Рефераты по биологии

Название работы Дата
1261. Біологія представників ряду Blattoptera та заходи боротьби з ними (81,02 кБ) Диплом 21.02.2017

Біологічні та екологічні особливості розвитку Blattoptera. Дезинсекція як спосіб ліквідації Blattoptera. Blattoptera як фактор перенесення збудників хвороб людини. Вивчення ефективності застосування інсектицидних препаратів для боротьби з тарганами.

1262. Біологія стрижів та ластівок (112,13 кБ) Курсовая 20.10.2016

Загальне походження птахів. Характеристика біології ластівок і стрижів. Легенди, повір’я, вірші та інші види творчості про ластівок, що зустрічаються у багатьох народних культурах світу. Вплив природнього середовища на життєдіяльність ластівок та стрижів.

1263. Біологія та екологія бактеріофагів (3378,45 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості біології, морфологія, хімічний склад, репродукція вірусів. Поняття про бактеріофагів, їх характеристика. Антигенні властивості фагів, особливості, специфіка їх взаємодії з бактеріями. Культивування, практичне значення вірусів та бактеріофагів.

1264. Біологія та екологія ґрунтових олігохет роду apporectoidae Малого Полісся (1686,45 кБ) Диплом 21.02.2017

Історія вивчення ґрунтових олігохет. Фізико-географічні особливості Малого Полісся. Екологія люмбріцід роду Apporectoidea, їх поширення в Малом Поліссі. Дослідження фауни, екології, хорології ґрунтових олігохет у природних біоценозах Малого Полісся.

1265. Біологія та екологія люмбріцід Черемського природного заповідника (3118,96 кБ) Диплом 21.02.2017

Фауністичний склад ґрунтових олігохет родини люмбріціди (Lumbricidae, Oligochaeta) Черемського природного заповідника. Екологія дощових червів району дослідження. Особливості поширення люмбріцід в різних типах ґрунтів Черемського природного заповідника.

1266. Біологія Х-вірусу картоплі (5571,6 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поширеність вірусів рослин та профілактичні заходи, які запобігають зараженню. Методи хіміотерапії для оздоровлення рослин та термотерапії для отримання безвірусних клонів і культур верхівкових меристем. Характеристика і особливості передачі Х-вірусу.

1267. Біолого-екологічна характеристика видів роду Crocus L. в українських Карпатах та заходи щодо їх охорони (128,36 кБ) Реферат 20.07.2016

Дослідження систематичного складу рослин роду Crocus в українських Карпатах. Вивчення мінливості морфологічних ознак видів роду Crocus. Демографічні показники популяцій видів роду Crocus в типовому середовищі. Причини скорочення чисельності популяції.

1268. Біолого-екологічна характеристика та питання охорони Fritillaria meleagris l. (Liliaceae juss) на Притисянській низовині (39,28 кБ) Реферат 20.07.2016

Дослідження сучасного поширення виду Fritillaria meleagris l. на Притисянській низовині Закарпатського району. Вивчення особливостей морфогенезу, сезонного розвитку і онтогенезу виду. Оцінка існуючих погроз виду і розробка заходів його охорони.

1269. Біолого-екологічні особливості збудника фітофторозу томата в умовах Північного Степу України (39,22 кБ) Реферат 20.08.2001

Поширеність та розвиток фітофторозу томата залежно від метеорологічних умов, його діагностика. Особливість популяції Ph. infestans за нейтральними маркерами, залежність її патогенних властивостей та біологічних ознак, взаємодія з бактеріями-антагоністами.

1270. Біоморфологічні особливості Lіlіum hybrіdum hort. при інтродукції на південних схід України (56,99 кБ) Реферат 20.07.2016

Специфіка вегетативного розмноження Lіlіum hybrіdum hort. Посухо- і жаростійкість даних сортів в умовах південного сходу України. Вплив освітленості на ріст і розвиток сортів Lіlіum hybrіdum hort. Перспективність використання сортів в озелененні.

1271. Біоморфологічні особливості та cхожість насіння Leontopodium alpinum Cass (1006,33 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика флори Українських Карпат. Систематична характеристика та біоекологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. Збереження фіторізноманіття шляхом інтродукції. Оцінка схожості насіння рослини, характеристика ранніх етапів онтогенезу.

1272. Біоморфологія видів роду Corydalis DC Закарпаття (35,97 кБ) Реферат 20.07.2016

Встановлення видового складу роду Corydalis DC у флорі Закарпаття. Дослідження морфологічної будови видів роду Corydalis Закарпатської області і внутрівидової мінливості. Загальний опис щільності, структури і морфогенезу роду Corydalis в Закарпатті.

1273. Біономія бджіл-мегахілід (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae), їх еволюція з гніздобудівельних інстинктів (70,3 кБ) Реферат 20.07.2016

Дослідження закономірностей будови і складу гнізд і гніздової поведінки представників окремих систематичних груп бджіл-мегахілід. Вивчення механізмів контролю над масою особин потомства, складом гнізд і статевими стосунками в потомстві бджіл-мегахілід.

1274. Біоплівка гетеротрофних бактерій як чинник біопошкоджень захисного покриття Полікен 980-25 (40,9 кБ) Реферат 20.07.2012

Особливості формування і функціонування біоплівки монокультурами бактерій–деструкторів та їх асоціацією на поверхні поліетиленового захисного покриття "Полікен 980-25". Фізико–механічні властивості поліетиленового захисного покриття "Полікен 980-25".

1275. Біосенсори (38,36 кБ) Реферат 20.10.2031

Біологічний матеріал в біосенсорах. Ферментні біосенсори. Імуносенсори. Біосенсори, що містять інтактні клітини, базовані на молекулярних рецепторах. Нуклеінові кислоти. Перетворювачі різних типів, що використовуються в біосенсорах. Оптичні біосенсори.

1276. Біосинтез антипаразитарних і фітостимулюючих речовин Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179 (64,51 кБ) Реферат 20.08.2028

Розробка селекційних заходів підвищення біосинтетичної здатності Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2172. Дослідження складу та активності авермектинвмісного комплексу. Оцінка продуктивності штаму при вирощуванні овочевих культур на закритому ґрунті.

1277. Біосинтез гіберелінів (961,45 кБ) Реферат 21.02.2017

Дослідження властивостей гіберелінів, групи гормонів рослин, які регулюють ріст і різноманітні процеси розвитку. Характеристика етапів синтезу гіберелінів. Огляд методу зануреного культивування грибів фузарій. Вплив аерації та температури на біосинтез.

1278. Біосинтез ферменту каталази грибом Penicillium vitale (3260,43 кБ) Курсовая 20.10.2026

Фізико-хімічні властивості, джерела й методи виділення ферменту каталази та практичне використання відповідних препаратів. Вибір і характеристика біологічного агента. Обрання поживного середовища для його вирощування, культивування з барботажем.

1279. Біосфера та еволюція (16,86 кБ) Реферат 21.02.2017

Життя на землі є експериментом якогось надрозуму. Фінальним дослідом було створення людини. Людині треба доказати, що вона дійсно достойна свого Творця. Якщо людство зможе пойти по шляху гармонії, то це буде ще один "стрибок" еволюції біосфери.

1280. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми (24,34 кБ) Контрольная 20.06.2009

Характеристика і склад біосфери, яка охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Погляди В.І. Вернадського на процеси, які відбуваються в біосферу і на сутність "живої речовині". Роль людського фактора в розвитку біосфери.

Облако тегов