального місцеположення головної понижувальної підстанції. Методика розрахунку навантаження електричного освітлення.

1170. Визначення розрахункового навантаження промислового підприємства (250,31 кБ) Диплом 20.03.2007

Визначення розрахункового навантаження ремонтно-механічного цеху. Вибір кількості й потужності силових трансформаторів. Розрахунок струмів короткого замикання. Вибір обладнання для головної знижувальної підстанції і цехової трансформаторної підстанції.

1171. Визначення спектрів поглинання (1018,28 кБ) 21.02.2017

Отримання спектрів поглинання речовин та визначення домішок у речовині. Визначення компонент речовини після впливу плазми на досліджувану рідину за допомогою даних, отриманих одразу після експерименту, та через 10 годин після впливу плазми на речовину.

1172. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів (515,27 кБ) Контрольная 21.02.2017

Теплотехнічний аналіз дійсного стану огороджуючих конструкцій обстежуваної будівлі. Розрахунок тепловтрат (термічний опір, товщина теплоізоляційного шару), теплонадходжень, площі опалювальних приладів та витрат на експлуатацію системи опалювання.

1173. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів (67,73 кБ) Контрольная 28.08.2009

Методи визначення термодинамічних показників властивостей різних речовн і матеріалів» Підготувала ст.гр ТОПХ – 07 Мулик Тетяна Перевірив Караван Ю.В. Львів 2008 р. План Вступ 1. Класифікація та методи вимірювання 2. Термодинамічні величини 1.1 Термодинамічна

1174. Визначення форми масивних соленоїдів та електродів, що забезпечують заданий розподіл електромагнітного поля (75,4 кБ) Реферат 20.07.2012

Розробка масивних соленоїдів та електродів складних форм, що забезпечують розподіли сильних імпульсного магнітного та електричного полів на граничних поверхнях. Соленоїд для магнітно-імпульсної обробки металів. Розподіл імпульсного магнітного поля.

1175. Визначення якостей котлової, тепломережевої води і конденсату (24,5 кБ) 21.02.2017

Визначення загальної твердості вихідної, хімоочищеної, живильної і тепломережевої води комплеснометричним методом. Титрування досліджувальної проби води розчином трилону Б в присутності аміачної суміші і індикатора хромогенчорного або хромтемносинього.

1176. Визуализация звуковых волн (2922,47 кБ) Контрольная 21.02.2017

Физические величины, характеризующие звуковые волны. Интенсивности различных природных и техногенных звуков. Принципы работы направленных микрофонов. Периодическое расширение и сжатие воздуха, которое порождает "гудение" высоковольтных проводов.

1177. Виконавчі пристрої слідкуючих приводів (1116,41 кБ) Реферат 21.02.2017

Виконавчий пристрій як засіб, призначений для переміщення ОР у відповідності з заданим законом управління. слідкування за сигналом розходження. Закони руху об’єктів регулювання. Графіки зміни параметрів руху. Навантаження та енергетичні характеристики.

1178. Виконання прихованої проводки плоскими дротами (1433,03 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальні вимоги до монтажу електропроводок. Технологічний процес виконання прихованої електропроводки. Розмітка трас електричних мереж. Виконання пробивних робіт плоскими дротами. Нормування, правила техніки безпеки при монтажу освітлювальних мереж.

1179. Виконання розрахунку електромагніта клапанного типу (266,59 кБ) Курсовая 21.02.2017

Схема електромагнітного механізму. Розрахунок котушки: визначення величини обмотувального вікна, питомий опір проведення, середня довжину витка. Розрахунок магнітного ланцюга методом коефіцієнтів розсіювання. Магнітна провідність неробочого зазору.

1180. Виконання розрахунку лінійних електричних кіл змінного струму (109,37 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розрахунок нерозгалуженого ланцюга за допомогою векторних діаграм. Використання схеми заміщення з послідовною сполукою елементів. Визначення фазних напруг на навантаженні. Розрахунок трифазного ланцюга при сполуці приймача в трикутник та в зірку.

Облако тегов