Рефераты по философии

Название работы Дата
2181. Зарубежная философия ХХ века (24,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Общие черты и основные направления зарубежной философии ХХ века. Позитивизм и его модификации. Структурализм. Философия жизни. Психоанализ. Экзистенциализм. Религиозная философия. Герменевтика. Ситуация постмодернизма в философии.

2182. Зарубежная философия ХХ века (24,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Общие черты и основные направления зарубежной философии ХХ века. Позитивизм и его модификации. Структурализм. Философия жизни. Психоанализ. Экзистенциализм. Религиозная философия. Герменевтика. Ситуация постмодернизма в философии.

2183. Зарубіжна філософія XX ст. (59,44 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальні особливості духовних процесів у ХХ ст. Сцієнтистські, антропологічні, культурологічні та історіософські напрями у філософії. Концепції неотомізму, протестантській теології, теософії. Тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.

2184. Зарубіжна філософія XX ст. (59,44 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальні особливості духовних процесів у ХХ ст. Сцієнтистські, антропологічні, культурологічні та історіософські напрями у філософії. Концепції неотомізму, протестантській теології, теософії. Тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.

2185. Засади дружинної етики в культурі Київської Русі (77,04 кБ) Реферат 20.07.2012

Визначення дружинної етики Київської Русі. Розмітка фундаментальних етичних категорій: доблесть, честь, слава. Дослідження тексту "Повчання" Володимира Мономаха як кодексу імперативів давньоруської дружинної етики. Уявлення про сакралізовані межі.

2186. Зауваги щодо сучасної релігійності (31,91 кБ) Реферат 20.03.2025

Роздуми про питання застарілості релігії. Співвідношення релігійності і научності сприйняття у сучасному світі. Чиста релігія як чиста протилежність техніки. Особливість справжнього релігійного життя, Основа християнського світогляду і погляд на спасіння.

2187. Західноєвропейська філософія Нового часу (23,49 кБ) Реферат 21.02.2017

Духовна діяльність людини. Визначальні фактори Нового часу. Наукова революція і формування буржуазного громадянського суспільства. Протилежні напрями у філософії Нового часу: емпіризм і раціоналізм; матеріалізм і ідеалізм; раціоналізм і ірраціоналізм.

2188. Західноєвропейська філософія Нового часу (23,49 кБ) Реферат 21.02.2017

Духовна діяльність людини. Визначальні фактори Нового часу. Наукова революція і формування буржуазного громадянського суспільства. Протилежні напрями у філософії Нового часу: емпіризм і раціоналізм; матеріалізм і ідеалізм; раціоналізм і ірраціоналізм.

2189. Західноєвропейський Ренесанс (17,74 кБ) Реферат 21.02.2017

Періодизація епохи Ренесансу. Гуманістичний характер філософії епохи Відродження, Реформації. Сутність поняття "гуманізм". Просвітництво і "барокова" філософія. Проблеми відмінності "космологічного" та "мистецького" періодів філософії Відродження.

2190. Західноєвропейський Ренесанс (17,74 кБ) Реферат 21.02.2017

Періодизація епохи Ренесансу. Гуманістичний характер філософії епохи Відродження, Реформації. Сутність поняття "гуманізм". Просвітництво і "барокова" філософія. Проблеми відмінності "космологічного" та "мистецького" періодів філософії Відродження.

2191. Західноєвропейські ідеї Просвітництва (22,05 кБ) Реферат 20.09.2027

Часові рамки та головні ідеї епохи Просвітництва, її характерні риси. Основні філософські школи. Розвиток літератури та її яскраві представники, філософська та суспільно-політична думка французьких просвітителів. Архітектура, живопис та музика епохи.

2192. Зачем жить? (16,52 кБ) 21.02.2017

Экзистенциализм как особое направление в философии, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Вклад в глубокое понимание духовной жизни человека Альбер Камю. Борьба человека за обретение свободы через несчастья и их преодоление.

2193. Зачем жить? (16,52 кБ) 21.02.2017

Экзистенциализм как особое направление в философии, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Вклад в глубокое понимание духовной жизни человека Альбер Камю. Борьба человека за обретение свободы через несчастья и их преодоление.

2194. Зачем человеку философия? (68,03 кБ) Реферат 20.05.2026

Потребность человека в целостном мировоззрении. Проблема современного информационного цинизма. Средства массовой информации - полное торжество позитивизма. Отрицание всякой философии в основе новой философии. Основные этапы уничтожения книжной культуры.

2195. Зачем я жил? Для какой цели родился? (5,28 кБ) Реферат 25.01.2002

Зачем я жил? Для какойцели родился? Тpагедия судьбыГpигоpия Печоpина. Всю жизнь главного геpоя pомана М. Ю. Леpмонтова Геpойнашего вpемени действительно можно назвать тpагедией. Почему и кто в этомвиноват темы, котоpым посвящено это сочинение. Итак, Гpигоpий

2196. Зв’язок дедукції та індукції (12,06 кБ) 20.03.2029

Дослідження індукції і дедукції у процесі пізнання. Порівняння двох моментів як висування версії і юридичної оцінки учиненого. Поняття кримінально-правової кваліфікації учиненого як процесу дедуктивного і не можливість його відбуватись у формі індукції.

2197. Зв’язок між мовою та гносеологією (Аврелій Августин) (16,25 кБ) Реферат 21.02.2017

Погляди Августина Аврелія на природу знаку як носія сутності предмета, можливість передачі знання за його допомогою. Природні та "дані" знаки. Перехід "внутрішнього слова" у вербальне повідомлення - "слово зовнішнє". Слово як інструмент богопізнання.

2198. Зв’язок між мовою та гносеологією (Аврелій Августин) (16,25 кБ) Реферат 21.02.2017

Погляди Августина Аврелія на природу знаку як носія сутності предмета, можливість передачі знання за його допомогою. Природні та "дані" знаки. Перехід "внутрішнього слова" у вербальне повідомлення - "слово зовнішнє". Слово як інструмент богопізнання.

2199. Здійснення влади в умовах трансформаційних процесів сучасної України (39,89 кБ) Реферат 20.08.2029

Методологія дослідження феномена влади. Основні концепції постиження влади в умовах пострадянського простору. Кризовий стан влади як умова перехідного періоду соціального розвитку. Умови і чинники здійснення влади в сучасному українському суспільстві.

2200. Здоровий спосіб життя як предмет філософсько-освітнього аналізу (64,5 кБ) Реферат 20.07.2030

Сутність поняття здорового способу життя як цінності крізь призму філософії здоров’я. Складові освітнього виміру взаємодії культури здоров’я та здорового способу життя. Особливості формування здорової особистості в сучасному освітньому процесі України.

Облако тегов