Название работы Дата
161. Автоматизація бухгалтерського обліку ТОВ "Хлібороб" (555,46 кБ) Курсовая 20.02.2017

Характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Хлібороб". Зміст та завдання обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі. Методи оцінки тварин та їх інвентаризація. Застосування редакторів Word, Excel, PowerPoint, Access на підприємстві.

162. Автоматизація обліку використання коштів на оплату праці (105,88 кБ) 20.09.2008

Особливості автоматизованої системи обліку заробітної плати. Розгляд способів виплати працівнику заробітної плати на підприємстві: плата через касу, плата на платіжні картки. Основні причини впровадження автоматизованої системи обліку заробітної плати.

163. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів (85,76 кБ) Курсовая 20.02.2017

Особливості організації облікової роботи, нормативно-довідникове забезпечення обліку. Збір та накопичення первинної інформації, особливості нарахування амортизації за бухгалтерським і податковим обліком. Обробка облікової інформації, аналітичний облік.

164. Автоматизація обліку і контролю готової продукції, її відвантаження та реалізації на підприємстві (930,65 кБ) Диплом 20.01.2018

Теоретичні основи обліку і контролю готової продукції, її відвантаження та реалізації на ТЗОВ "Гербор-холдінг". Загальна характеристика базового підприємства. Організація обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої форми обліку.

165. Автоматизація обліку нарахування амортизації на прикладі СВК "Багачанське" Хорольського району Полтавської області (103,08 кБ) Диплом 20.02.2017

Стан організації бухгалтерського обліку у СВК "Багачанське". Передумови переходу з ручної обробки інформації до автоматизованої. Формування нормативно-довідкової, оперативної інформації з обліку амортизації. Вихідні машинограми, їх зміст і призначення.

166. Автоматизація обліку нарахування заробітної плати робітникам (351,24 кБ) Курсовая 20.01.2030

Етапи автоматизованої обробки інформації на підприємстві. Правила складання бухгалтерської звітності і збору первинної інформації. Автоматизоване робоче місце бухгалтерів різних категорій. Облік розрахунків з оплати праці в програмі "1С: Бухгалтерія 7.7".

167. Автоматизація обліку нематеріальних активів (313,42 кБ) Курсовая 20.02.2017

Синтетичний та аналітичний облік надходження і створення нематеріальних активів. Розробка конфігурації в системі 1С: Підприємство. Створення робочого Плану рахунків, констант, перерахувань, обробки, необхідних видів субконто. Написання програмного модуля.

168. Автоматизація обліку праці та її оплати. Засоби автоматизації управлінської праці (25,79 кБ) Контрольная 20.02.2017

Організація праці менеджера в умовах застосування сучасних інформаційних технологій управління персоналом. Організація автоматизованого обліку праці та заробітної плати. Відповідність форм первинних документів з обліку праці і їх електронних аналогів.

169. Автоматизація обліку розрахунків з органами страхування та пенсійним фондом (44,78 кБ) Курсовая 20.02.2018

Автоматизована розробка інформаційної системи підприємства: організація обліку розрахунків з органами страхування та пенсійним фондом. Якість та ефективність інформаційної системи, аналіз програмного та технічного забезпечення, охорона праці при роботі.

170. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні (45,39 кБ) Курсовая 20.02.2017

Опис автоматизованих систем документообігу. Єдина система стандартизації документів, автоматизація створення каталогів. База даних - одиниця автоматизації системи документообігу. Використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів.

171. Автоматизація реферування (68,56 кБ) Курсовая 20.02.2017

Роль передачі інформації в розвинутих країнах світу. Практичні та теоретичні аспекти формування реферату та автоматизованого реферування, його структура, перспективи, цільове призначення, функції. Реферування як процес згортання первинної інформації.

172. Автоматизація системи обліку оплати праці (26,27 кБ) Контрольная 20.02.2017

Технічне забезпечення автоматизованого робочого місця, класифікація АРМ. Основні форми використання засобів оргтехніки. Вітчизняний ринок програмного забезпечення для ведення обліку оплати праці. Особливості комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

173. Автоматизація складських операцій (3113,49 кБ) Контрольная 20.02.2017

Проектування інформаційної системи як елемент автоматизації діяльності підприємства. Основні принципи пристрою "правильного" складського господарства. Переміщення товарів на складі. Інвентаризація, комплектування номенклатури. Оприбуткування товарів.

174. Автоматизвція бухгалтерського обліку (1342,38 кБ) Контрольная 20.02.2003

Аспекти створення АРМ бухгалтера і аудитора, мережева структура. Створення бази даних засобами СУБД Access. Типові проекти автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Підприємство». Контекстний пошук документів у базі даних інформаційно-пошукових систем.

175. Автоматизирование рабочих мест бухгалтеров (384,16 кБ) Курсовая 20.02.2008

Организация учета труда и заработной платы персонала предприятия, их экономическая сущность и задачи. Учет распределения заработной платы, резерва отпусков и отчислений в страховые фонды. Требования к бухгалтерской системе и учет рабочего времени.

176. Автоматизированная информационная система учета автосалона (28,88 кБ) Контрольная 20.12.2016

Анализ автоматического учета поступления и реализации товара компании, занимающейся торговлей автомобилями. Изучение ведения справочников номенклатуры товара, клиентов, поставщиков и менеджеров. Описания оформления прихода и заявок, поиска по складу.

177. Автоматизированная информационная технология по учету денежных операций по кассе (1373,31 кБ) Курсовая 20.02.2017

Автоматизация бухгалтерского учета – основа эффективного управления. Требования к бухгалтерской системе. Организационно-экономическая сущность и задачи автоматизированной формы бухгалтерского учета. Работа с меню, алгоритм оформления хозяйственного факта.

178. Автоматизированная информационная технология по учету денежных операций по кассе (1373,31 кБ) Курсовая 20.02.2017

Автоматизация бухгалтерского учета – основа эффективного управления. Требования к бухгалтерской системе. Организационно-экономическая сущность и задачи автоматизированной формы бухгалтерского учета. Работа с меню, алгоритм оформления хозяйственного факта.

179. Автоматизированная обработка информации по сводному учету и составлению отчетности (19,29 кБ) Реферат 20.02.2017

Задачи комплекса сводного учета и составления отчетности. Рациональная организация синтетического и аналитического учета хозяйственных операций с помощью автоматизированного рабочего места бухгалтера. Предназначение справочников, используемых в АРМ.

180. Автоматизированная обработка информации по учету труда и его оплаты в тракторно-полеводческой бригаде №1 в ФГУП УОХ "Июльское" (62,23 кБ) Курсовая 20.02.2017

Учет труда и его оплаты, характеристика задач, периодичность решения. Внедрение автоматизированной обработки информации по учету оплаты труда в тракторно-полеводческой бригаде №1 в ФГУП УОХ "Июльское" ИжГСХА с использованием ППП 1С: Предприятие 7.7.

Облако тегов