Рефераты по философии

Название работы Дата
2041. Життєві коріння і філософський сенс проблеми буття (15,28 кБ) Реферат 20.09.2022

Розгляд життєвого коріння і філософського сенсу проблеми буття, як ядра філософського осмислення навколишнього світу (поняття "буття" - першопочаток, вихідний пункт). Матеріалістичний і ідеалістичний монізм, дуалізм. Діалектичне осмислення буття.

2042. Життєтворчість особистості в тоталітарному суспільстві (22,74 кБ) 20.09.2027

Передача підростаючому поколінню в тоталітарному суспільстві тільки ідеологічно обумовленого соціального досвіду, звуження моделей здійснення життєтворчості. Вплив компонентів тоталітарної ідеології на формування людини згідно соціального замовлення.

2043. Життя духу (13,43 кБ) 21.02.2017

Що є ще необхідним для життя душі. За якими правилами та законами ми створюємо своє життя. Що наповнює твоє серце і чим ти наповнив серця інших. Хто ж ми такі і для чого робимо те, що робимо. Що означають всі багатства світу, коли ми убогі духом?

2044. Життя духу (13,43 кБ) 21.02.2017

Що є ще необхідним для життя душі. За якими правилами та законами ми створюємо своє життя. Що наповнює твоє серце і чим ти наповнив серця інших. Хто ж ми такі і для чого робимо те, що робимо. Що означають всі багатства світу, коли ми убогі духом?

2045. Життя і погляди Демокріта (20,57 кБ) Реферат 21.02.2017

Навчання у халдеїв та Льовкиппу. Положення атомізму Демокріта. Доказ існування пустки. Введення поняття причини і системи матеріалістичного детермінізму. Поєднання необхідності і випадковості. Погляді на природу душі і пізнання. Поняття "належної міри".

2046. Життя і погляди Демокріта (20,57 кБ) Реферат 21.02.2017

Навчання у халдеїв та Льовкиппу. Положення атомізму Демокріта. Доказ існування пустки. Введення поняття причини і системи матеріалістичного детермінізму. Поєднання необхідності і випадковості. Погляді на природу душі і пізнання. Поняття "належної міри".

2047. Життя і праці Юма (32,46 кБ) Реферат 20.03.2028

Доведення Юмом емпіризму до його логічного завершення. Створення нової філософської системи. Визначення основних принципів людського знання в "Трактаті про людську природу". Поняття про причини і наслідки. Руйнування Юмом основ експериментальної науки.

2048. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди (27,27 кБ) Реферат 21.02.2017

Історія та особливості становлення професійної філософії в Україні. Біографія Григорія Савича Сковороди, аналіз його впливу на розвиток української філософської думки та художньої літератури. Загальна характеристика основних концепцій філософії Сковороди.

2049. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди (27,27 кБ) Реферат 21.02.2017

Історія та особливості становлення професійної філософії в Україні. Біографія Григорія Савича Сковороди, аналіз його впливу на розвиток української філософської думки та художньої літератури. Загальна характеристика основних концепцій філософії Сковороди.

2050. Життя та досягнення Аристотеля (832,33 кБ) 20.02.2017

Життя та досягнення великого давньогрецького вченого, енциклопедиста, філософа і засновника класичної (формальної) логіки. Ступені пізнання: наука, мудрість, розум, вміння та розміркування. Спроби Аристотеля детально вивчити форм і законів мислення.

2051. Життя та крилаті вислови відомих філософів (31,48 кБ) Реферат 20.10.2023

Дослідження життєвого шляху та робіт Конфуція, Канта, Дідро, Томаса Гоббса, Платона, їхніх шкіл та етики. Характеристика впливу Михайла Драгоманова та Григорія Сковороди на сучасників. Філософська еволюція та суспільно-політичні погляди Бертрана Рассела.

2052. Життя та погляди Сократа (18,6 кБ) Реферат 20.10.2005

Суперечливість інформації про Сократа. Його метод спілкування з людьми і зневажання грошей. Обвинувачення проти Сократа в комедії Аристофана. Засудження до смерті та речі на суді, передані Платоном. Значення сумніву, пізнання самого себе, людського духу.

2053. Життя та творчість Вольтера (10,52 кБ) Реферат 20.11.2007

В. Гюґо зауважив якось: "Вольтер не тільки людина, це ціла епоха". І в цих словах криється значна частка істини. Невипадково французи часто називають XVIII ст. "століттям Вольтера". Він з повним правом вважався патріархом просвітників. Як ніхто інший.

2054. Життя та творчість Г.С. Сковороди (43,7 кБ) Реферат 20.09.2009

Спадок Григорія Савича Сковороди - цілюще, життєдайне джерело, з якого черпатимуть наснагу ще десятки поколінь. Сторінки життя українського письменника та філософа. Послідовність у дотриманні власних принципів життя як трагедія в житті народного філософа.

2055. Жіночий початок в культурних реаліях ХХ століття (39,54 кБ) Реферат 20.04.2022

Розгляд порівняльної характеристики різних методів вивчення жіночого початку та його оцінка в російській філософії перших десятиліть XX століття. Інтерпретація загальних положень вчення А. Гелена, Х. Плеснера, враховуючи особливості жіночого буття.

2056. Жорж Батай. Суверенный человек Сада (27,19 кБ) Реферат 20.03.2020

Маркиз де Сад и XX век. Компенсация убожества повседневной жизни зрелищем королевских привилегий во времена монархии. Расцвет цельного человека, возносящегося над зачарованной толпой. Триумф смерти и страдания. Принцип отрицания других и утверждения себя.

2057. Жусуп Баласагуни "Благодатное знание" (26,3 кБ) Реферат 20.10.2004

Роль и место Жусупа Баласагуни в развитии философской мысли средневековых тюркских народов, в частности кыргызского. Поэма "Кутадгу Билиг" как выражение общественно-философских взглядов Баласагуни. Проблема справедливого правителя в "Благодатном Знании".

2058. Заблуждение (19,28 кБ) Реферат 20.12.2014

Тождественность истины и заблуждения. Заблуждение как результат искажающего влияния воли на разум. Диалектико-материалистическое решение проблемы. Практика культа личности как реакционная форма заблуждения. Гносеологическая возможность заблуждения.

2059. Забываемое, но актуальное: значение творческого наследия И.Т. Кокорева и Н.Г. Помяловского для современной отечественной половой морали (19,61 кБ) 20.09.2027

Значимость творческого наследия Кокорева и Помяловского для рассмотрения традиционно-нормативных образов пола и любви, широко представленных на страницах их произведений. Основные ценности брака и семьи во времена жизни писателей и в современном мире.

2060. Завдання, предмет та функції філософії (681,4 кБ) Шпаргалка 20.05.2030

Філософія — особлива форма пізнання світу, людини та їх відносини. Філософія як спосіб людського мислення, теоретичний тип світогляду; соціокультурні передумови її виникнення і функціонування; етапи розвитку. Завдання та структура філософського знання.

Облако тегов