Рефераты по биологии

Название работы Дата
1201. Битцевский лесопарк (558,1 кБ) Реферат 25.01.2002

Знакомьтесь Битцевскийлесопарк Новую страничку под такимназванием мы открываем описанием однодневного подмосковного маршрута Битцевскийлес усадьба Знаменское-Садки . Но не обязательно маршруты-однодневки будутзаполнять эту рубрику и не только по Москве и Подмосковью.

1202. Бифидобактерии и использование их в молочной промышленности (25,24 кБ) Курсовая 21.02.2017

Морфология бифидобактерий, их культурные и биохимические свойства. Продукты с бифидобактериями. Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов с точки зрения физиологии питания. Микробиологический контроль производства кисломолочных продуктов.

1203. Бифидобактерии и использование их в молочной промышленности (25,24 кБ) Курсовая 21.02.2017

Морфология бифидобактерий, их культурные и биохимические свойства. Продукты с бифидобактериями. Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов с точки зрения физиологии питания. Микробиологический контроль производства кисломолочных продуктов.

1204. Бифуркационная динамика систем (52,58 кБ) 21.02.2017

Порядок и методика определения максимальной численности, которой может достичь популяция, особенности взаимодействия между отдельными особями при превышении рассчитанного значения. Природные механизмы, регулирующие численность популяции, их действие.

1205. Бифуркационная динамика систем (52,58 кБ) 21.02.2017

Порядок и методика определения максимальной численности, которой может достичь популяция, особенности взаимодействия между отдельными особями при превышении рассчитанного значения. Природные механизмы, регулирующие численность популяции, их действие.

1206. Бифуркационное дерево как модель эволюции природы, человека и общества (39,05 кБ) Реферат 20.11.2008

Открытая нелинейная самоорганизующаяся система. Состояние максимальной хаотичности неравновесного процесса. Синергетическая модель эволюции природы и человеческого общества с точки зрения бифуркаций. Преодоление кризиса в системе "общество-природа".

1207. Бихевиоризм (29,68 кБ) Реферат 25.01.2008

ПЛАН 1. Исторический обзор бихевиоризма 1.1. Бихевиоризм Уотсона 1.2. Бихевиоризм Скиннера 1.3. Социобихевиоризм 2. Необихевиоризм Скиннера 3. Бихевиоризм и агрессия 4. О психологических экспериментах 5. Теория фрустрационной агрессивности 6. Вместо заключения

1208. Білки (295,47 кБ) Реферат 21.02.2017

Будова, фізичні та хімічні властивості білків. Для виявлення білків у різних матеріалах застосовують кольорові реакції, найважливішими з яких є ксантопротеїнова і біуретова. Елементарний склад, молекулярна маса білків. Застосування білків у промисловості.

1209. Білки (295,47 кБ) Реферат 21.02.2017

Будова, фізичні та хімічні властивості білків. Для виявлення білків у різних матеріалах застосовують кольорові реакції, найважливішими з яких є ксантопротеїнова і біуретова. Елементарний склад, молекулярна маса білків. Застосування білків у промисловості.

1210. Білки та їх біологічне значення (21,32 кБ) Реферат 20.04.2001

Визначення ролі білків як основи живої клітини. Хімічна будова білків, структура білкової молекули. Загальна характеристика функцій білків, основа їх класифікації. Особливості фізичних та хімічних властивостей білків. Аспекти їх біологічного значення.

1211. Білки та їхня характеристика (295,83 кБ) Реферат 20.12.2015

Особливості будови білків. Фізичні та хімічні властивості білків. Елементарний склад і молекулярна маса білків. Класифікація білків, їх застосування в промисловості. Біологічне значення білків, їх біосинтез. Значення білків в життєдіяльності організмів.

1212. Білкові бактеріальні екзотоксини (1781,97 кБ) Курсовая 21.02.2017

Структурно-функціональні особливості екзотоксинів, їх класифікація та різновиди, механізм та особливості дії. Екзотоксини хвороботворних прокаріотичних мікроорганізмів: ботулотоксин, екзотоксин А, дифтерійний і антраксевий, правцевий і стафілококовий.

1213. Біогеоценоз (196,31 кБ) Реферат 20.04.2006

Компоненти біогеоценозу: біотоп, простір та біоценоз. Видове різноманіття показників структури біоценозу. Біохімічні цикли, кругообіг поживних речовин у екосистемі за участю живих і неживих компонентів. Відмінність понять екосистема та біогеоценоз.

1214. Біогеоценотичні властивості вільхових лісових екосистем південного сходу України (відновлення, управління, раціональне використання) (54,39 кБ) Реферат 20.08.2025

Дослідження вільхових лісів південного сходу України. Визначення рівнів залягання ґрунтових вод різних типів ольсів та їх хімізм. Наведення даних щодо макро- та мікроморфологічних, водно-фізичних і фізико-хімічних властивостей досліджених вільшаників.

1215. Біогеоценотичні зв’язки рукокрилих (mammalia, chiroptera) в умовах Півдня центрального Лісостепу (65,32 кБ) Реферат 20.07.2008

Аналіз стану видового різноманіття рукокрилих Півдня центрального Лісостепу з використанням кількісних оцінок рясності видів. Вивчення топічних зв’язків популяцій рукокрилих, оцінка ступені стено- та еврибіонтності видів рукокрилих у виборі сховищ.

1216. Біографія Вавілова Миколи Івановича (1153,99 кБ) 21.02.2017

Значення робіт Миколи Івановича Вавілова. Біографія видатного вченого. Наукова робота за кордоном. Центри різноманіття і походження культурних рослин. Експедиції та подорожі Миколи Івановича. Досягнення в простеженні мінливості ознак сімейства злакових.

1217. Біографія Вавілова Миколи Івановича (1153,99 кБ) 21.02.2017

Значення робіт Миколи Івановича Вавілова. Біографія видатного вченого. Наукова робота за кордоном. Центри різноманіття і походження культурних рослин. Експедиції та подорожі Миколи Івановича. Досягнення в простеженні мінливості ознак сімейства злакових.

1218. Біоекологічні особливості насіннєвості хвойних інтродуцентів на південному сході України (44,86 кБ) Реферат 20.01.2005

Ідентифікування інтродукованих видів хвойних дерев. Феноекологічні особливості розвитку рослин. Морфогенез генеративних бруньок і мікроспорогенезу. Аналіз динаміки визрівання насіння. Оцінка репродуктивної здатності перспективних видів інтродуцентів.

1219. Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України (39,62 кБ) Реферат 20.02.2025

Дослідження біологічних особливостей росту, цвітіння, плодоношення, морозостійкості, транспірації рододендронів в кліматичних умовах Правобережжя України. Їх відношення до факторів району інтродукції. Способи насіннєвого і вегетативного розмноження.

1220. Біоінформатичний аналіз молекулярних механізмів диференціації лімфоїдних клітин (53,08 кБ) Реферат 20.08.2029

Аналіз принципів будови мережі диференціації клітин. Розробка концепції модулів генів. З’ясування участі мікроРНК. Підтримання стабільності їх геному. Формування мікрооточення дозріваючими клітинами. Реконструкція молекулярних механізмів лімфопоезу.

Облако тегов