Дипломные работы - Зарубежная литература

Название работы Дата
1. "Christmas stories" by Charles Dickens (74,07 кБ) Диплом 16.07.2009

Content Introduction Chapter I - Charles Dickens life and career and the role of Christmas stories in his creativity 1 Beginning of literary career of Charles Dickens 2 Charles Dickens works written in Christmas story genre 3 Final creative works and

2. Aнімaлістичні хaрaктери в індивідуaльній aвтoрській міфoлoгії Р. Кіплінгa (143,25 кБ) Диплом 17.07.2009

Міністерствo oсвіти і нaуки Укрaїни Херсoнський держaвний педaгoгічний університет Фaкультет інoземнoї філoлoгії Пoгoдженo Зaтвердженo дo зaхисту в ДЕК Декaн фaкультету Перший прoректoр університету прoфесoр Л.Руденкo прoфесoр O.Мішукoв Зaвідувaч кaфедри

3. Діалог з античністю в драматургії Жана Жироду (160,81 кБ) Диплом 24.07.2009

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ І. Інтерпретація античного міфу у пєсах Жана Жироду Амфітріон - 38 і Ундіна 1.1. Романізована комедія Плавта Амфітріон і французька комедія ХХст. Амфітріон - 38 Ж. Жироду. Антична і сучасна інтерпретація міфу 1.2. Ундіна Жироду як багатошарова пародія РОЗДІЛ ІІ.

4. Дієслівна синонімія у творах Ольги Кобилянської (124,68 кБ) Диплом 24.07.2009

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ МАРІУпольський ГуманІТарний ІНСТІТУТ Донецького НАЦІОнального УНІВерситету ДІЄСЛІВНА СинонІМІЯ У Творах Ольги КобилянськоЇ Дипломна робота Студентки V курсу Спеціальності Українська Мова і література Сернової Олени Валеріївни Науковий керівник - Старший викладач О.

5. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки (78,52 кБ) Диплом 27.07.2009

Зміст Вступ 1. Іфігенія в Тавриді - закрита брама до національного буття 2. Драматургія Лесі Українки як передчуття трагічного 3. Введення драматичної поеми в українську літературу 4. Пошук нових ідей у відомих сюжетах 5. Особисте життя Лесі Українки

6. Достоевский и Гюго (81,75 кБ) Диплом 27.07.2009

2. Глава 1. Основные проблемы в рассмотрении термина жанр 3. Глава 2. Принципы новой литературы в изложении Виктора Гюго и его Последний день приговоренного к смерти 4. Глава 3. Вопрос жанра Записок из Мертвого дома и рассказа Кроткая Ф.М. Достоевского

7. Жанрава-тэматычная разнастайнасць і паэтычная адметнасць паэзіі Сімяона Полацкага (114,06 кБ) Диплом 27.07.2009

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь УА Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І.П.Шамякіна Кафедра рускай літаратуры Дыпломная Работа Жанрава-тэматычная разнастайнасць і паэтычная адметнасць паэзіі Сімяона Полацкага Выканала студэнтка 5

8. Жанрові особливості низового бароко (67,59 кБ) Диплом 27.07.2009

зміст реферат 3 Вступ 3 1 ЛІТературне Бароко НА УКРАЇНІ 8 2 Становлення нової жанрової системи в українській літературі доби бароко 26 3 Жанрова своєрідність творів низового бароко 34 Висновки 42 Список ВикористанноЇ ЛІТератури 44 реферат Курсова робота 33 с.

9. Метафора сна в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (80,05 кБ) Диплом 21.08.2008

II. Эпоха создания романа Сон в красном тереме II.1. Автор романа Сон в красном тереме Цао Сюэцинь II.2. Роман Сон в красном тереме а жанр романа Сон в красном тереме б названия романа Сон в красном тереме в сюжет романа Сон в красном тереме г композиция

10. Моўныя сродкі суб’ектыўнай ацэнкі ў прозе Якуба Коласа (107,43 кБ) Диплом 18.06.2012

МІНІСтэрства Культуры РэспублІКІ Беларусь Установа АдукацыІ «БеларускІ ДяржаЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ Культуры І МастацтваЎ» МОЎНЫЯ СродкІ СУБ’ЕКТЫЎНАЙ АцэнкІ Ў Прозе Якуба Коласа Дыпломная Работа Выканала Сянчэўская Ганна МІНСК 2011 Моўныя сродкі суб’ектыўнай

11. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл) (64,76 кБ) Диплом 10.08.2009

1. Взаимовлияние культур России и Франции во второй половине 19 века 1.1 Роль А. Дюма и Ж.Верна в создании художественного образа России во Франции 1.2 Александр Дюма и Россия 1.3 Жюль Верн и Россия 2. Формирование образа России в романах А.Дюма и Ж.Верна

12. Образ України у творчості Тараса Шевченка (46,96 кБ) Диплом 10.08.2009

Образ України у творчостi Тараса Шевченка Дипломна робота Науковий керiвник ЗМІСТ 1. Титульна сторiнка. 2. Вступ. С.2-10. 3. Роздiл I. УКРАЇНА ЯК Iсторичний Момент У Творчостi Кобзаря. С.11-32. 4. Роздiл II. УКРАЇНА ЯК Предмет ЛІРичного Переживання Поета.

13. оль описания природы в романах Джейн Остен "Гордость и предубеждение" и Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" (95,67 кБ) Диплом 17.08.2009

Глава 1. Основные литературные течения Xviii и XIX вв. 1.1. Романтизм 1.2. Критический реализм Глава 2. Судьбы и творчество английских писательниц-романистов 2.1. Джейн Остен 1774-1817 2.2. Шарлота Бронте 1816-1855 Глава 3. Роль описания природы в романах

14. Особенности жанра "страшного" рассказа А.Г. Бирса (87,65 кБ) Диплом 21.08.2008

3 Формирование жанра страшного рассказа 7 Особенность традиции 7 Амброз Бирс и американский фольклор 30 Роль двойной концовки в композиции новелл Амброза Бирса 45 Общность художественных приемов в страшных и сатирических рассказах Амброза Бирса 51 Заключение 67 Список литературы 70 Приложение.

15. Особенности перевода лирики И.В. Гете на русский язык (87,76 кБ) Диплом 12.08.2009

Глава 1. 1.1 Переводная литература, как часть литературного взаимодействия 1.2 Литературное наследие И. В. Гете в России 1.3 Переводы произведений И. В. Гете на русский язык, как процесс его литературного освоения 1.4 В.А. Жуковский- родоначальник немецкой школы русских писателей 1.5 А.

16. Пародия в аспекте интертекстуальности (126,19 кБ) Диплом 21.08.2008

Глава I. Пародия как способ актуализации категории интертекстуальности в тексте художественного произведения. 1.1. Интертекстуальность как глобальная текстовая категория. 1.2. Формы проявления категории интертекстуальности. 1.3. Жанровая и языковая специфика текста пародии.

17. Проблемы интерпретации трагедии У. Шекспира "Гамлет" (105,79 кБ) Диплом 14.08.2009

Глава I. Сюжет и история создания трагедии В. Шекспира Гамлет Глава II. Трагедия В. Шекспира Гамлет в оценке критиков 2.1. Интерпретация трагедии Гамлет В. Шекспира в различные культурно-исторические эпохи 2.2. Переводы трагедии В. Шекспира Гамлет на русский язык Глава III.

18. Родриго Диас де Бивар как национальный герой испанского эпоса "Песнь о моем Сиде" (39,28 кБ) Диплом 17.08.2009

- 3 Глава 1. Героический эпос средних веков. Общее, типологическое и национально-неповторимое в героическом эпосе. Сходство героического эпоса разных народов Западной Европы - 6 1.1. Героический эпос понятие, содержание, типология - 6 1.2. Беовульф ,

19. Стилистическая функция сенсориальных образов в романе Бориса Виана "Пена дней" (143,4 кБ) Диплом 19.08.2009

Глава I. Место романа Б. Виана Пена дней в литературном процессе 1.1 Общая характеристика общественной и культурной жизни послевоенных лет во Франции и Европе 1.2 Роман Б. Виана Пена дней как произведение послевоенной литературы Глава II. Сенсориальные

20. Столкновение идеального и реального миров и образ писателя в киносценарии Патрика Зюскинда и Хельмута Дитля "Россини", или Убийственный вопрос, кто с кем спал" (29,56 кБ) Диплом 19.08.2009

Глава 1. Мир идеальный и мир реальный в киносценарии Патрика Зюскинда и Хельмута Дитля ««Россини», или Убийственный вопрос, кто с кем спал» Глава 2. Образ писателя в киносценарии Патрика Зюскинда и Хельмута Дитля ««Россини», или Убийственный вопрос, кто

Облако тегов