Рефераты по физике

Название работы Дата
1061. Вибір схеми видачі потужності електростанції типу АЕС (121,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розподільні пристрої (РУ) підвищених напруг електричних станцій. Вибір генераторів і блокових трансформаторів, розподіл генераторів між РУ. Варіанти схем РУ всіх напруг, провідників. Визначення втрат електроенергії від потоків відмов елементів схем.

1062. Вибір схеми видачі потужності електростанції типу АЕС (121,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розподільні пристрої (РУ) підвищених напруг електричних станцій. Вибір генераторів і блокових трансформаторів, розподіл генераторів між РУ. Варіанти схем РУ всіх напруг, провідників. Визначення втрат електроенергії від потоків відмов елементів схем.

1063. Вибір та розрахунок параметрів електродвигуна (493,72 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розрахунок і вибір тиристорного перетворювача. Вибір згладжуючого реактора та трансформатора. Побудова механічних характеристик. Моделювання роботи двигуна. Застосування асинхронного двигуна з фазним ротором. Керування реверсивним асинхронним двигуном.

1064. Вибір та розрахунок параметрів електродвигуна (493,72 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розрахунок і вибір тиристорного перетворювача. Вибір згладжуючого реактора та трансформатора. Побудова механічних характеристик. Моделювання роботи двигуна. Застосування асинхронного двигуна з фазним ротором. Керування реверсивним асинхронним двигуном.

1065. Вибір уставок на пускачі ПВІ-125, робота пускача ПВІД-16М (5342,84 кБ) Диплом 21.02.2017

Роль вугільної промисловості в народному господарстві України. Задачі механізації і автоматизації галузі. Електропостачання дільниці ТДВ Шахта "Білозерська". Організація огляду і ремонту машин та механізмів. Визначення струмових уставок пускача ПВІ-125.

1066. Вибір уставок на пускачі ПВІ-125, робота пускача ПВІД-16М (5342,84 кБ) Диплом 21.02.2017

Роль вугільної промисловості в народному господарстві України. Задачі механізації і автоматизації галузі. Електропостачання дільниці ТДВ Шахта "Білозерська". Організація огляду і ремонту машин та механізмів. Визначення струмових уставок пускача ПВІ-125.

1067. Вибрационное усиление плотности уровней ядер (322,02 кБ) 20.11.2018

Анализ влияния затухания при расчете вклада вибрационных состояний в плотность уровней ядер. Исследование зависимости коэффициента вибрационного усиления плотности уровней ядра от энергии возбуждения. Сравнение методов учета вклада вибрационных состояний.

1068. Вивчення властивостей твердого тіла (4389,14 кБ) Курсовая 28.02.2017

1069. Вивчення дефектних станів у напівізолюючому нелегованому арсеніді галію (59,35 кБ) Реферат 20.04.2022

Розробка наукових основ та перспективних технологій отримання однорідних напівізолюючих нелегованих кристалів арсеніду галію. Створення люмінесцентного методу контролю локального абсолютного вмісту фонових домішок та їх розподілу у сполуках А3В5.

1070. Вивчення дифракції світла (2954,04 кБ) Диплом 27.08.2009

П Л А Н. Вступ Розділ 1. Дифракція і принцип Гюйгенса 1.1 Порушення прямолінійного поширення світла 1.2 Когерентність 1.3 Порушення принципу незалежності світлових пучків 1.4 Принцип суперпозиції. Інтерференція Розділ 2. Дифракція і принцип Гюйгенса-Френеля

1071. Вивчення електричного кола зі змінним опором (25,93 кБ) 20.12.2007

Процес вивчення на прикладі дію закону Ома, характеристика залежності режимів роботи кола від величини опору. Формула розрахунку потужності резистора. Визначення залежності зміни струму від величини напруги. Порядок побудови схеми, підготовка обладнання.

1072. Вивчення законів нормального розподілу Релея (642,92 кБ) Контрольная 21.02.2017

Вивчення законів розподілу різних випадкових процесів нормального шуму, гармонійного і трикутного сигналів з випадковими фазами. Перевірка нормалізації розподілу при збільшенні числа взаємно незалежних доданків у випадковому процесі. Вимоги до роботи.

1073. Вивчення законів нормального розподілу Релея (642,92 кБ) Контрольная 21.02.2017

Вивчення законів розподілу різних випадкових процесів нормального шуму, гармонійного і трикутного сигналів з випадковими фазами. Перевірка нормалізації розподілу при збільшенні числа взаємно незалежних доданків у випадковому процесі. Вимоги до роботи.

1074. Вивчення обертового руху за допомогою маятника Обербека (366,7 кБ) 20.01.2024

Схема твердого тіла. Основний закон динаміки обертального руху твердого тіла. Момент сили натягу відносно осі обертання. Перевірка прямо пропорційної залежності кутового прискорення від моменту сили. Дослідження процесу пружної деформації кручення.

1075. Вивчення особливостей теплового розширення води (276,47 кБ) 28.02.2017

1076. Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл (135,84 кБ) Реферат 27.08.2009

Практична робота №5 Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл 1, Причини й закони дифузії. Дифузія - поширення речовини в якому-небудь середовищі в напрямку зменшення її концентрації , обумовлене тепловим рухом іонів, атомів, молекул, а також більших часток.

1077. Вивчення процесу створення лінії електропередачі (385,23 кБ) Диплом 21.02.2017

Розрахунок повітряної лінії електропередачі. Визначення впливу зовнішніх сил й внутрішніх факторів: напруги, деформації. Як будуть змінюватися ці параметри при зміні умов експлуатації. Розрахунок монтажного графіка. Опори повітряних ліній електропередачі.

1078. Вивчення процесу створення лінії електропередачі (385,23 кБ) Диплом 21.02.2017

Розрахунок повітряної лінії електропередачі. Визначення впливу зовнішніх сил й внутрішніх факторів: напруги, деформації. Як будуть змінюватися ці параметри при зміні умов експлуатації. Розрахунок монтажного графіка. Опори повітряних ліній електропередачі.

1079. Вивчення твердого тіла (103,63 кБ) Реферат 20.04.2005

Поняття та модель твердого тіла, особливості його руху в площині. Моменти інерції та їх вивчення, параметри, оцінка ролі та значення в сучасній фізиці. Основне рівняння обертального руху твердого тіла, порядок його складання та методика розв’язання.

1080. Вивчення теоретичних основ та сфери застосування полярографічного аналізу (453,21 кБ) Курсовая 20.05.2018

Поняття, сутність, історія виникнення полярографічного аналізу. Загальна характеристика кривих залежності сили струму від напруги. Розгляд схеми полярографічної установки. Застосування методів диференціальної полярографії; інверсійна вольтамперометрія.

Облако тегов