Название работы Дата
381. Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття (128,61 кБ) Реферат 20.08.2007

Вивчення особливостей естетичних вимірів філософсько-антропологічних вчень ХХ століття. Аналіз ідей естетики, що виникають в межах філософської антропології. Відкриття нових аспектів у розумінні природи людини, її життя, творчості, духовних вимірів.

382. Естетичні засади національно-культурних традицій (60,29 кБ) Реферат 20.09.2029

Теоретичне осмислення національно-культурної традиції як естетичного феномена. Систематизація досвіду вітчизняної наукової думки, включаючи історичну традицію і сучасний стан щодо естетичної реконструкції такого феномена як національно-культурна традиція.

383. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма (47,76 кБ) Реферат 20.07.2014

Дослідження основних законів гештальт-естетики відомого американського вченого Р. Арнхейма. Визначення основні естетичні ідеї та положення його концепції візуального мислення, розкриття специфіки трансформації візуальності у різних видах мистецтва.

384. Етика - підгрунтя сучасного бізнесу (558,22 кБ) Реферат 20.02.2017

Основні моральні засади міжлюдських відносин. Розвиток та сучасний стан етичних теорій. Види етичних норм: універсальні, групові та особистісні. Співвідношення матеріальних і духовних факторів у визначенні мети та засобів у підприємницькій діяльності.

385. Етика бізнесу (24,81 кБ) Реферат 20.02.2017

Предмет етики бізнесу та її значення. Особливості функціонування і розвитку моралі у сфері підприємницької та комерційної діяльності. Використання національних традицій ділової взаємодії. Моральні виміри діяльності менеджера, його функції та повноваження.

386. Етика благовіння перед життям (18,69 кБ) Контрольная 04.06.2012

Название Етика благовіння перед життям Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Контрольна

387. Етика в житті сучасного суспільства (19,17 кБ) Реферат 20.09.2029

Емпіричний і теоретичний рівні в структурі наукового знання. Висновки й рекомендації сучасної етики. Проблема обґрунтування моральних норм і цінностей. Система моральних та духовних орієнтирів, відповідна до запитів часу й повноти нинішнього досвіду.

388. Етика Гоббса і Бенедикта Спінози (26,69 кБ) Реферат 26.05.2009

Етика Гоббса і Бенедикта Спінози. План 1. Основні напрямки пошуку етики Нового часу. 2. Соціально-договірна концепція моралі Гоббса. 3. Етика особистості у Спінози. 4. Раціональна сутність людини – основоположна теза головної праці Спінози «Етика». 1. Основні напрямки пошуку етики Нового часу.

389. Етика ділового спілкування, діловий етикет (12,53 кБ) Реферат 20.12.2028

Розгляд "Етики ділового спілкування" як навчальної дисципліни та її завдань. Ділове спілкування та його особливості. Від того, на якому рівні перебуває культура ділових людей, залежать результати їхньої професійної діяльності, взаємини з клієнтами.

390. Етика ділового спілкування. Сутність, зміст, принципи (39,76 кБ) Курсовая 20.12.2014

Загальні питання ділового етикету. Суттєві властивості поведінки в офісі: корпоративний імідж, зовнішній вигляд співробітників, правила ввічливості на роботі, готування паперів. Міжнародні норми та національні стилі ведення переговорів, зустрічей і нарад.

391. Етика ділової бесіди (27,41 кБ) Реферат 04.06.2012

Название Етика ділової бесіди Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика 16 Зміст Вступ 1. Етика ділової бесіди 2. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні 3. Загальні етичні принципи

392. Етика для всіх професійних бухгалтерів (502,18 кБ) Реферат 20.03.2019

Визначальна характеристика професії бухгалтера - прийняття на себе відповідальності діяти в інтересах громадськості. Професійний бухгалтер повинен бути чесним у всіх професійних та ділових стосунках. Застережні заходи, розроблені законодавчими органами.

393. Етика і бізнес (35,23 кБ) Реферат 20.12.2017

Процес поєднання етики і теорії бізнесу. Функціональна необхідність існування етичних правил в бізнесі. Історія розвитку ділових стандартів російських та американських підприємців. Ідея вироблення єдиного кодексу етичних принципів для бізнесменів.

394. Етика і естетика, проблеми взаємодії (25,52 кБ) Реферат 04.06.2012

Название Етика і естетика, проблеми взаємодії Учебная работа по дисциплине - Бесплатные рефераты, курсовые, контрольные работы. Этика и эстетика 14 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Тема Етика і естетика, проблеми взаємодії Реферат

395. Етика і етикет у спілкуванні (18,09 кБ) Реферат 26.05.2009

План 1.Введення 2 2.Історія виникнення і розвитку етикету 3 3.Ділова етика 4 3.1.Роль професійної етики у діловому спілкуванні 6 3.2.Особливості службового етикету 7 4.Роль іміджу 9 5.Висновок 10 6.Література 11 Введення Ніщо не обходиться нам так дешево і не цінується так дорого як ввічливість».

396. Етика і мораль (20,42 кБ) Реферат 20.06.2024

Правила поведінки і норми взаємовідносин людей. Духовна культура населення українських міст. Первісне арістотелівське значення терміна етика. Поняття етики і моралі в науковому обігу різних суспільних середовищ. Відмінність між мораллю і моральністю.

397. Етика і психологія ділового спілкування (75,45 кБ) Контрольная 20.10.2016

Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

398. Етика і сучасне управління (632,06 кБ) Курсовая 20.08.2023

Етична чи аморальна практика ведення бізнесу - відображення системи цінностей, яка сформувалась у суспільстві. Три стадії морального розвитку менеджера. Взаємозалежність етики з відповідальністю. Концептуальні моделі та принципи сучасного менеджменту.

399. Етика й мораль (21,35 кБ) Реферат 20.01.2022

Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах. Змістовні блоки структури етичного знання. Мораль: теорії походження, поняття, ознаки, структура і функції. Мораль і право: співіснування і взаємовплив.

400. Етика конкурентної боротьби (22,42 кБ) Реферат 20.02.2017

Дотримання етики конкурентної боротьби на прикладі українських суб’єктів господарювання. Антиконкурентні дії органів влади. Етичні методи боротьби з недобросовісною конкуренцією. Деякі принципи та правила етики, що відображені в законодавчих актах.

Облако тегов