Рефераты по биологии

Название работы Дата
1381. Брожения. Типы жизни, основанные на субстратном фосфорилировании (239,83 кБ) 21.02.2017

Сущность и энергетическая характеристика процесса брожения, его главные этапы и значение. Главные реакции синтеза субстратного АТФ. Особенности акцептирования электронов. Гомоферментативное молочнокислое брожение, его принципы, направления и продукты.

1382. Бронхиальное и альвеолярное дерево (2526,07 кБ) 21.02.2017

Структура бронхиального дерева - системы бронхов, по которой воздух из трахеи попадает в легкие. Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами, составляющие дыхательную паренхиму легкого. Число ацинусов в обоих легких.

1383. Брусника обыкновенная (16,83 кБ) Реферат 20.03.2030

Характеристика вечнозеленого кустарничка брусники обыкновенной, описание его ветвей, листьев, цветков, плодов. Использование листьев, побегов и ягод брусники в качестве лекарственного сырья, способы приготовления отваров. Химический состав листьев.

1384. Будова гена (20,99 кБ) Реферат 20.02.2009

Сучасний стан теорії гена. Генетична інженерія, її зв’язок із спадковістю і середовищем. Фенотипова (модифікаційна), генотипова, комбінативна, мутаційна та геномна мінливість. Хромосомні аберації та індукований мутагенез. Визначення закону Вавілова.

1385. Будова і функції оболонки клітки (21,34 кБ) Реферат 20.01.2005

Дослідження будови тваринної клітини за даними електронного мікроскопа. Вивчення будови, функцій внутрішньоклітинних структур, розмноження, розвитку клітин та їх пристосування до умов навколишнього середовища. Огляд атомного і молекулярного складу клітки.

1386. Будова і функції опорно-рухової системи (16,33 кБ) 21.02.2017

Визначення тканини як системи клітин і міжклітинної речовини, що мають подібну будову. Поняття єдності фізіологічних систем організму. Характеристика, будова та функції опорно-рухового апарату людини. Хімічна, анатомічна і мікроскопічна будова кісток.

1387. Будова й механізми функцій білків (16,83 кБ) Реферат 20.08.2026

Роль білків в життєдіяльності організмів. Амінокислоти як структурні елементи білків. Будова поліпептидних ланцюгів й властивості білків. Загальний принцип біологічної функції білків. Процес біосинтезу білків у клітинах. Синтез поліпептидного ланцюга.

1388. Будова квітки (10743,67 кБ) 21.02.2017

Вкорочений, видозмінений і обмежений у рості пагін, який пристосований до статевого розмноження. Основні форми квітколожа, типи віночків. Проста і подвійна оцвітина. Правильні, неправильні та асиметричні квітки. Пристосування рослини до запилення вітром.

1389. Будова клітини (468,04 кБ) Реферат 20.10.2025

Структурно-функціональні особливості клітин всіх живих організмів. Комплекс ліпідних і білкових молекул. Асиметричний розподіл речовин між внутрішньоклітинним і позаклітинним середовищами. Компоненти цитоплазми, які являють собою відкладення речовин.

1390. Будова нервової системи (17,12 кБ) 20.12.2017

Нервова система та її роль у регуляції функцій організму та основні функції. Центральна та периферична нервова система. Аферентні (чутливі), еферентні (рухові), вставні (проміжні) нейрони. Орієнтувальні, захисні, травні, статеві безумовні рефлекси.

1391. Будова рослин (218,23 кБ) Шпаргалка 20.12.2009

Загальна характеристика функціонування вегетативних органів у трав’янистих та деревинних рослинах. Зовнішня і внутрішня будова стебла і кореня хвойних монофілетичних груп. Фотосинтез, транспірація і газообмін листка. Розташування губчастої паренхіми.

1392. Будова рослин. Царство грибів та лишайників (380,16 кБ) Реферат 20.03.2011

Дослідження вегетативних та генеративних органів рослини: кореню, стебла, листка, бруньки та квітки. Аналіз ряду пристосувань та особливостей розвитку насінних та голонасінних рослин. Вивчення основних типів живлення водоростей, грибів та лишайників.

1393. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз (15,94 кБ) Контрольная 28.02.2017

1394. Будова ядра (756,9 кБ) 21.02.2017

Вивчення будови ядра як одного із структурних елементів еукаріотічеськой клітки, що містить генетичну інформацію в молекулах ДНК. Ядерна оболонка, ядерце, матрикс як структурні елементи ядра. Характеристика процесів реплікації і транскрипції молекул.

1395. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій (397,69 кБ) Курсовая 21.02.2017

Мітохонрдрії як органоїди клітини, їх будова та функції. Розміри, форма, загальна схема організації мітохондрій. Локалізація ферментної системи мітохондрій. Методи дослідження мітохондрій: електронна мікроскопія; інтерференційне мікроскопування.

1396. Будущее биологии. Перспективы и проблемы развития (25,65 кБ) Реферат 20.02.2027

Определение роли биологии - науки, которую интересуют три проблемы: механизмы происхождения жизни, ее изменчивости и эволюции. Классификация биологических наук: зоология, ботаника, анатомия и физиология человека. Проблемы и перспективы развития биологии.

1397. Будущее науки (20,66 кБ) Контрольная 26.05.2004

План. стр. I. Что нам пророчат ученные 1.1. Прогнозы в области технологий. 1.2. Прогнозы метеорологов. 1.3. Что обещают нам демографы II. Будущее рождается сегодня. 2.1. XXI век будет веком генной терапии. 2.2. Да будет свет 2.3. Медицинский суперкомпьютер.

1398. Будущее науки (20,5 кБ) Реферат 25.01.2008

Только что пронесшийся над Западной Европой сильнейший разрушительный ураган, стал проявлением огненного дыхания Дракона, который появляется раз в 12 лет. В начале XXI века, как считают футурологи, произойдет столкновение Земли с крупным – наподобие Тунгусского – метеоритом.

1399. Будущее человека в связи с развитием технологий (19,17 кБ) 20.03.2017

Затяжное состояние научно-технической революции. Перспективы человечества в связи с развитием нанотехнологий и генной инженерии. Основные элементы ближайшего и отдаленного будущего мира. Использование энергии черных дыр, поиск инопланетных цивилизаций.

1400. Бузина черная (7,59 кБ) Реферат 04.04.2003

Бузина Черная. Sambucus nigra L. Считалось, что бузина священное растение и продлеваетжизнь. Гроздями бузины чистили самовары, добавляли в виноградные вина дляпридания цвета и мускатного вкуса. Семейство жимолостные - Caprifoliaceae Juss. Описание. Кустарник

Последние запросы

Облако тегов