Рефераты по биологии

Название работы Дата
301. Аналіз видів роду Centaurea L. та оцінка їх господарського значення (36,62 кБ) Курсовая 20.01.2031

Природні умови Чернівецької області: клімат, рослинність, географічне положення, рельєф та ґрунти. Таксономічний склад і поширення видів роду Centaurea L. у флорі області. Еколого-ценотичний аналіз та господарське значення представників роду Centaurea L.

302. Аналіз водорозчинних вітамінів (80,59 кБ) Курсовая 20.02.2017

Загальна характеристика водорозчинних вітамінів. Вітамін В1 (тіамін, антиневритний), В2 (рибофлавін, вітамін росту), В3 (пантотенова кислота), РР (вітамін В5). Біотин (вітамін В8, антисеборейний). Фолієва кислота. Методи аналізу водорозчинних вітамінів.

303. Аналіз водорозчинних вітамінів (80,59 кБ) Курсовая 20.02.2017

Загальна характеристика водорозчинних вітамінів. Вітамін В1 (тіамін, антиневритний), В2 (рибофлавін, вітамін росту), В3 (пантотенова кислота), РР (вітамін В5). Біотин (вітамін В8, антисеборейний). Фолієва кислота. Методи аналізу водорозчинних вітамінів.

304. Аналіз протеому хлоропластів клітин обкладки та мезофілу кукурудзи (961,86 кБ) Реферат 20.01.2022

Особливості будови С4 рослин. Аналіз протеомів пластид клітин обкладки та мезофілу. Білкові комплекси тилакоїдних мембран. Трансляційний апарат хлоропласту. Поняття шаперонів, ізомеразів, протеазів, імпорту білків. Мембранні специфічні транспортери.

305. Аналіз процесів заморожування дріжджоподібних грибів Sacharomyces cerevisiae з урахуванням розкиду умов охолодження в зразку (201,4 кБ) Реферат 20.08.2014

Визначення оптимальної швидкості охолодження при заморожуванні дріжджоподібних грибів Saccharomyces cerevisiae. Дослідження двохфакторної теорії кріопошкодження. Впливу неоднорідності поля швидкості охолодження на колонієутворюючу здатність грибів.

306. Аналіз сортів та майже-ізогенних ліній м’якої пшениці за допомогою ПЛР з алель-специфічними праймерами до Gli-1 та Glu-3 локусів (160,53 кБ) 20.11.2017

Алельний стан в локусах Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1 та Glu-A3 14 сортів м’якої пшениці та 6 майже-ізогенних ліній. Детективація нової алелі за ПЛР з праймерами до маркера Gli-В1.1 локусу Gli-B1 у лінії GLI-B112, отриманої від схрещування Безостої1 з Левент.

307. Аналізатори людини: слуховий, зоровий, рівноваги, чуття (110,9 кБ) Реферат 20.01.2015

Органи чуття є периферичними частинами аналізаторів. Вони зумовлюють такі основні види чутливості: нюх, смак, дотик, зір, слух, рівновагу і положення тіла в просторі. Внутрішнє вухо сприймає звуки, регулює положення тіла в просторі і зберігає рівновагу.

308. Аналізатори та їх роль (47,99 кБ) Курсовая 20.02.2017

Рецепторна й аналізаторна функції аналізаторів, їх види та властивості. Фізіологія шкірної рецепції, інтероцепція й проприоцепція. Механізми вестибулярного аналізу. Слуховий, нюховий та зоровий аналізатори. Тактильна, температурна й болюча чутливість.

309. Аналітична анатомія брижових артерій (259,1 кБ) Реферат 20.07.2008

Визначення кількісних закономірностей будови русла брижових артерій товстої кишки здорових людей, використання даних для визначення морфометричного еталону норми, аналіз кількісної анатомії деревоподібного відділу брижових артерій людини на ангіограмах.

310. Аналітичний огляд із "Зоологія безхребетних". Тип губки (Spongia) (20,34 кБ) Реферат 20.11.2019

Основні типи будови водоносної системи губок, їх загальна морфологія, особливості скелету, риси фізіології. Етапи особливого способу внутрішнього брунькування, видільна і нервова системи. Ознаки великої примітивності організації, класифікація губок.

311. Аналогия и моделирование в биологических исследованиях (30,28 кБ) Реферат 20.09.2021

Накопление фактического материала, отражающего предметы и явления природы в биологических исследованиях. Методы количественного учета живых организмов, популяций, биогеоценозов. Аналогия и моделирование в биологии. Мониторинг и его применение в науке.

312. Ананас (10,4 кБ) Реферат 05.09.2011

Ананас Ананас крупнохохолковый (Ananas comosus), тропическое травянистое растение семейства бромелиевых (Bromeliaceae) родом из Южной Америки, разводимое ради крупного съедобного соплодия. В пищу его можно употреблять в свежем виде, но сейчас 90 всей

313. Ананас на подоконнике (22,04 кБ) Реферат 20.02.2017

Особенности выращивания ананасов в условиях квартиры. Уход за растением: посадка, полив, опрыскивание, удобрение почвы, стимуляция плодоношения. Анализ результатов исследования. Срок, за который получен плод. Вкус самостоятельно выращенного ананаса.

314. Ананас на подоконнике (22,04 кБ) Реферат 20.02.2017

Особенности выращивания ананасов в условиях квартиры. Уход за растением: посадка, полив, опрыскивание, удобрение почвы, стимуляция плодоношения. Анализ результатов исследования. Срок, за который получен плод. Вкус самостоятельно выращенного ананаса.

315. Анатомическая и экологическая специфика видов festuca pratensis huds и festuca rupicola heuff (792,56 кБ) 20.09.2027

Изучение анатомического строения вегетативных и генеративных органов в отношении разных структурных элементов. Приспособление растений к дефициту воды. Исследование препаратов под световыми микроскопами. Анатомическое строение корня, стебля растения.

316. Анатомическая номенклатура. Основные оси и плоскости человеческого тела (715,9 кБ) Реферат 20.02.2017

Систематический перечень анатомических терминов. Оси и плоскости человеческого тела. Верхняя боковая поверхность полушария, главные борозды и извилины. Локализация функций связанных с нервной системой. Орган обоняния. Проводящий путь органа обоняния.

317. Анатомическая номенклатура. Основные оси и плоскости человеческого тела (715,9 кБ) Реферат 20.02.2017

Систематический перечень анатомических терминов. Оси и плоскости человеческого тела. Верхняя боковая поверхность полушария, главные борозды и извилины. Локализация функций связанных с нервной системой. Орган обоняния. Проводящий путь органа обоняния.

318. Анатомические и физиологические особенности человека (63,81 кБ) 20.10.2023

Обзор научных исследований анатомии и физиологии человека. Уровни организации организма и иммунологической реактивности человека. Анализ факторов влияющих на развитие ребенка. Виды костей и суставов. Возрастные особенности черепа, сердца и сосудов.

319. Анатомические особенности динозавров (51,79 кБ) 20.02.2010

Особенности строения диапсидного типа черепа архозавров, способы передвижения за счет вертикального мышечного строения. Принципы развития второго мозга в сросшихся крестцовых позвонках, различие строения рогов и гребней у самцов и самок динозавров.

320. Анатомические особенности клетки; физиологическая роль макроэлементов; биохимические изменения у теплолюбивых растений (36,54 кБ) Контрольная 20.08.2007

Образование и рост клеточной оболочки; поры и плазмодесма. Анатомические особенности устьичной клетки. Макроэлементы: усваиваемые формы, физиологическая роль. Дыхательная цепь; взаимосвязь роста и развития. Биохимические изменения у теплолюбивых растений.

Последние запросы


Московский государственный технический университет гражданской авиации проектирование системы управления организация работы мучного цеха Библиотека им Сечени в Венгрии основы менеджмента франции леквидация последствий эпидемий и эпиоозодей дисертация на тему словесные методы в доу фараоны египта человеческая деятельность ее многообразие обзор требований к оснащению и оборудованию кабинетов ПК Органическая система управления использование радиоактивных изотопов в технических целях Разработка инструкции по информационной безопасности для сотрудника отдела кадров формирование документационного обеспечения управления персоналом моторный участок атп кубанский аграрный университет основные положения теории форда исламизация европа Социальные представления их структура и формирование Текст в фотошопе

Облако тегов