Рефераты по физике

Название работы Дата
1081. Виготовлення біполярного транзистора (17,11 кБ) Реферат 21.02.2017

Характеристика біполярного транзистора - напівпровідникового елементу електронних схем, з трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Особливості принципу роботи, технології виготовлення на прикладі транзистора-КТ3107.

1082. Виготовлення та дослідження складу ізотопних безпідкладкових мішеней підвищеної чистоти та радіаційної стійкості для прецизійних ядерно-фізичних досліджень (426,64 кБ) 20.10.2008

Опис методики виготовлення мішеней з ізотопних матеріалів з використанням вакуумної напилювальної установки ВУП-5М. Дослідження складу мішеней з використанням ядерно-фізичних вимірювань продуктів зворотного резерфордівського розсіяння прискорених іонів.

1083. Вид электромагнитного поля точечного заряда в различных системах отсчета (132,15 кБ) Реферат 20.09.2029

Основные положения электростатики. Изучение структуры силового поля движущегося электрического заряда. Свойства и силовые характеристики единого электромагнитного поля. Поиск связей между магнитным и гравитационным полем. Смысл закона Био-Савара-Лапласа.

1084. Видатні вчені-фізики (1333,41 кБ) Реферат 20.09.2010

Ззнайомство з найвизначнішими вченими-фізиками. "Дослід теорії конічних перетинів" як перший математичний трактат Паскаля. Джеймс Джоуль як англійський фізик, йога вклад у дослідження електромагнетизму й теплових явищ. Найважливіші відкриття І. Ньютона.

1085. Видатні фізики (47,64 кБ) Реферат 20.06.2024

Фізик-експериментатор, засновник фізичної школи в Росії П.М. Лебедєв. Основоположник наукового методу фізичних гіпотез М.В. Ломоносов. Дослідження у галузі фізичної оптики С.І. Вавилова Головний конструктор ракетно-космічних систем С.П. Корольов.

1086. Види деформації. Механічна напруга (6443,24 кБ) 21.02.2017

Основні властивості пластичної та пружної деформації. Приклади сили пружності. Закон Гука для малих деформацій. Коефіцієнт жорсткості тіла. Механічні властивості твердих тіл. Механіка і теорія пружності. Модуль Юнга. Абсолютне видовження чи стиск тіла.

1087. Види енергоресурсів, їх використання і запаси (141,5 кБ) Реферат 21.02.2017

Природа водної енергії. Енергія і потужність водяного потоку. Схеми концентрації напору. Гідроакумулюючі та припливні електростанції, установки, які використовують енергію води і вітру. Сучасні способи перетворення різних видів енергії в електричну.

1088. Види енергоресурсів, їх використання і запаси (141,5 кБ) Реферат 21.02.2017

Природа водної енергії. Енергія і потужність водяного потоку. Схеми концентрації напору. Гідроакумулюючі та припливні електростанції, установки, які використовують енергію води і вітру. Сучасні способи перетворення різних видів енергії в електричну.

1089. Види захисту промислових пристроїв від перенапружень (503,21 кБ) Реферат 21.02.2017

Застосування комбінованих систем з декількома ступенями захисту для забезпечення максимального ступеня захисту від перенапружень. Захист промислових трансформаторів і ліній від перенапружень. Засоби захисту високовольтних ліній від грозових перенапружень.

1090. Види зварювальної дуги (631,11 кБ) Реферат 20.07.2001

Поняття електричної дуги як тривалий розряд електричного струму між двома електродами в іонізованій суміші газів. Характеристика основних видів зварювальної дуги. Класифікація дугових проміжків, завдання іонізації. Вольт-амперна характеристика дуги.

1091. Види та принцип дії трансформаторів (591,36 кБ) Контрольная 20.08.2030

Історія розвитку трансформатора як одного з основних видів електротехнічного устаткування, необхідного для розвитку енергетики і електрифікації народного господарства. Види, призначення і принцип дії трансформаторів, основні частини конструкції.

1092. Види теплогенераторів (98,31 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості конструкції топок: шарових, камерних, вихрових. Конструкції парових котлів і котельних агрегатів. Пароперегрівники, повітропідігрівники та водяні економайзери. Допоміжне обладнання котельних установок. Основні етапи процесу очистки води.

1093. Види теплообміну (2667,1 кБ) 21.02.2017

Теплообмін як фізичний процес передавання енергії у вигляді певної кількості теплоти від тіла з вищою температурою до тіла з нижчою температурою до настання термодинамічної рівноваги. Найкращі провідники-метали. Природна конвекція та її приклади.

1094. Видимое излучение (143,35 кБ) 21.02.2017

Электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Спектр видимого излучения. Основные спектральные цвета. Открытие ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Характеристики границ видимого излучения. Диапазон длин волн спектральных цветов.

1095. Виды альтернативных источников энергии (32,97 кБ) Реферат 21.02.2017

Использование ветрогенераторов, солнечных батарей и коллекторов, биогазовых реакторов для получения альтернативной энергии. Классификация видов нетрадиционных источников энергии: ветряные, геотермальные, солнечные, гидроэнергетические и биотопливные.

1096. Виды вечных двигателей (295,92 кБ) 21.02.2017

Сущность вечного двигателя. Самая древняя модель механизма такого типа. Описание особенностей конструкции мнимых вечных двигателей различных авторов и их основные ошибки. Теоретические соображения о принципиальной возможности разработки Рerpetuum mobile.

1097. Виды внутренней энергии (2453,97 кБ) 20.10.2009

Изучение основных видов энергии и их содержания. Влияние изменения относительной высоты объекта на его скорость. Сравнительный анализ кинетической и потенциальной энергии. Значение и сущность таких понятий как: теплопроводность, конвенция и изучение.

1098. Виды возобновляемых источников энергии (178,96 кБ) Реферат 20.08.2001

Понятие и классификация возобновляемых источников энергии. Принципы преобразования ветровой энергии. Преобразователи солнечной энергии. Достоинства и недостатки геотермальной энергетики. Энергия приливов, океанских течений. Термальная энергия океана.

1099. Виды движения точки в зависимости от ускорения (90,53 кБ) Контрольная 20.09.2010

Характеристика прямолинейного, криволинейного и плоскопараллельного движения. Способы задания движения тела. Кинематические характеристики движения. Теорема о скорости точки в сложном движении. Понятие о плоскопараллельном движении твердого тела.

1100. Виды дугогасящих устройств, классификация их по способу воздействия на дугу (28,89 кБ) Реферат 20.02.2020

Условия возникновения, горения и способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1 кВ и выше 1 кВ. Искусственные меры охлаждения дугового пространства и уменьшения числа заряженных частиц. Гашение дуги в масляных, элегазовых и вакуумных выключателях.

Облако тегов