Рефераты по биологии

Название работы Дата
1281. Біосфера: найголовніша екосистема Землі (4657,25 кБ) 20.11.2012

Виникнення природної підсистеми земної оболонки, що являє собою область існування живих організмів. Структура елементів біосфери. Склад гідросфери й літосфери. Короткі відомості про незвичайні творіння природи. Види та причини забруднення біосфери.

1282. Біотехнології. Історія та перспективи розвитку (20,73 кБ) Реферат 20.02.2008

Біотехнологія як сучасна наука. Використання генетичної інженерії у різних галузях промисловості, сільського господарства та медицини (застосування для одержання багатьох цінних сполук - ферментів, гормонів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків).

1283. Біотехнологічні компанії розвинутих країн (40,36 кБ) Курсовая 20.08.2026

Основні принципи роботи біотехнологічних фірм Японії. Формування бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Проникнення приватних фірм в область біотехнології. Спільні дослідження, ліцензійні угоди й ринок біотехнологічної продукції.

1284. Біотехнологічні основи одержання поліплоїдних рослин м’яти котячої (Nepeta SP) із застосуванням антимікротрубочкових сполук для цілей селекції (135,08 кБ) Реферат 20.07.2016

Одержання поліплоїдних форм м’яти котячої в умовах in vitro з використанням антимікротрубочкових сполук. Особливості культивування тканин і органів м’яти котячої, застосування колхіцину, динітроанілінових і фосфоротіоамідних гербіцидів для селекції.

1285. Біотехнологічні функції грибів (36,93 кБ) Реферат 20.11.2014

Систематика та морфологія мікроорганізмів. Особливість продуцента і його стійкості до інфекції. Характеристика біотехнологічних функцій грибів та їх використання. Основна фізіологія росту і живлення бактерій. Аналіз збільшення і розмноження мікробів.

1286. Біотехнологія (19,72 кБ) Реферат 20.04.2006

Біотехнологія, місце в ній науки про штучне культивування ізольованих кліток і тканин. Вирощування рослин-гаплоїдів з пилкових зерен. Використання культур тканин для клонування суцвіть, квіток, бруньок, листів і коренів. Цитокінони, їх стимулююча дія.

1287. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М (43,36 кБ) Реферат 20.07.2016

Відбір штаму-продуценту гідролітичного ферментного комплексу на основі визначення його біосинтетичної здатності. Спосіб, умови та механізми іммобілізації комплексу. Технологічні режими отримання іммобілізованого гідролітичного препарату, апаратурна схема.

1288. Біотехнологія як наука (27 кБ) Реферат 21.02.2017

Основні етапи історичного розвитку біотехнології, видатні представники, методи та завдання. Досягнення біотехнології, які дозволяють здійснювати генно-інженерні маніпуляції. Основою сучасного біотехнологічного виробництва є мікробіологічний синтез.

1289. Біотехнологія: проблеми і перспективи (21,11 кБ) Реферат 20.02.2006

Біотехнологія - використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Історія виникнення та розвитку біотехнологій, їх застосування у різних галузях сучасної науки. Використання біотехнологічних прийомів у медицині і сільському господарстві.

1290. Біотичні рекреаційні ресурси України (21,41 кБ) Реферат 20.12.2017

Позитивні тенденції розвитку туристсько-рекреаційного комплексу України. Емоційний вплив на людину лісових ландшафтів Карпат, Кримських гір. Багатий рослинний та тваринний світ болотних угідь. Екологічна функція зелених насаджень населених пунктів.

1291. Біотопічний розподіл, чисельність та біологія розмноження риб р. Случ (2025,31 кБ) Курсовая 21.02.2017

Значення риб у водних біоценозах. Аналіз основного видового складу риб р. Случ. Характеристика природно-кліматичних умов району дослідження. Характеристика риб рядів окунеподібні, коропоподібні, щукоподібні. Особливості біології риб та їх поширення.

1292. Біофізика та біосистеми (304,92 кБ) Реферат 21.02.2017

Предмет, структура та основні поняття біофізики і біосистем. Об’єкти дослідження фізики клітинних процесів. Жива клітина – основна форма життя. Мембранний транспорт речовин у клітинах. Механізми активного транспорту речовин через біологічні мембрани.

1293. Біофізичні властивості іонних каналів мембран ядерної оболонки (42,68 кБ) Реферат 20.09.2010

Відношення між катіонними каналами великої провідності, які були зареєстровані в ядерних мембранах нейронів Пуркін’є мозочка, і каналами для пасивної дифузії комплексу ядерної пори. Властивості іонних каналів в мембранах ядер гранулярних нейронів.

1294. Біохімічна відповідь олігодендроцитів до ішемічного стану (2194,53 кБ) Диплом 21.02.2017

Мієлінізація протягом постнатального розвитку гризунів. Вплив ішемії мозку на експресію основного білка мієліну. Дегенерація олігодендроцитів та їх відновлення після фокальної ішемії мозку. Структура та функції мієліну. Непрямий імуноферментний аналіз.

1295. Біохімічний контроль функціонального стану організму (27,06 кБ) Реферат 20.03.2025

Завдання, види і організація біохімічного контролю. Тести, які використовуються при біохімічному контролі в спорті. Біохімічний контроль розвитку систем енергозабезпечення організму при м’язовій діяльності. Біохімічний контроль за рівнем тренованості.

1296. Біохімічні ефекти впливу наночастинок на прокаріотичні та еуріотичні клітини (62,31 кБ) Реферат 20.07.2016

Синтез і характеристика наночастинок золота різного розміру. Дослідження взаємодії наночастинок з пухлинними клітинами та особливостей їх впливу на структурний стан ДНК. Розподіл золота в органах і тканинах щурів за умов внутрішньовенного введення.

1297. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові у щурів (39,68 кБ) Реферат 20.07.2025

Дослідження впливу ацетату свинцю за умов одноразового введення на інтенсивність гемопоезу та метаболізм в еритроцитах і лімфоцитах щодо можливості корекції порушень функціонального стану антиоксидантної системи цих клітин шляхом введення вітаміну Е.

1298. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук (32,66 кБ) Реферат 20.10.2030

Вивчення біохімічної дії гетерополіядерних залишок на мембрани. Дослідження активності плазматичних гепатоцитів щурів. Аналіз зміни активності зв’язаних ферментів при дії зазначених сполук. Трансформації печінки під впливом гетерополіядерних явищ.

1299. Біохімічні механізми регуляції стероїдогенезу в корі надниркових залоз іонами калію (165,15 кБ) Реферат 20.08.2007

Вплив різних концентрацій К+ на стероїдогенез в корі надниркових залоз людини та тварин. Шляхи передачі регуляторного сигналу К+ в адренокортикоцитах та основні етапи і механізми такої передачі. Вплив К+ на апоптичні процеси в корі надниркових залоз.

1300. Біохімічні основи стомлення (17,99 кБ) Реферат 21.02.2017

Типи фізичних вправ людини, їх відмінні риси та оцінка витрат енергії на їх здійснення. Кисневий запит при виконанні вправ максимальної та середньої потужності, основні причини різкого підвищення вмісту креатину, креатиніну (продукту розпаду креатину).

Последние запросы


Управленческие решения и среда Проблема систематизации в естественных науках новейшие изменения политической карты мира история сестринского дела как часть истории Задачи функции структура пенсионного фонда РФ Человеческий фактор в разработке и исполнении государственных решений фата моргана культура антикультура задачи по хирургии сжатие дисков В В Докучаев 10 великих стран По иску Гниломедова к ООО Недвижимость России и ООО Недвижимость Руси о защите прав потребителя судом постановлено заочное договор купли продажи проблема систематизации в гуманитарных науках правовой статус несовершеннолетнего предпринимателя воспитание культуры поведения дошкольного возраста деловое общение его виды и формы становление советской системы государственного управления 1917-1922 формальные грамматики и их естественно языковые соответствия

Облако тегов