Название работы Дата
401. Етика мислителів німецької класичної філософії (63,53 кБ) Реферат 20.03.2019

Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

402. Етика міжнародних ділових зустрічей (44,83 кБ) Реферат 26.05.2009

Зміст Вступ 3 1. Етика міжнародних ділових зустрічей 4 1.1. Домовленість про ділову зустріч 4 1.2. Предмет ділової зустрічі 5 1.3. Місце проведення 6 1.4. Часові межі 9 1.5. Кількість учасників 11 1.6. Матеріали для обговорення 11 1.7. Підготовка приміщень

403. Етика підприємництва (27,98 кБ) Реферат 20.12.2020

Аналіз етичних принципів та культури підприємницької діяльності. Психологія підприємницького ризику. Соціальна відповідальність бізнесу. Культура управлінської діяльності - сукупність прогресивних гуманістичних матеріально-духовних досягнень в управлінні.

404. Етика підприємницької діяльності (38,1 кБ) Курсовая 20.12.2009

Професійна культура бізнесової діяльності. Положення етики ділового спілкування підприємця. Невербальні засоби спілкування. Дотримання етикету підприємця: привітання, рукостискання, представлення, поведінка за столом, тактика переговорного процесу.

405. Етика поведінки державних службовців (30,55 кБ) Курсовая 20.03.2005

Поняття, основні принципи службового етикету, правила поведінки. Етичні кодекси державних службовців. Світова практика формування етики державних службовців, головні етапи даного процесу, вимоги до нього та значення, можливості використання на сьогодні.

406. Етика поведінки державного службовця (32,54 кБ) Реферат 04.06.2012

Название Етика поведінки державного службовця Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика Реферат на тему Етика поведінки державного службовця План Вступ 1. Поняття службового етикету 2. Основні принципи

407. Етика поведінки правоохоронців у службових та позаслужбових відносинах (20,57 кБ) Реферат 20.05.2016

Дослідження етики поведінки вартових порядку в службових і позаслужбових стосунках як особливої категорії норм моралі і моральності. Вивчення правої свідомості і норм поведінки вартових порядку в суспільстві: вимоги до зовнішнього вигляду і жестикуляції.

408. Етика помічника адвоката (18,33 кБ) Реферат 20.01.2018

Основні принципи додержання адвокатами норм професійної етики. Відносини адвоката та його помічника при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами. Етика відносин між адвокатами. Наслідки порушення Правил адвокатської етики.

409. Етика працівників органів внутрішніх справ (20,56 кБ) Реферат 20.03.2019

Система професійної освіти і моральне виховання працівників органів внутрішніх справ. Етика попереднього слідства. Оцінка допустимості конкретних прийомів розслідування крізь призму моральних принципів. Судова етика. Моральна відповідальність голови суду.

410. Етика та естетика (35,4 кБ) Контрольная 04.06.2012

Название Етика та естетика Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика 2 План Вступ 1. Етос, мораль, моральність Виникнення термінів «етос», «мораль», «моральність» Схожість та різниця між поняттями

411. Етика та естетики в системі соціально-гуманітарного знання (41,56 кБ) Контрольная 20.02.2017

Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті. Місце етики та естетики в духовній культурі людства, напрямки їх розвитку та оцінка значення, принципи та етапи вивчення.

412. Етика та етикет ділової суперечки (33,06 кБ) Реферат 20.02.2017

Різновиди та психологічні аспекти суперечки. Невизначеність та суперечливість тезису. Помилки та виверти під час суперечки. Метод "словесних баталій". Етичні норми ведення суперечки. Каверзне, блокуюче, риторичне, спонукальне питання та зауваження.

413. Етика та етикет у міжнародних ділових стосунках бізнесменів (230,19 кБ) Реферат 20.02.2017

Ділова етика та культура у міжнародному бізнесі. Особливості знайомства, одягу, правил розташування в автомобілях під час контактів з іноземними представниками. Порядок зустрічі і проводів делегації. Оперативне ділове листування. Етикет на бізнес-ланчі.

414. Етика Ф. Нiцше (32,63 кБ) Реферат 04.06.2012

Название Етика Ф. Нiцше Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика Міністерство освіти та науки України Київський національно-економічний університет Реферат З Етики тема „Етика Ф. Ніцше ” Виконала

415. Етика як наука. Завдання етики (104,88 кБ) 20.11.2011

Загальне поняття про етику, її цілі, завдання, предмет, об’єкт. Сутнісна характеристика моралі як суспільного явища. Морально-професійні кодекси, їх функції. Сутність і призначення професійної етики як специфічного етичного кодексу людей певної професії.

416. Етикет ділових (службових) взаємин (84,69 кБ) Реферат 20.03.2019

Службовий етикет, яким він має бути. Особливості та принципи ділового етикету в зарубіжних країнах (США, Британії, Франції, Італії, Німеччини). Етикет керівника і підлеглого. Службові бесіди, телефонні розмови, листи. Мовний етикет ділового листування.

417. Етикет ділового мовлення (24,46 кБ) Реферат 04.06.2012

Название Етикет ділового мовлення Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Поняття етикету. Етикет ділового спілкування Розділ 2. Правила ділового мовлення Висновок Бібліографічний

418. Етикет Древнього Єгипту (14,75 кБ) Реферат 20.02.2009

Залишені стародавніми єгиптянами малюнки можуть служити для нас свідченням відносин між людьми більш ранніх епох, ілюстрацією формування і побутування особливих правил поведінки людини в сприйнятті її не лише як члена окремої родини, але й суспільства.

419. Етикет Древнього Єгипту, Древньої Греції, Риму (17,7 кБ) Реферат 20.02.2017

Незвичайне життєлюбство, віра в загробне життя стародавніх єгиптян та особливості їх етикету. Любов древніх єгиптян до прикрас і косметики. Одяг стародавніх греків: хітон, хламида та гіматій. Тога древнього римлянина - головний одяг і ознака громадянина.

420. Етикет і культура спілкування (17,23 кБ) Контрольная 20.11.2029

Етикет і його норми, види етикету. Спілкування як один із проявів людської сутності, універсальний засіб людського спілкування - мова. Роль мови міміки та жестів. Існування традиційних форм спілкування у різних народів. Головна вимога сучасного етикету.

Последние запросы


Историческая мысль континентальная модель организация производственного процесса предприятия контрольная работа Компенсация морального вреда в практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей особенности аэродинамики самолета при посадке и уходе на второй круг с одним неработающим двигателем Свобода личности воина Правовое обеспечение земской и городской реформ в России в 60-70 Инновационные формы организации адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к дошкольному образовательному актуальность пьесы вишневый сад введите название рефератаналоговые оступления в бюджет япония средневековье Компьютерные вирусы Классификация План-конспект урока по физической культуре Источники информации о рынке труда оптимальное размещение инвестиций с точки зрения получения доходов значимость процесса теплообмена Кадровая политика Особенности и тенденции внутриматочная спираль компьютер друг или враг оценка финансового состояния деятельности современного предприятия

Облако тегов