Рефераты по биологии

Название работы Дата
1641. Виды физических полей тела человека (39,44 кБ) Курсовая 21.02.2017

Регистрация собственных физических полей человека: перенос с их помощью информации о работе внутренних органов. Акустические, электрические и магнитные поля. Магнитокардиография: ферромагнитные частицы в организме. Тепловидение в биологии и медицине.

1642. Виды физических полей тела человека (39,44 кБ) Курсовая 21.02.2017

Регистрация собственных физических полей человека: перенос с их помощью информации о работе внутренних органов. Акустические, электрические и магнитные поля. Магнитокардиография: ферромагнитные частицы в организме. Тепловидение в биологии и медицине.

1643. Виды эволюции человека (25,49 кБ) Реферат 20.06.2012

Основные этапы и взаимосвязь культурной и биологической эволюции человека. Анализ концепций Ч.Р. Дарвина о эволюции, происхождении видов на основе изменчивости, наследственности, борьбы за существование и отбора. Особенности прогресса и регресса.

1644. Виды ящериц (20,42 кБ) 20.12.2017

Изучение палеонтологической истории и отличительные признаки представителей отряда рептилий. Характеристика мест обитания, внешнего вида, органов чувств и размножения ящериц. Описания способности изменения окраски за счет агрегации пигмента в меланофорах.

1645. Виды, фазы, механизмы сна (1153,07 кБ) 21.02.2017

Сон как естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир. Фазы сна: быстрая и медленная, их отличительные особенности и продолжительность. Причины нарушений.

1646. Визначення біологічно активних речовин граната (488,33 кБ) Курсовая 20.02.2027

Виділення олії методом екстрагування органічним розчинником. Визначення фізико-хімічних показників: кислотного, ефірного, йодного та пероксидного чисел, заломлення та густини олії. Дослідження жирнокислотного складу методом газової хроматографії.

1647. Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка (219,86 кБ) 20.03.2029

Розвиток пилку у нормі і за патології. Оформлення протоколів дослідів, матеріали та обладнання. Визначення життєздатності чоловічого гаметофіту. Оцінка життєздатності пилку на приймочках запилених квіток. Специфіка розвитку різних типів зародкового мішка.

1648. Визначення індивідуальної радіочутливості людини на основі цитогенетичних показників (49,13 кБ) Реферат 20.09.2029

Визначення величини індивідуальної радіочутливості умовно здорових осіб за рівнем аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові, індукованих тестуючим опроміненням in vitro. Визначення цитогенетичних показників ІР для різних категорій населення.

1649. Визначення статусу метилювання промоторї ділянки гена FOXP1 при розвитку карциноми прямого кишечника людини (1157,54 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика захворювання та фактори ризику. Гістологічні типи карциноми прямого кишечника людини та їх молекулярні маркери. Характеристика генів підродини FOXP. Створення бібліотеки геномної ДНК із зразків пухлин прямого кишечника людини.

1650. визуальная среда (14,75 кБ) Реферат 10.06.2010

Визуальная среда как фактор сохранения здоровья учеников и учителей гимназии. Пусто все, однообразно, Словно замер жизни дух Мысль и чувства дремлют праздно, Голодают взор и слух. П.А. Вяземский В гимназии №177 г. Екатеринбурга вопросам сохранения и укрепления

1651. Визуальные методы оценки цикличности в ходе метеоэлементов (24,44 кБ) Курсовая 03.02.2003

Введение 3 1. Современное Состояние Проблемы Многолетних Колебаний Температуры Воздуха 4 1.1 Факторы изменения климата 4 1.2 Обзор исследований многолетних колебаний температуры воздуха 2. Визуальные Методы Оценки Цикличности В ХОДЕ Метеоэлементов 2.1

1652. Викопні головоногі молюски (11,6 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальна характеристика головоногих молюсків. Особливості внутрішньої будови, розвиток нервової системи. Головне завдання "чорнильної бомби". Поняття про розмноження каракатиць, термін розвитку яєць. Роль головоногих молюсків у природі та житті людини.

1653. Використання генетичної інженерії для створення нових сортів с/г рослин (49,85 кБ) Курсовая 21.02.2017

Використання методів біотехнології для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Розширення і покращення ефективності біологічної фіксації атмосферного азоту. Застосування мікроклонального розмноження. Створення трансгенних рослин.

1654. Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю (51,17 кБ) Реферат 20.08.2002

Каталог алельних варіантів гордеїнкодуючих локусів ячменю для умов України. Успадковування алелей локусів озимого ячменю. Їх зв’язок зі ступенем зимостійкості на прикладі сорту Тайна, матеріалу конкурсних сортовипробувань й сортів колекційного розсадника.

1655. Використання енергії неорганічних субстратів літотрофами. Особливості дихання ланцюга літотрофів (34,92 кБ) Реферат 21.02.2017

Основна характеристика літотрофів - мікроорганізмів, що використовують неорганічні речовини у якості відновлюючих агентів для біосинтезу. Енергетичний метаболізм бактерій. Класифікація літотрофних бактерій. Роль літотрофних мікроорганізмів у природі.

1656. Використання різних видів підложок в культивуванні мезенхімальних прогеніторних клітин (572,97 кБ) 20.02.2005

Проведення дослідження культури мезенхимальних прогениторных клітин, які культивували на колагеновій, агаровій і фібриновій підкладках при однакових умовах, аналіз їх результатів. Застосування методу проточної цитофлуориметрии протягом культивування.

1657. Використання спектральних характеристик листків рослин для визначення їх фізіологічних показників (50,16 кБ) Реферат 20.08.2014

Основні деривативні індекси для оцінки вмісту хлорофілу або води у листку. Розробка системи спектральних параметрів листків рослин, які можуть бути застосовані для оцінки їх основних фізіологічних показників за спектрами відбиття у видимому діапазоні.

1658. Виникнення життя на Землі (22,61 кБ) Реферат 20.04.2010

Поняття часу, абіогенезу та біогенезу. Природний результат еволюції матерії. Значення енергетичного балансу живого. Сутність теорій панспермії, Опаріна і Холдейна. Загальна характеристика основних етапів виникнення та прискорення темпів розвитку життя.

1659. Виробництво кормового білка (135,07 кБ) Диплом 21.02.2017

Вивчення середовища для виробництва білкових концентратів із водоростей, бактерій, рослин, дріжджів та грибів. Огляд ферментаторів для стерильного культивування мікроорганізмів. Аналіз флотації, сепарування, випарювання й сушіння для одержання протеїнів.

1660. Вирощування орхідей (4011,22 кБ) Диплом 21.02.2017

Вирощування орхідей, їх біологічна та геологічна характеристика. Меристемний спосіб розмноження. Зародження орхідології як науки. Епіфітний спосіб життя. Стебла "лазячих" орхідей. Запліднення та будова насіння. Догляд за орхідеями взимку та влітку.

Последние запросы

Облако тегов