Рефераты по биологии

Название работы Дата
1219. Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України (39.62 кБ) Реферат 20.02.2025

Дослідження біологічних особливостей росту, цвітіння, плодоношення, морозостійкості, транспірації рододендронів в кліматичних умовах Правобережжя України. Їх відношення до факторів району інтродукції. Способи насіннєвого і вегетативного розмноження.

1220. Біоінформатичний аналіз молекулярних механізмів диференціації лімфоїдних клітин (53.08 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз принципів будови мережі диференціації клітин. Розробка концепції модулів генів. З’ясування участі мікроРНК. Підтримання стабільності їх геному. Формування мікрооточення дозріваючими клітинами. Реконструкція молекулярних механізмів лімфопоезу.

1221. Біологічна дія іонізуючих випромінювань (228.44 кБ) 21.02.2017

Процеси утворення іонів з нейтральних атомів або молекул. Альфа-випромінювання, бета-випромінювання, гамма-випромінювання. Джерела зовнішнього опромінення. Внутрішнє опромінення людини. Ступінь впливу іонізуючих випромінювань на живий організм.

1222. Біологічна дія оцтовокислих кальцію, кобальту і цинку та їх гігієнічне нормування в атмосферному повітрі населених місць (35.33 кБ) Реферат 20.02.2023

Вивчення біологічної дії оцтовокислих кальцію, кобальту і цинку та експериментальне обґрунтування гігієнічних регламентів сполук в атмосферному повітрі житлових масивів. Біологічна дія ксенобіотиків в умовах хронічного цілодобового інгаляційного впливу.

1223. Біологічна організація білків (18.02 кБ) Контрольная 20.03.2028

Біологічні макромолекули як високомолекулярні природні сполуки. Особливості просторової структури таких молекул. Сутність та значення білків, їх будова та класифікація. Гомогенність и молекулярна маса білків. Біологічні функції та значення вуглеводів.

1224. Біологічна роль білків та амінокислот (2369.81 кБ) 20.05.2017

Білки як будівельний матеріал клітин. Роль амінокислот в організмі людини, їх важлива роль в життєдіяльності всіх організмів. Їх каталітичні (ферменти), регуляторні (гормони), транспортні (гемоглобін, міоглобін), захисні (антитіла, тромбін) функції.

1225. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин (35.73 кБ) Курсовая 21.02.2017

Участь марганцю в фізіологічних процесах. Наслідки нестачі марганцю в організмі. Токсична дія сполук марганцю на живі організми. Роль металотіонеїнів в детоксикації іонів марганцю в організмі прісноводних риб і молюсків, вплив низьких доз сполук марганцю.

1226. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин (35.73 кБ) Курсовая 21.02.2017

Участь марганцю в фізіологічних процесах. Наслідки нестачі марганцю в організмі. Токсична дія сполук марганцю на живі організми. Роль металотіонеїнів в детоксикації іонів марганцю в організмі прісноводних риб і молюсків, вплив низьких доз сполук марганцю.

1227. Біологічна характеристика плазунів (1316.49 кБ) Реферат 20.04.2013

Еволюція та систематика плазунів, їх анатомія та фізіологія: покриви, скелет. Системи органів: м’язова, нервова, сенсорна, травна та харчування, видільна, дихальна, кровоносна, статева. Спосіб життя, поширення, умови проживання та значення для людини.

1228. Біологічне і соціальне в людині (23.48 кБ) Реферат 20.10.2020

Обгрунтування протиріч людської природи. Біологічна характеристика людини. Концептуальна проблематика біологічного, психологічного та соціального в людині. Основні моменти. Культура в генезисе людини, і її вплив. Теорія освіти особи. Праця і людина.

1229. Біологічне пізнання як елемент культури (39.6 кБ) Реферат 20.04.2022

Трактування історичного взаємозв’язку біології і культури. Історичні етапи становлення біологічного пізнання. Філософсько-методологічні засади пізнання живого в постнеокласичній науці. Біологічна етика. Місце біології в сучасній культурі і цивілізації.

1230. Біологічний контроль збудників хвороб рослин (583.3 кБ) Курсовая 21.02.2017

Шляхи розповсюдження вірусів рослин в природі та роль факторів навколишнього середовища. Кількісна характеристика вірусів рослин. Віруси, що ушкоджують широке коло рослин, боротьба із вірусними хворобами рослин. Дія бактеріальних препаратів і біогумату.

1231. Біологічний контроль збудників хвороб рослин (583.3 кБ) Курсовая 21.02.2017

Шляхи розповсюдження вірусів рослин в природі та роль факторів навколишнього середовища. Кількісна характеристика вірусів рослин. Віруси, що ушкоджують широке коло рослин, боротьба із вірусними хворобами рослин. Дія бактеріальних препаратів і біогумату.

1232. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин (43.88 кБ) Реферат 20.08.2014

Дослідження властивостей вірусів, що уражують лікарські рослини, які вирощуються в Україні: женьшень справжній, подорожник великий, валеріана лікарська та ехінацея пурпурова. Аналіз різноманітності симптомів захворювання та домінуючих симптомів.

1233. Біологічні властивості міксобактерій природних біоценозів Півдня України (95.17 кБ) Реферат 20.08.2028

Аналіз морфологічних, культуральних, фізіо-біохімічних властивостей ізольованих чистих культур міксобактерій і визначення таксономічного положення ізольованих штамів міксобактерій. Чутливість до антибіотиків типових та ізольованих штамів міксобактерій.

1234. Біологічні властивості та медичне значення ентеробактерій видів Rahnella aquatilis, Pragia fontium, Budvicia aquatica (188.18 кБ) Реферат 20.09.2014

Дослідження ареалу циркуляції на території України видів ентеробактерій R. aquatilis, P. fontium, B. aquatica. Вивчення їх біологічних властивостей. Розробка методів виділення та ідентифікації мікроорганізмів, поглиблення знань про їх медичне значення.

1235. Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої (77.68 кБ) Реферат 20.07.2027

Виділення і ідентифікація нових штамів бактерій, здатних мобілізувати фосфати з органічних та важкорозчинних неорганічних сполук фосфору. Розробка на цій основі наукових передумов створення бактеріальних препаратів комплексної дії для рослин сої.

1236. Біологічні мембрани. Їх роль в процесах збудження (3112.85 кБ) Курсовая 21.02.2017

Будова та функції біологічних мембран, їх роль в функціонуванні всіх клітин. Дифузія, активний і пасивний транспорт. Ендоцитоз та екзоцитоз, їх види. Мембранна теорія збудження. Роль біологічних мембран в даних процесах. Потенціал дії та його фази.

1237. Біологічні мембрани. Їх роль в процесах збудження (3112.85 кБ) Курсовая 21.02.2017

Будова та функції біологічних мембран, їх роль в функціонуванні всіх клітин. Дифузія, активний і пасивний транспорт. Ендоцитоз та екзоцитоз, їх види. Мембранна теорія збудження. Роль біологічних мембран в даних процесах. Потенціал дії та його фази.

1238. Біологічні основи збереження раритетних видів рослин ex situ на південному сході України (50.51 кБ) Реферат 20.09.2014

Сучасний стан популяцій та використання досвіду інтродукції видів ex situ. Реінтродукція раритетних видів рослин. Висаджування рослин без попереднього розмноження посадкового матеріалу. Формування популяцій насіннєвим способом за умов зняття дернини.

Облако тегов

Не нашли, что искали? Удалите выбранные теги и измените поисковый запрос.