Рефераты по экологии

Название работы Дата
301. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії (42,49 кБ) Реферат 28.09.2012

Вступ Актуальність теми Природокористування - це ступінь використання природних ресурсів суб єктами господарської діяльності. Природокористування в Росії має як позитивні, так і негативні моменти. Росія має у своєму розпорядженні практично всі види природних

302. Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області (89,86 кБ) Диплом 20.02.2017

Загальна характеристика структури і діяльності товариства мисливців та рибалок Уляновського району Кіровоградської області. Дослідження порід риб та інших гідробіонтів водосховища. Природна кормова база водосховища. Охорона праці при вирощуванні риби.

303. Аналіз стану природоохоронної діяльності ремонтного підприємства залізничного транспорту (294,4 кБ) Курсовая 20.02.2017

Методичні підходи до аналізу показників, що характеризують стан природоохоронної діяльності на промисловому підприємстві. Аналіз еколого-економічних показників діяльності ремонтного підприємства "КМС-237". Виконання робіт природоохоронного призначення.

304. Аналіз сучасного екологічного стану Джарилгацької затоки Чорного моря (354,03 кБ) Диплом 20.02.2017

Загальна характеристика антропогенного впливу на екологічний стан Джарилгацької затоки. Джерела забруднення води. Природні негативні зміни акваторії та берегів затоки. Методи покращення екологічної ситуації. Оцінка впливу рисосіяння на стан води.

305. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва (48,55 кБ) Реферат 04.10.2012

Інженерно-екологічна оцінка експлуатації транспортної розв язки кільцевої автодороги біля сел. Горянська. Представлено аналіз вихідного стану навколишнього середовища результати хімічного аналізу ґрунтів, радіаційне обстеження, вимір фонових рівнів шуму,

306. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області (73,91 кБ) Диплом 04.10.2012

Зміст Вступ Розділ І. Місце області в загальному адміністративно-територіальному районуванні України 1.1 Фізико-географічне положення 1.2 Населення і трудові ресурси 1.3 Природні умови і ресурси 1.3.1 Геологічна структура та корисні копалини 1.3.2 Рельєф

307. Аналіз та оцінка впливу трубопрокатного виробництва на природне середовище (1662,73 кБ) Диплом 20.02.2017

Дослідження обґрунтування організації екологічного моніторингу. Аналіз та оцінка викидів, скидів та розміщення відходів підприємства у навколишньому середовищі. Характеристика шляхів зменшення негативного впливу трубопрокатного виробництва на довкілля.

308. Аналіз якості питної води міста Херсон (430,52 кБ) Курсовая 20.02.2017

Хімічний, бактеріологічний и технологічний аналіз води. Методика визначення показників її якості. Стан і використання водних ресурсів Херсонської області. Екологічна оцінка якості питної води і характеристика стану систем водопостачання та водовідведення.

309. Аналітичні записки (12 кБ) Реферат 13.12.2010

1. Виокремте причини негативного ставлення громадськості до діяльності місцевих органів екологічного управління. Наведіть перелік доцільних інтелектуальних та практичних дій по вирішенню наявної проблеми Існуюча організаційно-управлінська система екологічного регулювання має значні вади.

310. Антропогенез и экологические проблемы в современном мире (34,98 кБ) Реферат 20.02.2017

Антропогенез - процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека. Центральная проблема эволюционной антропологии. Проблема антропогенеза в 20 веке. Сущность понятия "экология", история становления. Развитие экосистемных исследований.

311. Антропогенез і його чинники (19,7 кБ) Реферат 04.10.2012

Вступ 1. Забруднення навколишнього середовища 2. Забруднення літосфери 3. Забруднення гідросфери 4. Забруднення атмосфери 5. Радіоактивне забруднення біосфери Ш Масове зведення лісів Ш «Парниковий ефект» Ш Виснаження озонового шару Ш Відходи виробництва

312. Антропогенна трансформація біогеоценозів Криворізького залізорудного басейну (46,25 кБ) Реферат 20.07.2008

Специфіка біогеоценотичної організації рослинності при різних антропогенних навантаженнях. Структурна організація комплексів наземної мезофауни природних, антропогенних та техногенних біогеоценозів Криворіжжя, особливості розвитку (біогеоценогенезу).

313. Антропогенная трансформация ландшафтов при промышленной добыче углеводородного сырья (28,94 кБ) Реферат 20.02.2017

Классификация антропогенных ландшафтов. Трансформация природных комплексов при прокладке сейсмопрофилей, при строительстве трубопроводов и трасс перетаскивания буровых установок и автодорог. Полимагистральные геотехнические системы углеводородного ряда.

314. Антропогенная трансформация речного стока (157,08 кБ) Курсовая 20.02.2017

Описание территории и особенностей климата Онего-Северодвинского бассейна. Оценка степени антропогенной трансформации речного стока в теплый период в пределах этого ареала путем анализа концентрации ионов натрия. Изменение концентрации натрия по годам.

315. Антропогенная эвтрофикация озер Республики Татарстан (0 кБ) 20.08.2010

Проблема деградации озерных экосистем в результате антропогенной эвтрофикации. Влияние сельскохозяйственной деятельности на увеличение выноса в озера биогенных элементов и загрязняющих веществ. Причины уничтожения различных видов флоры и фауны водоемов.

316. Антропогенне забруднення навколишнього середовища міста Севастополь (0 кБ) Реферат 20.12.2007

Атмосферне забруднення м. Севастополь та рівень забруднення річок Севастопольського регіону й акваторії Чорного моря, проблема знешкодження відходів. Вирішення екологічних проблем міста. Екологічне становище України порівняно з іншими країнами світу.

317. Антропогенний вплив людини на навколишнє природне середовище (0 кБ) Контрольная 20.07.2011

Визначення сучасних масштабів впливу людини на навколишнє середовище. Вивчення поняття, видів та джерел забруднення. Аналіз екологічних наслідків науково-технічного прогресу. Розгляд нормативно-правової бази регулювання природоохоронної діяльності.

318. Антропогенний вплив на біосферу (0 кБ) Реферат 20.11.2012

Антропогенні фактори впливу принципово відрізняються від факторів природних. У більшості випадків вони є наслідками виробничої діяльності суспільства, і лише іноді вони виробляються зі спеціальною метою змінити елементи природи в бажаному напрямі.

319. Антропогенний вплив на гідросферу (22,08 кБ) Реферат 20.02.2017

Дослідження поняття антропогенних факторів навколишнього середовища і загального механізму їх впливу. Характеристика основних причин сучасної деградації природних вод Землі. Огляд збору, видалення та захоронення твердих і високоактивних рідких відходів.

320. Антропогенний вплив на ґрунти (14,74 кБ) Реферат 20.02.2017

Значення ґрунту як одного з найважливіших компонентів природного середовища. Наслідки ерозії та виснаження земель, основні заходи боротьби з ними. Інтенсивне забруднення ґрунтів внаслідок дії хімічних сполук. Розвиток вторинного засолення і заболочування.

Последние запросы


Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека торговый маркетинг Обман как психологический феномен переговорного процесса внесудебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения технологические карты на кондитерские изделия Пути совершенствования планировки торговой площади в магазинах самообслуживания художественная гимнастика реферат 1 класс Деформация твёрдых тел моральна проблематика аборту Владивостокский государственный университет экономики и сервиса практика салон красоты по астрономии достижение современной космонавтики препараты мозгового кровообращения Русская Живопись 16 века история научных подходов к практике защиты растений анализ продаж лекарственных препаратов ТО автомобильного генератора история развития и возникновения Стереометрии роль портрета в создании образа персонажа в романе война и мир очистка зерна от примесей

Облако тегов